Ledig stilling som senior markedsrådgiver

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig nyopprettet stilling som senior markedsrådgiver. Stillingen er plassert i direktørens stab.

16.05.2007 - Personalavd.


Sentrale oppgaver for markedsrådgiveren vil være:

  • Rådgiving i omdømme-, merke- og markedsføringsspørsmål overfor høyskolens faglige og administrative enheter, og NHHs ledelse
  • Bidra spesielt til å utvikle og styrke NHHs omdømme, merke- og markedsposisjon i
    det internasjonale forsknings-, utdannings- og arbeidsmarkedet
  • Måling, kartlegging, analyse og evaluering med sikte på utvikling og styrking av NHHs omdømme, merke- og markedsposisjon

Personen vi søker bør minimum ha utdanning på master-/hovedfagsnivå, fortrinnsvis innenfor økonomisk-administrative fag eller andre relevante samfunnsfag. Det legges vekt på relevant yrkeserfaring, fortrinnsvis erfaring fra arbeid med merkebygging og markedsføring av kunnskap og kunnskapsprodukter. Høyskolen står overfor store utfordringer på den internasjonale arena. Internasjonal erfaring fra ovennevnte områder vil derfor bli tillagt spesiell vekt.

Personen vi søker må ha evne til å arbeide strategisk og til å være analytisk og løsningsorientert, ha god gjennomføringsevne, samt svært gode evner til samarbeid og kommunikasjon. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk) er også en forutsetning.

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), med lønnsplassering i ltr. 50 - 65 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % som innskudd i Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for høyskolen å oppnå en balansert kulturell og kjønnsmessig sammensetning. Personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til prorektor Gunnar E. Christensen, tlf. 55 95 92 41 eller gunnar.christensen@nhh.no.

Søk stillingen på www.nhh.no/omnhh innen 01.06.07.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive