Ny fagkomité for samfunnsvitenskap

NHH-professor Odd Nordhaug er medlem av en nyoppnevnt fagkomité for samfunnsvitenskap i Forskningsrådet. Komiteen behandler søknadene om støtte til frittstående prosjekter.

01.06.2007 - Red.


Fagkomiteen for samfunnsvitenskap har følgende sammensetning:

Professor Pål Repstad, leder
Institutt for teologi og filosofi, Høgskolen i Agder
Førsteamanuensis Eli Janette Fosso
Institutt for geografi, Universitetet i Bergen
Førsteamanuensis Anne Gjelsvik
Institutt for kunst- og medievitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Professor Jan O. Jonsson
Institutet för social forskning, Stockholms universitet
Seniorforsker Ivar Kolstad
Christian Michelsens institutt
Førsteamanuensis Kjersti Larsen
Etnografisk seksj., Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Professor Sølvi Lillejord
Institutt for utdanning og helse, Universitetet i Bergen
Professor Henry John Mæland
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Professor Hanne Marthe Narud
Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Professor Odd Nordhaug
Institutt for strategi og ledelse, Norges handelshøyskole


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive