Vårkonferansen 2007: Selskapsstyring

Svein Aaser kommer til Vårkonferansen. FOTO: Paul Sigve Amundsen.

Årets Vårkonferanse er allerede fullbooket. Rekordmange næringslivsledere, akademikere og politikere har meldt sin interesse for konferansen.

02.05.2007 - Red.


Medlem i programkomiteen, professor Siri Pettersen Strandenes på Vårkonferansen 2006.
FOTO: Helge Skodvin

Årets tema er selskapsstyring. De siste årene har finansskandaler, bonus- og opsjonsprogrammer til ledere, børsnotering og store offentlige eierandeler i flere av de største og viktigste selskapene bidratt til stor oppmerksomhet på spørsmål knyttet til selskapsstyring i vid forstand.

Solide foredragsholdere
Årets konferanse er delt i tre bolker. I den første rettes fokus primært mot aksjonærenes eierrettigheter og styrets rolle i corporate governance systemet. Foredragsholdere er B. Espen Eckbo, professor II ved NHH og Else Bugge Fougner som er Høyesterettsadvokat Advokatfirmaet Hjort DA.

Spørsmål knyttet til politisk og økonomisk styring er tema for den andre bolken, med foredrag av Finansminister Kristin Halvorsen og NHH-professor Victor D. Norman.

I den tredje bolken vil to av norges fremste ledere, Elisabeth Grieg og Svein Aaser, beskrive sine erfaringer med - og perspektiver på ledelse.

God respons
Vårkonferansen blir stadig mer populær, og i år er det rekorddeltakelse. Men akkurat hvor mange som kommer er det foreløpig for tidlig å si.

- Det er blitt en god våraktivitet og en god sirkel, sa leder for programkomiteen Per Ivar Gjærum til paraplyen i fjor.

- Vi har fra første stund har hatt temaer som er interessante for næringslivsledere. Siden Vårkonferansen er en vel etablert møteplass, er det mulig å få gode foredragsholdere. Dermed får vi også mange gode deltakere. Deltakerne vet dessuten at det er folk i salen som det er nyttig og hyggelig å møte, sa Gjærum i fjor.

Andre deltakere i programkomiteen er:

  • Professor Thore Johnsen, NHH
  • Professor Siri Pettersen Strandenes, NHH
  • Adm.dir. Per Heum, SNF
  • Seniorkonsulent Arne Selvik, AFF
  • Førsteamanuensis Inger Stensaker, NHH
  • Ellinor Ryssevik, NHH (koordinator)

Les hele programmet

Om Vårkonferansen
Siden starten i 1995 har NHH hvert år arrangert Vårkonferansen i samarbeid med flere samarbeidspartnere. Formålet er å belyse aktuelle temaer med sentrale foredragsholdere og få til gode diskusjoner - i og utenfor auditoriet. Konferansen er veletablert som en viktig møteplass for ledende beslutningstakere i næringsliv og offentlig forvaltning, politiske myndigheter og akademikere.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive