Ønsker forslag til fremragende lærerinnsats 2007

Det inviteres til å komme med forslag til kandidater av årets pris for fremragende lærerinnsats. Prisen er på 16.000 kroner. Alle fast ansatte ved NHH som har undervist høsten 2006 og/eller våren 2007 kan foreslås.

21.05.2007 - Red.


Alle nåværende og tidligere studenter, samt alle ansatte ved NHH, har forslagsrett. Ansatte som har fått prisen i løpet av de fem siste årene, er ikke aktuelle for tildeling. Forslagene skal være begrunnet og sendes til studieadministrasjonen ved Evelyn Stormark.

Ved vurdering av foreslåtte kandidater vil det bli lagt vekt på lærerinnsats i vid forstand, bl.a. relatert til følgende punkter

  • generelle pedagogiske evner
  • oversiktlighet og kommunikasjonsevne
  • evne til å skape interesse for faget og motivasjon til selvstudium
  • evne til å belyse stoffet fra flere synsvinkler
  • innovasjon og nyskaping, herunder utvikling av nye kurstilbud
  • evne til å relatere stoffet til andre deler av studiet
  • vilje til samarbeid om pedagogiske oppgaver

Tildeling vil bli avgjort av et utvalg nedsatt av Styret ved NHH. Dette utvalget består av Linda Orvedal (leder av PBU), Iver Bragelien (leder av PMU), Anna Mette Fuglseth (leder av PDU), Karen Haaland (leder i bachelorfagutvalget) og Iselin S. Emblem (leder i masterfagutvalget) og Audun Houmb Sjøli (fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret).

Forslag må være innkommet innen 12. juni 2007. Tildeling vil skje på immatrikuleringen 13. august.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive