Bronsesvampen til Jarle Møen

På årets 17. mai-frokost ble Jarle Møen tildelt studentenes foreleserpris, Bronsesvampen. Møen fikk prisen for sin innsats i faget INT010 Anvendt metode. - En anerkjennelse jeg setter stor pris på, sier mottakeren.

25.05.2007 - Kristian T. Marthinsen


Jarle Møen
Jarle Møen fikk Bronsesvampen for vårsemsteret 2007.
Foto: Eivind Senneset

- Jarle Møen har utmerket seg på en spesielt positiv måte, sier påtroppende leder for bachelorstudiets fagutvalg Fredrik Balstad. Han legger til at Møen fikk en klar majoritet av stemmene fra bachelorstudentene.

Nytte for studentene
For mange studenter bærer metodefagene preg av å være et "nødvendig onde", og Møen forberedte seg derfor godt til undervisningen.

- Det er det anvendte aspektet ved faget som for meg er mest spennende, og som også er drivkraften for min egen forskning, sier han.

- Jeg prøvde å pirre studentenes nyssgjerrighet og evne til kritisk tenkning. Hva er tilfeldigheter og hva er systematiske sammenhenger? Hva er årsak og hva er virkning? Dette er sentrale spørsmål enten man skal analysere data selv, eller forholde seg til andres analyser, sier Møen.

En inspirator
Studentene satte ekstra stor pris på at 1.amanuensis Møen alltid var godt forberedt til forelesningene, samt hans evne til å skape engasjement rundt faget..

- Han inspirerte og skapte en positiv ramme rundt faget, forklarer Balstad, og legger til at Møen strakk seg langt for studentene sine. Blant annet stilte han opp med komplette forelesningsnotater allerede ved studiestart.

Selv synes Jarle Møen det var morsomt å bli tildelt bronsesvampen.

- Jeg er svært glad for å ha fått prisen, og den inspirerer til videre innsats. En slik anerkjennelse fra studentene forplikter, og det er også morsommere å jobbe med å utvikle faget når en vet at innsatsen blir verdsatt.


Bronsesvampen:

Tidligere vinnere

V72: Øistein Pettersen
H72: Sten Thore
V73: Victor D. Norman
H73: Peter J. Bernhardt
V74: Bjarne Bakka
H74: Sverre Rasmussen
V75: Rolf Jangård
H75: Arne Dag Sti
V76: Jan Lundquist
H76: Agnar Sandmo
V77: Sten Thore
H77: Harald Frønsdal
V78: Jonny Holbæk
H78: Atle Johnsen
V79: William T. McKinnon / Einar Hansen
H79: Fridtjof Frank Gundersen
V80: René Verbraeken
H80: Victor D. Norman
V81: Charles Stabell
H81: Gerda Moter Erichsen
V82: Thorolf Rafto
H82: Terje Axelsen
V83: Erling Steigum
H83: Willy Rasmussen
V84: Johan Arndt
H84: Agnar Sandmo

H01: Jan Ivar Stemsrudhagen
V02: Frode Sættem
H02: Ola Grytten
V03: Jan Ubøe
H03: Alexander Cappelen
V04: Kjetil Bjorvatn
H04: Jan I. Haaland
V05: Astrid Kaufmann
H05: Trond Bjørnenak
V06: Victor D. Norman
H06: Per Manne
V07: Jarle Møen
H07: Alexander Cappelen
V08: Jan Ubøe
H08: Lars Mathiesen
V09: Reneé Klepsland
H09: Trond Bjørnenak
V10: Inger Stensaker
H10: Magne Supphellen
V11: Øystein Gjerde og Frode SættemKontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive