Lønnsoppgjøret 2007

Resultatet av årets sentrale lønnsforhandlinger er klare. Etterbetaling vil bli beregnet og utbetalt sammen med lønnen for juli måned.

01.06.2007 - Red.


1. Endring i hovedlønnstabellen (A-tabellen)

Resultatet av årets sentrale lønnsforhandlinger innebærer et generelt tillegg på kr. 4.300,- fra og med ltr. 1 til og med ltr. 43.
Fra og med lønnstrinn 44 til og med lønnstrinn 77 er trinnene tillagt 1,35% og fra og med ltr. 78 til og med ltr. 92 er trinnene tillagt kr. 8.200,-.

Virkningsdato er 01.05.2007, og etterbetaling vil bli beregnet og utbetalt sammen med lønnen for juli måned.

2. Overføring til ny lønnsramme 24.
Stillingene som 1109 forsker og 1011 førsteamanuensis overføres fra lønnsspenn til ny lønnsramme 24. Stillingene innplasseres med det lønnstrinn de hadde på lønnsspennet pr. 30.06.2007, likevel slik at ingen skal lønnes lavere enn ltr. 57.

Alle som overføres til ny lønnsramme 24, vil i løpet av juni bli tilskrevet med informasjon om beregnet ansiennitetsdato, lønnsramme, alternativ og lønnstrinn.

3. Stipendiater.
Ved tilsetting fra 1. juli 2007 eller senere som 1017 stipendiat, foretas innplassering i ltr. 43.

4. Endringer i lønnsrammer og lønnsspenn.
Lønnsrammene justeres med ett(1) ltr., slik at alle stillinger som er innplassert i lønnsramme får ett (1) ltr. opprykk pr. 01.07.2007. Unntaket er stillinger som overføres til ny lønnsramme 24, og som pr. 30.06.07 innplasseres høyere enn ltr. 56.

5. Høstens lokale forhandlinger.
Det avsettes 0,4% pr. dato av lønnsmassen til lokale forhandlinger pr. 1. juli 2007 etter hovedtariffavtalens pkt. 2.3.3. I tillegg kommer 0,1% pr. dato av lønnsmassen på grunn av skifte av arbeidstakere. Til sammenligning ble det i 2006 avsatt 1,75% av lønnsmassen til lokale forhandlinger.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31.10.2007, og vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

For mer informasjon om sentralt lønnsoppgjør 2007: PM 2007-06 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2007 mv. - Statens Personal Håndbok

30. juni 2007
Personal- og organisasjonsavdelingen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive