Mai

Lovfesting av akademisk frihet

Regjeringen har besluttet å fremme forslag for Stortinget om lovfesting av akademisk frihet ved universiteter og høyskoler. - En lovfesting av den individuelle akademiske frihet vil styrke og klargjøre gjeldende praksis ved våre vitenskaplige institusjoner, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Publisert: 01.06.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Ny fagkomité for samfunnsvitenskap

NHH-professor Odd Nordhaug er medlem av en nyoppnevnt fagkomité for samfunnsvitenskap i Forskningsrådet. Komiteen behandler søknadene om støtte til frittstående prosjekter.

Publisert: 01.06.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Lønnsoppgjøret 2007

Resultatet av årets sentrale lønnsforhandlinger er klare. Etterbetaling vil bli beregnet og utbetalt sammen med lønnen for juli måned.

Publisert: 01.06.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Leter etter forskjeller mellom bygd og by

Er det geografiske forskjeller i forholdet mellom behov og tilgang til kapital for små og mellomstore bedrifter? Det ønsker Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Innovasjon Norge å finne ut av. Tommy Stamland (bilde) fra NHH leder prosjektet.

Publisert: 01.06.2007
Les hele saken | Forskning


Disputas: Pensjonsreformer

Fredag 1. juni disputerer Wenche Iren Sterkeby for doktorgraden ved NHH. Tema for prøveforelesningen er Ageing populations: General challenges and policy implications for Norway.

Publisert: 31.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Parkeringstillatelse

NHH-tilsatte som ønsker å benytte seg av ansatte-parkeringen må huske på at de trenger hvite oblater i bilvinduet.

Publisert: 31.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Årets Karl Borch forelesning av Hayne Leland

Fredag 8. juni 2007 arrangeres den sjette forelesningen til minne om professor Karl Borch ved NHH. Foreleser er den verdenskjente forskeren Hayne Leland (bilde).

Publisert: 01.06.2007
Les hele saken | Interne meldinger


NHH søker ny personalsjef

Personalsjefen skal være en ressursperson i organisasjons- og personalarbeidet ved NHH i samarbeid med høyskolens administrative og faglige ledelse.

Publisert: 01.06.2007
Les hele saken


NHH-student folkereporter i Kongo

NHH-student Ane Furu var en av fire folkereportere som ble med til Leger Uten Grensers prosjekter i Kongo i fjor. Med seg hadde hun to kameramenn, som i ni dager fulgte hennes første møte med Afrika. Det skriver Dagbladet.

Publisert: 31.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Kurs om offentlighetsloven og forvaltningsloven

Knut Schjerven Roald tilbyr kurs for alle saksbehandlere torsdag 31. mai kl. 13 - 15. Kurset omhandler regler om innsyn i forvaltningens saksdokumenter med utgangspunkt i offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Publisert: 29.05.2007
Les hele saken


Anna Birgitte Milford er nytt styremedlem

Valg til styre blant midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger for 2007/2008 ble gjennomført torsdag 24. mai. Anna Birgitte Milford (bilde) ble valgt til styremedlem for høst 2007 og våren 2008.

Publisert: 25.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


MBA-studenter fra Litauen og Polen gjester NHH

Neste uke får NHH besøk av 60 masterstudenter fra Polen og Litauen. I Bergen skal de få undervisning i makroøkonomi og innovasjon. I tillegg blir det også en rekke bedriftsbesøk og sosiale arrangementer.

Publisert: 25.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Nytt styre i Universitets- og høgskolerådet

Nylig valgte Universitets- og høgskolerådets (UHR) representantskap ny styreleder og nytt styre for perioden 2007-2009. Rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke ble valgt til leder, mens NHH-rektor Jan I. Haaland er valgt inn som styremedlem.

Publisert: 24.05.2007
Les hele saken | Nyheter


Ledig stilling som vitenskapelig assistent

Ved Institutt for foretaksøkonomi er det ledig en 35 % stilling som vitenskapelig assistent. Stillingens varighet er inntil to år.

Publisert: 25.05.2007
Les hele saken


Bronsesvampen til Jarle Møen

På årets 17. mai-frokost ble Jarle Møen tildelt studentenes foreleserpris, Bronsesvampen. Møen fikk prisen for sin innsats i faget INT010 Anvendt metode. - En anerkjennelse jeg setter stor pris på, sier mottakeren.

Publisert: 25.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Husk: Sommerfest med noko attåt

NHHs årlige sommerfest går av stabelen 13. juni. Det blir helgrillet lam og god drikke, levende musikk og foredrag om champagne med påfølgende champagnesmaking. Påmeldingsfristen har gått ut.

Publisert: 29.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Gründerskolen tildeles utdanningskvalitetspris

Gründerskolen fikk delt 2. plass i Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris 2007. Prisen har til hensikt å stimulere institusjonene innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å fremme og å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger.

Publisert: 23.05.2007
Les hele saken | Nyheter


Årets norsk-amerikaner skeptisk til universitetsfinansiering

- I senere tid er offentlige amerikanske universiteter redusert som samfunnsgoder. Alle deres oppgaver som samfunnsbevarende og samfunnsutviklende er i fare. Privatiseringen av amerikanske offentlige universiteter har gått for langt, det sier Robert M. Berdahl (bilde).

Publisert: 23.05.2007
Les hele saken | Nyheter


The election campaign starts at NHH

For the third consecutive year NRK, the main Norwegian broadcaster, will start its election campaign from NHH. According to Knut Olsen of NRK, no broadcast in the history of NRK has ever had such strong participation by leading academics as the debates at NHH.

Publisert: 22.05.2007
Les hele saken


Norman gir B- til staten

Professor Victor D. Norman ga regjeringen karakteren B- for sin eierskapsstyring. - Staten er en god forvalter og en strålende eier, konkluderte Norman under Vårkonferansen på NHH.

Publisert: 22.05.2007
Les hele saken | Nyheter


Vårkonferansen - en viktig møteplass

Nærmere 160 næringslivsledere og politikere samlet seg i morges på Vårkonferansen på NHH. Paraplyen tok en prat med fire av dem.

Publisert: 22.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Internasjonal finanskonferanse i regi av NHH

Over 30 økonomer fra store deler av Europa og Nord-Amerika møtes på Solstrand i slutten av mai. Der arrangerer Kjell G. Nyborg (bildet) fra NHH og Ron Anderson fra London School of Economics (LSE) en todagers finanskonferanse i samarbeid med CEPR.

Publisert: 21.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Ønsker forslag til fremragende lærerinnsats 2007

Det inviteres til å komme med forslag til kandidater av årets pris for fremragende lærerinnsats. Prisen er på 16.000 kroner. Alle fast ansatte ved NHH som har undervist høsten 2006 og/eller våren 2007 kan foreslås.

Publisert: 21.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Valg av midlertidig tilsatte til styret

Onsdag er klart for valg av midlertidig tilsatte til styret ved NHH. De som har stemmerett vil få tilsendt stemmeseddel på epost onsdag 23. mai. Her kan du møte de tre kandidatene.

Publisert: 22.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Opplev Per Mykland og Lan Zhang

Professor Per Mykland ved University of Chicago, og Assistant Professor Lan Zhang fra University of Illinois at Chicago, gjester Institutt for foretaksøkonomi denne uken. I denne forbindelse avholdes to seminarer.

Publisert: 21.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Ledig stilling som senior markedsrådgiver

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig nyopprettet stilling som senior markedsrådgiver. Stillingen er plassert i direktørens stab.

Publisert: 16.05.2007
Les hele saken


Suksess med fakta og figurer

A taste of NHH er høyskolens brosjyre i lite format. - Den gir en kort oversikt over hva NHH gjør og hvem vi er, sier James Hosea. Høyskolen har fått 10 000 eksemplarer trykket ut - to ganger flere enn forrige opplag som kom ut i januar.

Publisert: 16.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Flytter eksamen til Danmark

I år kan studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) ta eksamen både i København og Bergen, forteller programansvarlig for Kraftanalytikerstudiet Petter Bjerksund (bildet). Det er første gang NHH flytter både eksamen og eksamensvakter til utlandet.

Publisert: 16.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Ny stortingsmelding om forskerrekruttering

En fersk rapport fra NIFU STEP konkluderer med at det er stort samsvar mellom tilgang på kandidater med forskerutdanning og behov for arbeidskraft med forskerkompetanse.

Publisert: 15.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Prestisjetungt symposium fra NHH og AFF

NHH-professor Paul Gooderham skal arrangere et to timer langt symposium under en konferanse i USA til høsten. Konferansen er arrangert av det verdenskjente Academy of Management.

Publisert: 15.05.2007
Les hele saken | Forskning


NHH students solve Olympic Games challenges

Five Norwegian students have spent their Easter break at IMD in Lausanne, Switzerland to evaluate how to guarantee an economically sustainable reuse of Olympic Games facilities. 50 students from Europe, among them two from NHH, participated in Deloitte's annually Student Business Forum.

Publisert: 14.05.2007
Les hele saken


Opplev Robert M. Berdahl

En av USAs mest sentrale forsknings- og utdanningspolitikere, Robert M Berdahl, holder foredrag på NHH 16. mai. Anledningen er at The America-Norway Heritage Fund har utpekt ham til årets norsk-amerikaner.

Publisert: 14.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Disputas: Trond M. Døskeland

Trond M. Døskeland disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 15. mai med avhandlingen "Essays on Portfolio Choice". Avhandlingen består av fire arbeider innenfor fagfeltet finans. Felles for arbeidene er at de belyser valg av spareportefølje.

Publisert: 14.05.2007
Les hele saken | Forskning


Valgkampen starter på NHH

For tredje år på rad starter NRK sine valgkampsendinger fra NHH. Forrige uke var Knut Olsen på befaring. Ingen sendinger i NRK-historien har vært så professortung som debattmøtene på NHH.

Publisert: 11.05.2007
Les hele saken | Nyheter


Skal gjøre SNF og NHH mer synlig

- SNF skal være NHH-miljøets utstillingsvinduet overfor det norske nærings- og samfunnsliv. For å få til det er det viktig med engasjement i fagstaben ved NHH. Det sier SNFs nye styreleder, Victor D. Norman.

Publisert: 10.05.2007
Les hele saken | Nyheter


Stor søkning til etterutdanning i finans

I år kjempet 125 søkere om 40 studieplasser på landets eneste autoriserte finansanalytikerstudium (AFA). - Studiet er utvilsomt Norges mest populære executive masterstudium, sier professor og programansvarlig Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Publisert: 09.05.2007
Les hele saken | Nyheter


Populær jentegang

Jentegangen 2007 gikk av stabelen i går, 8. mai. Det ble et vellykket arrangement der 33 jenter fra NHH deltok. Med T-skjorter fra Idrettslaget ved NHH og røde sydvester med påskriften: Jenter- kom til NHH, var damene godt synlige i Fjellveien.
Publisert: 09.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Disputas: Forbrukeratferd

Alexander Jakubanecs disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 11. mai med avhandlingen Cultural Embeddedness of Products Scale. Theoretical development and empirical testing in the U.S. and Norway.

Publisert: 09.05.2007
Les hele saken | Forskning


Redaktørar vil ha NHH på banen

Debattredaktørane i Aftenposten og Bergens Tidende vil ha meir økonomidiskusjon i avisene. - NHH er i ferd med å bli usynlige samanlikna med BI, seier BTs debattredaktør Hilde Sandvik til tidsskriftet Forskerforum.

Publisert: 09.05.2007
Les hele saken | Nyheter


Seminar med Raahaim avlyst

Dagens seminar med Arild Raaheim er avlyst. Raaheim skulle hatt seminar i Aud E fra kl. 11.15-13.00. Seminaret kan bli satt opp igjen etter pinse.

Publisert: 09.05.2007


Health cooperation with Harvard

Bertil Tungodden and Alexander Cappelen from the Department of Economics organised a large health conference together with Harvard University on 26th and 27th April. The subject of the conference was "Responsibility for health".

Publisert: 09.05.2007
Les hele saken


Sykle til jobben-aksjonen 2007

«Sykle til jobben»-aksjonen 2007 startet 2. mai. I år gjør Høyblokkens Idrettslag en ny vri på aksjonen og velger å stå utenfor den landsdekkende aksjonen. Deltakere kan du sykle, jogge, bruke rulleskøyter eller "apostlenes hester" for å delta i aksjonen.

Publisert: 07.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Walk the World 13 May 2007

In more than 280 locations in over 118 countries, throughout all 24 time zones, people participate in the march "Walk the World" to fight hunger. Among the participants are CEMS students from NHH.

Publisert: 08.05.2007
Les hele saken


Finansmarkedsfondet ser etter forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Neste søknadsfrist for forskningsprosjekter er 6. juni.

Publisert: 08.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Marsj mot sult

Søndag 13. mai arrangeres Walk the World. I mer enn 118 land vil mennesker samles i gatene for å bekjempe sult. I Bergen går marsjen fra Vågsalmenningen.

Publisert: 08.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Bli kjent med undervannsklyngen i Bergen

Sjef for ekspertsenteret for undervannsteknologi (NCE-Subsea), Trond Olsen, kommer til NHH for å holde et orienteringsmøte om undervannsklyngen på Vestlandet. Tirsdag 15. mai.

Publisert: 07.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Workshop om styring av helseforetak

8. mai inviteres det til workshop om temaet "Budsjett som styringsverktøy og veien videre" ved NHH.

Publisert: 03.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Konferanse om videreutdanning på Vestlandet

Tirsdag 8. mai arrangerer Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Konkurranse om kompetanse, en konferanse om næringsliv og høyere utdanning. Frist for påmelding er fredag 4. mai.

Publisert: 03.05.2007
Les hele saken | Arrangement


Rettferdig forskning

Forrige uke var 450 elever fra barne- og ungdomsskolen innom NHH for å delta i rettferdighetseksperimenter med ekte penger. I følge stipendiat Ingvild Almås gikk elevene fra NHH-besøket i gjennomsnitt 200 kroner rikere enn da de kom.

Publisert: 03.05.2007
Les hele saken | Forskning


Dobbel undervisning til høsten

Nylig vedtok styret ved NHH å ta opp 430 bachelorstudenter til høsten og å dublere undervisningen første studieår. NHH skal også søke å bedre balansen med 14 millioner kroner i forbindelse med langtidsbudsjettet.

Publisert: 02.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Vårkonferansen 2007: Selskapsstyring

Årets Vårkonferanse er allerede fullbooket. Rekordmange næringslivsledere, akademikere og politikere har meldt sin interesse for konferansen.

Publisert: 02.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


NordForsk lanserer nye støtteordninger

NordForsk vil den 15. mai 2007 lyse ut midler til tre nye støtteordninger: et mobilitetsprogram for stamcelleforskere og et program for felles nordisk bruk av forskningsinfrastruktur. Gå til www.nordforsk.org for en detaljert beskrivelse av de to programmene.

Publisert: 02.05.2007
Les hele saken


Ny medarbeider i biblioteket

Inke Nyborg er midlertidig tilsatt som prosjektmedarbeider ved biblioteket. Hovedarbeidsoppgaven blir å sanere bibliotekets fjernmagasin i Merino-bygget. Over 70 000 titler skal gjennomgås.

Publisert: 02.05.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive