Konferanse om videreutdanning på Vestlandet

Tirsdag 8. mai arrangerer Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Konkurranse om kompetanse, en konferanse om næringsliv og høyere utdanning. Frist for påmelding er fredag 4. mai.

03.05.2007 - Red.


Næringslivet skriker etter kompetent arbeidskraft. Kan NHH hjelpe?

Kontinuerlig kompetanseutvikling er en nødvendig forutsetning for innovasjon og utvikling i en kunnskapsbasert økonomi.

Etter- og videreutdanning er derfor sentrale virkemidler for å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse i arbeidslivet i en situasjon der humankapital er en knapphetsfaktor.

Samarbeid med næringslivet
Til sammen representerer NHH, HiB og UiB en stor faglig bredde som gir muligheter for ulike typer bedriftsintern opplæring og kompetansegivende videreutdanning.

På konferansen blir det foredrag av blant andre Tor Arne Johansen, professor ved Institutt for geovitenskap ved UiB og Jon Martin Huslid fra Statoil, prosjektleder for samarbeidsavtalene mellom Statoil og universitetene i Norge.

Statoil har som filosofi at halvparten av lærerkreftene skal være interne, den andre halvparten av lærerkreftene skal komme utenfra, for å sikre nye impulser. Derfor samarbeider Statoil med en rekke konsulentfirmaer og universiteter, både norske og utenlandske.

Kompetanse for fremtiden
Konferansen blir åpnet av prosjektleder for Bergenscenarier 2020, Harald Schjelderup, som spør om vi er forberedt på fremtiden?

Første del av konferansen handler om kompetanse som kritisk faktor i nærings- og arbeidsliv. Den andre delen tar for seg kompetanseutvikling som en felles oppgave for næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Der blir det foredrag ved dekan for etter- og videreutdanning ved NHH, Willy Haukedal. Han skal snakke om hvordan de bergenske utdanningsinstitusjonene kan bidra til kompetanseutvikling i næringslivet.

Påmeldingsfristen er fredag 4. mai.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive