September

Arrangerer workshop i Tyskland

Professor Øyvind Anti Nilsen er medarrangør av en workshop som holdes på en konferanse i Tyskland neste uke. Nilsen har fått flere verdensledende forskere til å holde innlegg på den to dager lange workshopen om arbeidsmarkedsøkonomi.

Publisert: 28.09.2007
Les hele saken | Arrangement


Department of Economics Highly Regarded

NHH's Department of Economics came in 6th place when the Financial Times ranked the ten best schools in the economics category. "We are not surprised that we rank among the best," said a proud professor Øystein Thøgersen.

Publisert: 28.09.2007
Les hele saken


Internasjonal pris til Ragnhild Balsvik

Ragnhild Balsvik ved Institutt for samfunnsøkonomi, vant nylig en internasjonal pris for en artikkel om arbeidsmobilitet. Artikkelen studerer hvorvidt mobilitet av arbeidskraft er en kilde til kunnskapsspredning fra multinasjonale bedrifter i Norge til lokale norske bedrifter.

Publisert: 28.09.2007
Les hele saken | Nyheter


Eivind Reiten om Norge i verden

Konsernsjef Eivind Reiten snakket om Hydro og Norge i en globalisert økonomi under Lehmkuhlforelesningen onsdag 26. september. For en fullsatt Aula delte han sine visjoner for fremtidens industriutvikling, samfunnsansvar og energieventyret.

Publisert: 27.09.2007
Les hele saken | Arrangement


Misforstått motivasjon

Indre motivasjon er en meget viktig kilde til ytelse og trivsel i arbeidslivet. Likevel har ledere størst fokus på ytre insentiver, som lønn og bonusordninger.

Publisert: 27.09.2007
Les hele saken | Forskning


To disputaser på fredag

Fredag 28. september disputerer Karin Monstad og Dag Rønningen for doktorgraden ved NHH.

Publisert: 26.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


BORA åpnet på NHH

Utviklingen de senere årene viser at prinsippet om åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner vinner flere tilhengere. Flere og flere ser verdien av at forskningsresultater blir gjort åpent tilgjengelig for alle.

Publisert: 26.09.2007
Les hele saken | Nyheter


Evaluerer bachelorstudiet

I løpet av høsten vil Programutvalget for bachelorutdanningen (PBU) foreta en helhetlig evaluering av bachelorprogrammet ved NHH . - Det er første gang i NHHs historie det skjer en helhetlig og systematisk evaluering av et helt studieprogram, sier dekan Linda Orvedal.

Publisert: 26.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


NHH Bulletin lanseres i dag

Det nye magasinet som NHH, AFF og SNF gir ut har fått navnet NHH Bulletin. I forbindelse med Lehmkuhlforelesningen har redaksjonen fått spesialtrykket 350 eksemplarer av det aller første nummeret.

Publisert: 26.09.2007
Les hele saken | Nyheter


Effekten av organisatoriske endringar

Organisatoriske endringar fører til mindre etterspurnad etter arbeidstakarar i 50-åra. Samstundes aukar etterspurnaden etter arbeidstakarar i 40-åra. Dette er nokre av resultata i ei ny doktoravhandling ved NHH.

Publisert: 26.09.2007
Les hele saken | Forskning


Lokale lønnsforhandlinger avsluttet

Årets lokale forhandlinger er avsluttet. Den totale potten utgjorde for NHHs del kr. 676 115,-, som ble prosentvis fordelt mellom tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og tilsatte i teknisk/administrative stillinger på bakgrunn av total lønnsmasse på de to grupperingene. Forhandlingene ble gjennomført 20. september.

Publisert: 25.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Forskningsfest i Bergen

Lørdag 22. september var det klart for åpning av Forskningsdagene på Festplassen. I en blanding av underholdning og alvor kunne forkskningsstasjonene tilby interessante innblikk i dagsaktuelle temaer.

Publisert: 25.09.2007
Les hele saken | Arrangement


Høy utdanning gir ikke færre barn

Kvinner som tar høyere utdanning får barn senere enn andre. Men høy utdanning fører ikke til færre barn. Det viser forskning utført av doktorgradsstudent Karin Monstad (bildet).

Publisert: 26.09.2007
Les hele saken | Forskning


HØSTFEST - AUTUMN PARTY

All NHH-employees are invited to this year`s autumn party on October 12th. It will take place in the Personell Canteen in Servicebygget.

Publisert: 25.09.2007
Les hele saken


Dugnad og epletur til Småbruket 5. og 6. oktober

Fruktsesongen er i full gang i Norheimsund. I tillegg til en frukthandel i Hardanger blir det også dugnad på hytten. Og selvsagt er alle velkommen til å bli med og gjøre en innsats!

Publisert: 25.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Frir til hjemmekjære studenter

Anerkjente internasjonale bedrifter som JP Morgan, UBS og Morgan Stanley setter alle sitt preg på International Business Week som arrangeres på NHH 17. - 27. september. Sammen skal de vise hvilke internasjonale muligheter NHH-studentene har.

Publisert: 24.09.2007
Les hele saken | Arrangement


Konferanse om fleksibel læring

Universitetet i Oslo inviterer til en konferanse om satsingen fleksibel læring som i fire år har bidratt til å etablere gode læringsomgivelser. I år er satsingens siste år. For å markere dette arrangeres det en større konferanse for å vise frem prosjektene og overføre kunnskap.

Publisert: 21.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


BORA lanseres tirsdag

BORA (Bergen Open Research Archive) lanseres på NH tirsdag 25. september klokken 12.30 i Aud E. Bora gjør forskningspublikasjoner åpent tilgjengelig i fulltekst på nettet.

Publisert: 21.09.2007
Les hele saken | Arrangement


Populære kurs for DnB NOR

Etter- og videreutdanningen arrangerte avslutningssamling for DnBNORs kurs "Mini-AFA" torsdag 20. september. DnB NOR-ansatte kom fra hele Norge for å presentere og forsvare sine prosjektoppgaver.

Publisert: 21.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Institutt for samfunnsøkonomi høyt ansett

NHHs Institutt for samfunnsøkonomi kommer på en sjetteplass når Financial Times kårer de ti beste skolene i kategorien samfunnsøkonomi. - Vi er ikke overrasket over at vi hevder oss, sier en ubeskjeden professor Øystein Thøgersen (bildet).

Publisert: 19.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Frokostmøte på NHH

I samarbeid med Bergen Næringsråd arrangerer NHH et frokostmøte i forkant av den tradisjonelle Lehmkuhl-forelesningen. Alle NHH-ansatte er velkommen til å delta. Dekan Willy Haukedal (bildet) er én av dem som skal holde foredrag på møtet.

Publisert: 24.09.2007
Les hele saken | Arrangement


Er målet om "karbonnøytralitet" for biler allerede realisert?

I forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte i vår lanserte statsminister Jens Stoltenberg målsettingen om at Norge innen 2050 skulle være "karbonnøytralt". I dette begrepet la han at for hvert tonn miljøgasser Norge slipper ut skal man sørge for tilsvarende lavere utslipp annet sted. I praksis vil dette måtte skje gjennom kjøp av klimakvoter.

Publisert: 18.09.2007
Les hele saken | Forskning


Holberg- og Nils Klim-prisene er tildelt

I dag ble det vedtatt hvem som mottar årets Holbergpris og Nils Klim-pris. Professor Ronald Dworkin (bildet) tildeles Holbergs internasjonale minnepris mens Carina Keskitalo tildeles Nils Klim-prisen for 2007.

Publisert: 18.09.2007
Les hele saken | Forskning


Jubilanten Tove skaar

Hyttestyrets leder og konsulent ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Tove Skaar fyller 60 år i dag, tirsdag 18. september.

Publisert: 18.09.2007
Les hele saken


NHH rangert av Financial Times

Masterutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er den eneste norske på Financial Times rangering av de beste økonomiutdannelsene av siviløkonomtypen i Europa. NHH kommer på 34. plass, mens den felles europeiske masteren, CEMS, som NHH tilbyr sammen med Europas beste læresteder i økonomi, holder den solide andreplassen fra i fjor.

Publisert: 17.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Analyserer virkemidler for innovasjon

Forskningsrådets satsning på innovasjon har tatt en ny form. Forskning som har vært kjennetegnet av nasjonale programmer og satsninger, skal nå flyttes nærmere der hvor verdiskapning faktisk finner sted. Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) blir nå en regional medspiller og skal vurdere de nye virkemidlene i innovasjonspolitikken.

Publisert: 17.09.2007
Les hele saken | Forskning


Forskning på rettferdighet ga publikasjonsbonus

Alexander Cappelen og Bertil Tungodden har fått publikasjonsbonus for en artikkel publisert i American Economic Review i juni. Artikkelen viser at det finnes ulike rettferdighetsidealer og at mange synes det er viktig å dele.

Publisert: 14.09.2007
Les hele saken | Forskning


CEMS students rank NHH top

Norges Handelshøyskole (NHH) shared the top spot in a survey where CEMS students evaluated universities that they had studied at. For the 2006-2007 academic year, NHH tied for first place with the University of St. Gallen in Switzerland.

Publisert: 13.09.2007
Les hele saken


How is it Possible?

Every year, billions of dollars are stolen or illegally laundered from African countries. Corrupt presidents and multinational companies use tax havens to cover up their transactions. "It is the worst thing to happen since slavery," said Eva Joly, who was a guest at NHH on Thursday, the 4th of September

Publisert: 13.09.2007
Les hele saken


Kvalitetssikring av translatøreksamen ved Norges Handelshøyskole

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon arrangerer heldags sensorseminar i Oslo fredag 14. september.

Publisert: 12.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


CEMS-studentene har NHH på topp

Norges Handelshøyskole (NHH) kommer på en delt førsteplass når CEMS-studentene evaluerer utdanningsinstitusjonen de har studert ved. For studieåret 2006-2007 deler NHH førsteplassen med Universität St.Gallen i Sveits

Publisert: 11.09.2007
Les hele saken | Nyheter


Publikasjonsbonus til Simonnæs

Ingrid Simonnæs, professor i tysk ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, fikk i august publikasjonsbonus for artikkelen som på norsk får tittelen "Tilbakeblikk og oversikt over terminologi- og fagspråkforskning i Norge".

Publisert: 10.09.2007
Les hele saken | Nyheter


Åpent møte om informasjonskompetanse

Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg inviterer til åpent møte i Bergen om integrering av informasjonskompetanse i undervisning og forskning 27.september.

Publisert: 10.09.2007
Les hele saken


Ny frist for høstfesten

Meld deg på høstfesten innen 3. oktober så kan du bli servert krabbe, reker og varm mat. Hjertelig velkommen skal du være!

Publisert: 28.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


- Hvordan er det mulig, spør Eva Joly.

Hvert år blir milliarder av kroner stjålet eller hvitvasket fra afrikanske land. Utro presidenter og multinasjonale selskaper bruker skatteparadiser til å skjule sine transaksjoner. - Det er det verste som skjedd siden slaveriet, sa Eva Joly da hun gjestet NHH tirsdag 4. september.

Publisert: 07.09.2007
Les hele saken | Nyheter


Energiforum utlyser oppgavekonkurranse.

Etter å ha fått en bevilgning fra Nordisk Energiforskning tilbyr Energiforum tre priser for beste studentoppgaver innen energi. Oppgaven er vidt definert, og hver at de tre kategoriene har en pris på 5000 kroner.

Publisert: 07.09.2007
Les hele saken | Arrangement


Energy Forum - best student paper competition

Based on a grant from the Nordic Energy Research, the Energy Forum is pleased to offer three awards for the Best Student Papers in 2008, within the general field of interest and operation of the Forum. The prize for each of the Best Student Papers is NOK 5 000.

Publisert: 07.09.2007
Les hele saken


International success for NHH

As the new academic year begins, NHH welcomes nearly 200 new international students - double the amount of previous years. The number of international researchers and doctoral students has also increased significantly at NHH.

Publisert: 06.09.2007
Les hele saken


Småforskerne er i gang

Hvem stoler skoleelever mest på, politikere eller kjendiser? Neste uke skal Julie M. Ertzeid (bildet) og 21 andre småforskere ut i felten for å finne svar. Sammen med NHH-forsker Svein Tvedt Johansen skal de lære mer om hva det egentlig er å stole på noen.

Publisert: 06.09.2007
Les hele saken | Forskning


Opptelling av IT-utstyr

Hvilket IT-utstyr har du på kontoret - og hjemme? IT Teknisk Service og IT-koordinatorene kommer i løpet av september på besøk til ditt kontor for å registrere alt IT-utstyr som du disponerer, og som er betalt av NHH.

Publisert: 06.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Etterlyser debattdeltakere

BORA (Bergen Open Research Archieve) lanseres på Norges Handelshøyskole 25. september kl. 12.00. aud. E. Biblioteket trenger en forsker fra NHH-miljøet til å delta i en paneldebatt.

Publisert: 05.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Ledig professorat i klima- og miljøøkonomi

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig stilling som professor i klima- og miljøøkonomi, med spesiell vekt på økonomiske konsekvenser ved klimaendringer og andre miljøutfordringer. Stillingen er finansiert gjennom en gave fra Sparebanken Vest.

Publisert: 05.09.2007
Les hele saken


Ledig stilling som førsteamanuensis/professor i økonomisk styring

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig stilling som førsteamanuensis/professor i økonomisk styring knyttet til Institutt for foretaksøkonomi. Det kreves generell kompetanse innenfor bedriftsøkonomisk analyse og spesialkompetanse innenfor angitte deler av økonomisk styring.

Publisert: 05.09.2007
Les hele saken


Forretningsmodellen avgjør fremtiden

TV2-sjef Alf Hildrum mener kampen om TV-seerne ikke vil stå om hvilket mediehus som er best på innhold, men om forretningsmodell og finansieringsordning.

Publisert: 05.09.2007
Les hele saken | Nyheter


God tilstrømning til etter- og videreutdanningen

Avdeling for Etter- og Videreutdanning kan i dag meddele at MBA-studiet i økonomisk styring og ledelse som starter i september nå er fulltegnet med venteliste. - Det er gledelig at det så stor interesse for MBA-studiene, sier avdelingssjef Elisabeth Løvenholm.

Publisert: 04.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Nye forskere på IRRR

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap har tilsatt to nye Phd-studenter. Hilde Kinserdal og Massarra Chaari skal forske på henholdsvis finansregnskap og lederlønninger.

Publisert: 03.09.2007
Les hele saken


Fondsmidler til NHH-prosjekter

Bergen Næringsråd forvalter "Dispachør Theodor Amelns Handelshøiskolefond" som skal gå til undervisning, prosjekter og stipender ved NHH. Søknadsfristen for utdelingen av 100 000 kroner i fondsmidler er 15. oktober.

Publisert: 03.09.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Direktør går til jobb

De fleste arbeidsdager går NHHs administrerende direktør, Ragnar Fagereng, til jobb. Det har han gjort siden påske, og han anbefaler det på det varmeste. Alle NHH-ansatte som går eller sykler til jobben kan være med i premieringen i "Sykle til jobben"- aksjonen. aktivitetsskjemaene må leveres innen 5. september.

Publisert: 04.09.2007
Les hele saken | Arrangement


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive