Januar

Knut Boyes 70-års dag: Jubileumsseminar

Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole inviterer til jubileumsseminar i forbindelse med førsteamanuensis Knut Boyes 70-års dag. Markeringen vil foregå på Norges Handelshøyskole fredag 9. februar 2007.

Publisert: 31.01.2007
Les hele saken | Arrangement


Åpent arrangement om verdiskaping

Temagruppen for Regional næringsutvikling ved SNF har satt i gang seminarserien Opplevelsesnæringer og verdiskaping. Første forelesning handler om forholdene for filmproduksjon i Sverige.

Publisert: 30.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Årets nye stipendiater

En snau måned inn i det nye året er allerede fire nye doktorgradsstipendiater på plass. Fra venstre: Lars Christian Bruno, Svein Olav Krakstad, Jan Vidar Håtuft og Alexander Madsen Sandvik. English version

Publisert: 29.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Kvalitetsreformen rammer forskningen

Sluttevalueringen av kvalitetsreformen viser at reformen har bidratt til å svekke forskningsinnsatsen i Norge. Dette er tema for Forskerforundets frokostmøte med pressen førstkommende onsdag.

Publisert: 29.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Det vanskelige valget

Cecilie Marie Risti Hitland (til høyre) er på utdanningsmesse i Arenum. For attenåringen står valget mellom NHH, NTNU og BI. - Jeg kommer nok til å søke siviløkonomutdanningen, sier hun. Inger Marie Milde (til venstre) benytter sjansen til å fortelle om NHH.

Publisert: 26.01.2007
Les hele saken | Arrangement


Nytt etikk-kurs har vakt interesse

Oppmerksomheten rundt korrupsjon og etikk den siste tiden har ført til stor interesse for det splitter nye deltidsstudiet Etikk ved NHH. - Vi er glad for at kurset allerede nå viser seg å være ettertraktet, sier Gro Tufte Berge ved Avdeling for etter- og videreutdanning.

Publisert: 26.01.2007
Les hele saken


Inviterer NHH-ansatte til Symposiet

Ansatte ved NHH kan melde seg på NHH-Symposiet. Billettene koster 1875 kroner, mer enn fire ganger billigere enn ordinære billetter.

Publisert: 25.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Undervisningspris til Nysveen og Stensaker

Førsteamanuensis Herbjørn Nysveen og førsteamanuensis Inger Stensaker ved Institutt for strategi og ledelse, har delt instituttets interne undervisningspris for 2006.

Publisert: 24.01.2007
Les hele saken | Nyheter


NHH vinner mannlige studenter

Antall mannlige studenter på landets universiteter og høgskoler falt i 2006 sammenliknet med året før. Det motsatte gjelder for Norges Handelshøyskole. Det viser en ny oversikt fra SSB.

Publisert: 24.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Korrupsjon og konkurransepolitikk

Forsker Tina Søreide har seminar i regi av Konkurranseøkonomisk forum i Bergen. Onsdag denne uken holder hun foredrag om korrupsjon og konkurransepolitikk.

Publisert: 23.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Kvalitetsreformen er evaluert

Evalueringen av Kvalitetsreformen for høyere utdanning ble lagt frem i dag, og resultatene viser at flere av målene for reformen er nådd.

Publisert: 23.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Frist for vinter- og påskeferie

Frist for påmelding til skolevinterferien og påsken på Småbruket er satt til 26. januar. Ifølge Atle Liland er vinteren endelig kommet til Kvamskogen.

Publisert: 23.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Kronprins Haakon besøker NHH-Symposiet

H.K.H. Kronprins Haakon besøker NHH-Symposiet 7. mars. Han vil møte både studenter som arrangerer konferansen og noen av foredragsholderne som gjester den. - Vi er kjempeglade for få ham som gjest. Konferansen retter seg spesielt mot dagens og morgendagens ledere, og det er akkurat der vi ser ham, sier Maria Meldfald Tveten.

Publisert: 23.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Utvikling av norsk petroleumsvirksomhet

I et arbeidsnotat som Samfunns- og næringslivsforskning publiserte på www.snf.no denne uken skisserer Svein Ulset ideer til et forskningsprogram som skal bidra til utvikling av norsk petroleumsnæring.

Publisert: 24.01.2007
Les hele saken | Forskning


Måler produktivitet i skatteetaten

I SNF-rapporten Måling av produktivitet i skatteetaten foreslår Christian Andersen, Tom Eldegard og Kjell J. Sunnevåg en hensiktsmessig retning i utviklingen av arbeidet med produktivitetsmåling i skatteetaten.

Publisert: 23.01.2007
Les hele saken | Forskning


Lederskapets dilemma

Lederskapets dilemma når hierarkiene faller er tittelen på årets første temamøte i Bergen i regi av Administrativt forskningsfond. Tore Hillestad holder forelesning.

Publisert: 23.01.2007
Les hele saken | Arrangement


Fullt hus for Islands statsminister

Mandag 22. januar kom den islandske statsministeren Geir H. Haarde (bilde) på besøk til NHH. Den økonomiutdannede statslederen holdt populærforelesningen Norsk-islandsk samarbeid i en ny tid.

Publisert: 22.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Norman blant de mest omtalte

Professor Victor D. Norman kommer på en ellevte plass over de mest omtalte professorene i norske medier i 2006.

Publisert: 22.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Rettferd under lupen

Saman med Christel Fricke ved UiO skal NHHs etikkforsker Alexander Cappelen forske på menneskesinnet sin plass i naturen.

Publisert: 22.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Ledig stilling som seniorkonsulent ved NHH

Intern utlysning: Ved Norges Handelshøyskole er det ledig stilling som seniorkonsulent. Stillingen vil være knyttet til administrasjon av forskningsprosjekter i nært samarbeid med høyskolens forskningskoordinator, som har det faglige ansvaret.

Publisert: 22.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Virtuell fabrikkdrift på Merino

Visste du at det på Merino finnes en vindusfabrikk som drives av NHH-studenter? Masterkurset Informasjonssystemer og økonomisk styring (BUS431) gikk for tredje gang i høst, fikk meget gode tilbakemeldinger, og er enestående i sitt slag i Europa.

Publisert: 22.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Nye navn på internasjonalt kontor

Asgeir Steindal og Astrid Foldal er tilsatt ved internasjonalt kontor.

Publisert: 22.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Vitenskapelig uredelighet

Etikkutvalget har for tiden "reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet" på høring i NHH-miljøet. Dersom enkeltpersoner i miljøet har kommentarer mottas disse med takk. Høringsfrist er fredag 23. februar.

Publisert: 19.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Innvielse av miljørom

Institutt for foretaksøkonomi arrangerte fredag en høytidelig og hyggelig innvielse av sitt nye miljørom i høyblokken. Nye sofaer og benker i skinn, bord og gardiner er kjøpt inn. Dessuten har instituttet fått flatskjerm og en videokanon.

Publisert: 19.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


The Prime Minister of Iceland holds a lecture at NHH

On Monday 22 January, Iceland's Prime Minister, Geir H. Haarde, will be visiting NHH. The business educated statesman will give an open lecture entitled, Norwegian-Icelandic cooperation in a new time.

Publisert: 19.01.2007
Les hele saken


Studentstipendier tildelt

Også i høst var det mange søkere til de utlyste studentstipendiene rettet mot masterstudenter innen bedriftsøkonomisk analyse.

Publisert: 19.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Ledig stilling som førstekonsulent

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig en stilling som førstekonsulent. Stillingen er knyttet til Institutt for samfunnsøkonomi.

Publisert: 19.01.2007
Les hele saken


AFF skal kartlegge arbeidsmiljø

Administrativt forskningsfond (AFF) skal kartlegge arbeidsforholdene ved Regional sikkerhetspost, Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen.

Publisert: 19.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Kvinner blir mest kontrollert på jobb

Menn med høyere utdannelse som jobber i privat sektor, har det friere på jobb. De er mindre kontrollert av faste rutiner, de jobber oftere utenfor arbeidsgivers lokaler og er ikke i samme grad utsatt for byråkratisk overvåkning som kvinner i serviceyrket.

Publisert: 05.01.2007
Les hele saken | Forskning


Raskere jobbskifte i norsk arbeidsliv

Norske arbeidstakere skifter oftere jobb enn før. Men i hovedsak går de direkte inn i en ny jobb og ikke til arbeidsledighet. - Særlig for kvinner og menn over 35 år varer jobben kortere fra midten av 90-tallet og fram til i dag, sier professor Kjell G. Salvanes.

Publisert: 02.01.2007
Les hele saken | Forskning


Blir ikke ego av å studere økonomi

Forskere ved NHH har studert rettferdighetssansen til økonomistudenter og økonomer i næringslivet. - Studentene blir ikke mer egoistiske av å gå på Norges Handelshøyskole, sier Alexander Cappelen, leder for Senter for etikk og økonomi.

Publisert: 06.01.2007
Les hele saken | Forskning


Korrupt hverdag

I Tanzania rammer korrupsjon folk flest daglig, og i flere ugandiske stammesamfunn er det en sosial plikt å lure unna penger dersom man er i posisjon til det. Korrupsjonsekspert Odd-Helge Fjeldstad har forsøkt å finne ut hvorfor.

Publisert: 07.01.2007
Les hele saken | Forskning


Setter fart i thorium-debatten

Framtidens atomkraft: Er thorium-rike Norge beredt til å delta? Dette er tema for Energiforum EFs møte mandag 29. januar.

Publisert: 19.01.2007
Les hele saken | Arrangement


Andreas Friis mottatt mastergradsstipend

Masterstudent ved NHH, Andreas Friis, har mottatt Siviløkonomenes mastergradsstipend for 2007. Foreningen mener at hans prosjekt vil bli en nyskapende oppgave om konkurransekraft gjennom veldedighet.

Publisert: 18.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Tor Aase Johannessen 60 år 18. januar

Førsteamanuensis Tor Aase Johannessen - Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole - fyller 60 år torsdag 18. januar 2007.

Publisert: 18.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Ny webredaktør ved NHH

Kristian Tindeland Marthinsen er tilsatt som ny webredaktør ved NHH. Som webredaktør skal Marthinsen ha hovedansvaret for nhh.no og gå inn i arbeidet med utvikling av en ny nettportal.

Publisert: 17.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


NHHs 75-årige historie skal skrives

Norges Handelshøyskole ble etablert i 1936 og vil ha sitt 75-årsjubileum i 2011. I den forbindelse skal høyskolen utgi en ett binds historie med et bredt samfunnsmessig perspektiv.

Publisert: 17.01.2007
Les hele saken | Nyheter


NHHs 75 year history to be written

NHH was established in 1936 and in 2011 will celebrate it's 75th anniversary. A written history of the school is being prepared to commemorate this event.

Publisert: 17.01.2007
Les hele saken


NHH-forskning i verdensklasse

En artikkel publisert i Administrative Science Quarterly av NHH-professorene Paul Gooderham og Odd Nordhaug (bildet) er utvalgt som en av de 80 viktigste artiklene som er skrevet om Human Resource Management på verdensbasis.

Publisert: 16.01.2007
Les hele saken | Forskning


NHH research in world-class

An article published in Administrative Science Quarterly written by NHH-professors Paul Gooderham and Odd Nordhaug was chosen as one of the 80 most important articles written on the subject of Human Resource Management on a worldwide basis.

Publisert: 16.01.2007
Les hele saken


Islands statsminister holder forelesning ved NHH

Mandag 22. januar kommer den islandske statsministeren Geir H. Haarde på besøk til NHH. Den økonomiutdannede statslederen skal holde populærforelesningen Norsk-islandsk samarbeid i en ny tid.

Publisert: 15.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Tre stillinger utlyst

NHH søker forfatter til å skrive Norges Handelshøyskoles historie. Det er også ledig postdoktorstilling(er) og et ett-årig vikariat som økonomikonsulent, ved Institutt for strategi og ledelse.

Publisert: 15.01.2007
Les hele saken


Studenter fra 20 land på plass

Fredag ettermiddag var det immatrikulering av utenlandsstudenter. 64 nye studenter ble ønsket velkommen til NHH. Her er Marieke de Jong, Nederland, Ingrid Castellsaguez fra Spania og Dimitra Giatsi fra Hellas.

Publisert: 15.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Willy Haukedal ny dekan

Psykologiprofessor Willy Haukedal er ansatt som professor i ledelsefag ved Institutt for strategi og ledelse, og er dekan ved Avdeling for etter- og videreutdanning.

Publisert: 15.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Nytt styre i NOKUT

Kunnskapsdepartementet har i dag oppnevnt ny leder og nye medlemmer til styret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT.

Publisert: 11.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Energiforum EF i engelsk utgave

Energiforum EFs hjemmesider er nå også tilgjengelig på engelsk. Snart blir informasjon om temamøte 29. januar offentliggjort.

Publisert: 11.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Evaluering av stoler!

NHH skal bytte ut stolene i personalkantinen, og driftsavdelingen har satt ut seks nye prøvestoler. Nå oppfordrer Arvid Fredheim til å teste ut stolene for å finne den beste.

Publisert: 11.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Bommet på målgruppene

Det er arbeidstakere med høyest utdannelse som benytter seg av tilbud om etter- og videreutdanning. - Kompetanseutviklingsprogrammet har ikke lykkes helt med å nå fram til en viktig målgruppe, nemlig personer med minst utdanning, sier førsteamanuensis Erik Døving.

Publisert: 12.01.2007
Les hele saken | Forskning


NHH-student premiert for god kronikk

NHH-student Jens Frølich Holte (21) er en av sju premierte i Aftenpostens kronikkonkurranse, i tillegg til de tre vinnerne. Hans kronikk En by som er komprimert. Nye ideer i byplanleggingen står på trykk i dagens utgave av Aftenposten.

Publisert: 12.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Norwegian Language Course at NHH - Spring 2007

NHH is offering a Norwegian Course for international students and staff, starting Monday 15 January.
Publisert: 12.01.2007
Les hele saken


Fagspråk legger strategien

Humaniora-fagene har blitt svekket de siste årene. - Vi er i en skvisa situasjon, sa professor Gunnar Akselberg da han holdt foredrag på Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon sitt strategiseminar i går.

Publisert: 10.01.2007
Les hele saken | Nyheter


NHH Symposium 2007

"Risk and uncertainty - today's threats, tomorrow's opportunities" is the title for NHH Symposium 2007. NHHS will gather together 400 of today's and tomorrow's leaders at the beginning of March to learn more about one of the greatest management challenges.

Publisert: 08.01.2007
Les hele saken


Junior positions (Post doctor)

The Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) in Bergen, Norway invites applications for junior positions in the Department of Finance and Management Science.

Publisert: 08.01.2007
Les hele saken


A taste of NHH

A taste of NHH er høyskolens nye brosjyre i lite format. - Den gir en kort oversikt over hva NHH gjør og hvem vi er, sier James Hosea. Poenget er å introdusere NHH for utenlandske forskere og studenter.

Publisert: 08.01.2007
Les hele saken | Nyheter


A taste of NHH

A taste of NHH is NHH's new pocket-sized brochure, providing a brief introduction to NHH for researchers and students overseas, and other interested organisations and people.

Publisert: 09.01.2007
Les hele saken


Nytilsatt på personalavdelingen

Heine Skår Nilsen er tilsatt som personalkonsulent på personalavdelingen. Nilsen er utdannet sosionom med et treårig studium i personalledelse i tillegg.

Publisert: 08.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Hyllesten til Thore Johnsen

- Thore er kanskje den smarteste økonomen jeg kjenner. Og jeg kjenner endel, sa nobelprisvinner Finn E. Kydland innledningsvis i sitt foredrag på FIBE-konferansen i går. Thore Johnsens 60-årsdag og hans rolle i det bedriftsøkonomiske fagmiljøet ble til fulle markert.

Publisert: 05.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Nye sjefer ved SNF

Cathrine Risa, siviløkonom fra NHH, er ansatt som administrasjonssjef ved SNF fra nyttår. SNF har fått nye ledere ved henholdsvis Senter for fiskeriøkonomi og Senter for økonomisk politikk.

Publisert: 05.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Ønsker endringer i evalueringssystemet

Arbeidsgruppen som har gjennomgått systemet for evaluering av undervisningen ønsker å gjøre enkelte endringer i systemet. Nå er forslagene til endringer sendt ut på høring.

Publisert: 08.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Ny juridisk rådgiver

Knut S. Roald er tilsatt som ny juridisk rådgiver i staben ved NHH. Roald er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen (2001) og kommer fra en stilling ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Publisert: 08.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Master immatrikulert

Torine Lie er en av de nye masterstudentene som deltok på immatrikulering i dag. NHH tar opp 14 eksterne masterstudenter dette vårsemesteret.

Publisert: 09.01.2007
Les hele saken | Nyheter


Nordahl fikk FIBE-prisen

Helge A. Nordahl ved Institutt for foretaksøkonomi er tildelt FIBE-prisen. Nordahl får prisen for sin forskning på livsforsikrings- og pensjonsavtaler og analyser av verdien av å avbryte slike avtaler.

Publisert: 05.01.2007
Les hele saken | Nyheter


FIBE conference opened

Finance and macroeconomics is the theme for the 200 economics and business researchers gathered together for the annual FIBE conference at NHH on Thursday 4th and Friday 5th January. FIBE has been established as the central meeting place for the academic community within the field of business administration in Norway.

Publisert: 04.01.2007
Les hele saken


Professor/førsteamanuensis i økonomisk historie

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig stilling som professor/førsteamanuensis i økonomisk historie. Stillingen er knyttet til Institutt for samfunnsøkonomi som har tre faglige seksjoner; Seksjon for samfunnsøkonomi, Seksjon for økonomisk historie og Seksjon for økonomisk geografi.

Publisert: 04.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Innrapportering har dødlinje i dag

I dag er det siste frist for den årlige innrapporteringen av NHH-ansattes publikasjoner. Fristen for gjelder for rapportering av arbeider publisert i 2006.
Publisert: 12.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Junior Position (post doctor) in public economics

The Department of Economics at the Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) in Bergen, Norway (http://www.nhh.no) invites applications for one junior position (Post Doctor) in public economics.

Publisert: 03.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Går inn for forskningsfond

"Regjeringen har store ambisjoner i forskningspolitikken, men har ikke regnet på hva målsettingen betyr i årsverk. Det kan dreie seg om å få på plass 15 000 nye årsverk innen 2010. Da burde man ikke starte med et hvileskjær slik statsbudsjettet for 2007 har lagt opp til", skriver Jarle Møen i et innlegg i Forskerforum.

Publisert: 03.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Pedagogisk utvikling ved NHH

I høst holdt Arild Raaheim, som er professor II ved NHH, fire lunsjseminarer hvor pedagogiske utfordringer og problemstillinger var tema. Nå er presentasjonene tilgjengelig på nett.
Publisert: 02.01.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive