Desember

Ledig stilling: Førsteamanuensis i engelsk språk

Ved Noregs Handelshøgskule er det ledig stilling som førsteamanuensis i moderne engelsk språk knytt til Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon. Forskinga er konsentrert om moderne fagspråkleg kommunikasjon i vid forstand - terminologi, omsettingsvitskap, interkulturell kommunikasjon og fagtekstlingvistikk.

Publisert: 21.12.2007
Les hele saken


11 millioner til NHH-forskning

Norges Forskningsråd har tildelt totalt ca 60 millioner kroner for 2008-2011 til 13 prosjekter. NHH-miljøet har fått støtte til tre prosjekter som med til sammen 11,254 millioner.

Publisert: 21.12.2007
Les hele saken | Forskning


Aksel Mjøs

Entreprenører skaffer penger fra venner

Doktorgradsstudent ved NHH, Aksel Mjøs, har brukt de siste årene til å analysere 139 000 regnskap fra alle norske bedrifter over 14 år. Resultatene viser blant annet at nystartede bedrifter henter overraskende mye ekstern egenkapital, ofte fra venner og bekjente.

Publisert: 21.12.2007
Les hele saken | Forskning


Publiseringspris til Einar Breivik

Førsteamanuensis Einar Breivik frå Institutt for strategi og leiing har fått tildelt instituttet sin publiseringspris for 2007. Saman med Roy D. Howell og James B. Wilcox fekk han artikkelen Reconsidering Formative Measurement publisert i tidsskriftet Psychlogical Methods.

Publisert: 20.12.2007
Les hele saken | Nyheter


Professor II Tore Ellingsen

Tore Ellingsen tildelt forskerpris

Professor II ved NHH, Tore Ellingsen, er første mottaker av den svenske Assar Lindbeck-medaljen. Siden 1991 har Ellingsen hatt sitt virke ved Handelshögskolan i Stockholm. Prisen utdeles hvert annet år til en ung forsker som har stimulert nasjonaløkonomisk forskning, som har gitt et signifikant bidrag til økonomisk tenkning og økonomisk kunnskap.

Publisert: 20.12.2007
Les hele saken | Nyheter


Eksamensvaktene Edle Aam og Karin Liland
Foto: Knut André Karlstad

Med blanke ark

Desember måned er høytid på flere måter. I det juletresalget på parkeringsplassen setter i gang er det ikke få eksamensbesvarelser som blir produsert av mer eller mindre flittige NHH-studenter. Edle Aam og Karin Liland har travle dager som eksamensvakter.

Publisert: 20.12.2007
Les hele saken | Nyheter


Fibelogo

FIBE 2008 - Internasjonalisering av norsk næringsliv

I 2008 arrangeres FIBE for 25. gang. Konferansen er etablert som det mest sentrale møtestedet for fagmiljøer innenfor bedriftsøkonomiske emner i Norge. Formålet med konferansen er å styrke og stimulere forskning, samt å videreutvikle nettverk mellom forskere fra ulike undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

Publisert: 07.12.2007
Les hele saken | Arrangement


Grete Rusten forsker på bygdene

Ny sjanse for vestlandsbygdene

Næring basert på opplevelser kan både gi verdifull ekstrainntekt og bidra til å ivareta vår kulturarv. Det mener et utvalg forskere fra NHH-miljøet, som har laget en håndbok om verdiskaping på vestlandsbygdene.

Publisert: 19.12.2007
Les hele saken | Forskning


Kari Rueslåtten

Ein illusjon at det er ope for alle

Då Kari Rueslåtten intervjua toppleiarar i ei av Noregs største telekommunikasjonsbedrifter, fekk ho høyre at "her har alle like moglegheiter". - Men det er berre ein illusjon at det er ope for alle. Trur ein det, vil det ikkje skje noko, seier Rueslåtten.

Publisert: 19.12.2007
Les hele saken | Forskning


Lars Sørgaard og Alexander Cappelen feirer med Champagne

Samfunnsøkonomi best i Norge

Norges forskningsråd har foretatt en evaluering av økonomifaglig forskning i Norge. Tjue enheter er analysert, og i den ferske rapporten troner NHH på delt førsteplass.

Publisert: 18.12.2007
Les hele saken | Nyheter


Professor Øystein Thøgersen
Foto: Helge Skodvin

Uførekrise må løses innen kort tid

Mer enn 330 000 mennesker i Norge er uføretrygdet. Utgiftene til uføretrygd, sykepenger og attføring ligger rundt 75 milliarder kroner i året.- Hvis ikke politikerne tar fatt i dette innen få år, kan vi vente oss kutt i velferdsordninger eller annen offentlig aktivitet. Alternativt høyere skatter, advarer professor Øystein Thøgersen i siste nummeret av NHH Bulletin.

Publisert: 18.12.2007
Les hele saken | Forskning


Informasjon om Akademikerne ved NHH

Akademikerne ved NHH ønsker å informere potensielle nye medlemmer og medlemmer som vi ikke har oversikt over, om at det ved NHH forhandles etter hovedsammenslutningsmodellen.

Publisert: 18.12.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Disputas: corporate risk management

Dennis Frestad disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 17. desember. Tema for disputasen er Essays on corporate risk management and electricity swap return dynamics.

Publisert: 14.12.2007
Les hele saken | Arrangement


Opprør! No!

Vi bør gjere opprør mot Ny offentleg økonomistyring (NPM), slik at vi vender attende til tradisjonell offentleg økonomistyring, som først og fremst skal tena innbyggjarane sine interesser. Det skriv Norvald Monsen, professor, dr. oecon., Norges Handelshøyskole og Sverre Høgheim, førsteamanuensis, dr. oecon., Høgskulen i Sogn og Fjordane i ein kronikk i BT 14. desember 2007.

Publisert: 14.12.2007
Les hele saken


Ledig stilling som informasjonskonsulent førstekonsulent

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig eit vikariat som informasjonskonsulent (førstekonsulent) knytta til informasjonsavdelinga. Vikariatet er ei 50% mellombels stilling i to år med høve til forlenging, eventuelt fast tilsetting. Vikariatet kan delast på to.

Publisert: 14.12.2007
Les hele saken


Increase the competence in Norwegian Seafood Industry

The seafood industry in Norway is meeting strong competition in the international market, and believes that it must be better at branding and international marketing. Therefore, 27 companies have participated in NHH's program Market competence for the Norwegian seafood industry.

Publisert: 13.12.2007
Les hele saken | Nyheter


Kristin Mikkelsen og Unni Heltne

Forberedt på kriser

- Hva skal vi gjøre hvis taket i aulaen skulle falle ned under eksamen? Det var en av problemstillingene som ble reist da psykolog Unni Heltne holdt seminar i psykososial krisehåndtering ved NHH.

Publisert: 13.12.2007
Les hele saken | Nyheter


Aksel Mjøs disputerer for doktorgraden

Disputas: Corporate Finance

Aksel Mjøs disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 14. Dei siste åra har han studert rekneskapa til i alt 139 000 selskap for åra 1992-2005.

Publisert: 13.12.2007
Les hele saken | Arrangement


Nyskapingsparkens inkubator åpnes

I dag åpnes Nyskapingsparken Inkubator

Nyskapingsparken er en nyetablert regional inkubator som skal være enfødselshjelp for nystartede bedrifter fra utdannings- og forskningsmiljøene i Bergen. Inkubatoren er et utdanningssamarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole og Kunsthøyskolen i Bergen.

Publisert: 13.12.2007
Les hele saken | Arrangement


Lær å forstå kulturforskjeller

Torsdag 13. Desember vil Mary Ann Myrvang fra Xpoculture holde et presentasjonsmøte og demonstrasjon av et nettbasert system om hvordan vi på en enklere måte kan forstå og samhandle med mennesker fra egen og andre kulturer.

Publisert: 12.12.2007
Les hele saken | Arrangement


Seminar: Mennesker i krise

Torsdag 13. desember arrangerer personalavdelingen seminar om mennesker i krise. Innleder er psykologi Unni Heltne fra Senter for krisespykologi. Seminaret er i Aud E, fra klokken 12.15 til 15.00.

Publisert: 29.11.2007
Les hele saken | Arrangement


Status i nybyggsaken

Som det tidligere er informert om, har det vært arbeidet med å få realisert nybygget på høyskolens tomt som et såkalt kurantprosjekt. En slik løsning innebærer at Statsbygg står som utbygger og eier av nybygget, mens NHH blir leietager hos Statsbygg.

Publisert: 10.12.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Ubenyttede feriedager?

Julen nærmer seg med stormskritt, og det gjør også fristen for å overføre ferie til neste år. Personal- og organisasjonsavdelingen minner om rutinene for dette.

Publisert: 07.12.2007
Les hele saken | Interne meldinger


NHHs hytte Småbruket

Vinteren på Småbruket

Høyskolens hytte på Kvamskogen står klar til årets vintersesong. Som alltid kommer du frem til oppvarmet hytte, varmt vann i springen, og rikelig med ved til kveldskosen foran peisen.

Publisert: 06.12.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Forsiden til den siste utgaven av EBF

Mange bidrag til EBF

I det siste nummeret av European Business Forum (EBF) har Knut Ims, Christine Meyer, Paul Gooderham og Svein Ulset skrevet artikler og innlegg. Det er en rekordstor NHH-oppslutning i det internasjonale økonomitidsskriftet.

Publisert: 05.12.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Robert Kozinets og Ingeborg Kleppe.

Anonymiteten forsvinner fra nettet

I fremtiden kan ikke nettbrukere regne med samme grad av anonymitet som i dag.
- I fremtiden er du enten synlig eller så deltar du ikke, sier internettforsker Robert Kozinets om bruken av nettsamfunn. Flere og flere nettsamfunn kommer til å kreve full synlighet av sine medlemmer.

Publisert: 05.12.2007
Les hele saken | Nyheter


Robert Kozinets og Ingeborg Kleppe.

Anonymiteten forsvinner fra nettet

I fremtiden kan ikke nettbrukere regne med samme grad av anonymitet som i dag. -I fremtiden er du enten synlig eller så deltar du ikke, sier internettforsker Robert Kozinets om bruken av nettsamfunn. Flere og flere nettsamfunn kommer til å kreve full synlighet av sine medlemmer.

Publisert: 05.12.2007
Les hele saken


Associate Professor in Economics

The Norwegian School of Economics and Business Administration, Department of Economics, invites applications for the position of Associate Professor in Economics.

Publisert: 05.12.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Associate Professor in Public Economics

The Norwegian School of Economics and Business Administration, Department of Economics, invites applications for the position of Associate Professor in Public Economics.

Publisert: 05.12.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Juletrefest ved NHH

Juletrefest

Det vert juletrefest i Aulaen for tilsette og deira familiar laurdag 5. januar 2008 frå klokka 15:00-17:30. Påmelding skjer innan 15. desember.

Publisert: 04.12.2007
Les hele saken | Arrangement


Deltakerne på Markedskompetanse for norsk sjømatnæring.

Øker kompetansen i norsk sjømatnæring

Sjømatnæringen i Norge møter sterk konkurranse i det internasjonale markedet, og mener selv de må bli bedre på merkevarebygging og internasjonal markedsføring. Derfor har 27 bedrifter deltatt på NHHs program Markedskompetanse for norsk sjømatnæring.

Publisert: 03.12.2007
Les hele saken | Nyheter


Financial Times med samleliste

Financial Times (FT) oppsummerte i dag årets fem rangeringer i en samlet oversikt, European Business Schools rankings 2007. Her kommer NHH på 57. plass. Siden NHH bare er med i én rangering av FT, er plasseringen en omregning av resultatet fra september. Da kom NHH på 33. plass i Master in Management.

Publisert: 03.12.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive