Leter etter forskjeller mellom bygd og by

Er det geografiske forskjeller i forholdet mellom behov og tilgang til kapital for små og mellomstore bedrifter? Det ønsker Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Innovasjon Norge å finne ut av. Tommy Stamland (bilde) fra NHH leder prosjektet.

01.06.2007 - Kristian T. Marthinsen


Forskere og oppdragsgivere på felles seminar 31. mai.

I januar begynte forskergruppen fra NHH og SNF, bestående av Aksel Mjøs, Linda Rud og Tommy Stamland, å arbeide med prosjektet. I august skal resultatene leveres.

Er det systematiske forskjeller?

Oppdragsgiverne ønsker å finne ut av om forholdet mellom behovet og tilgangen til kapital for små og mellomstore bedrifter (SMB) i bygder er systematisk forskjellig fra behovene og tilgangen rundt store byer?

Eventuelle forskjeller skal kartlegges og belyses både innenfor landsdeler og på nasjonalt nivå. I tillegg vil oppdragsgiverne gjerne vite årsakene til de eventuelle forskjellene.

- Resultatene fra forskningen blir brukt som innspill i våre oppdragsgiveres aktiviteter og virkemidler i SMB. Det er tross alt fra SMB fremtidens nye, store bedrifter kommer fra, sier Stamland til Paraplyen.

Møtes på halvveien
Torsdag 31. mai ble det arrangert et midtveis-seminar med oppdragsgiverne og en referansegruppe bestående av forskere i NHH-miljøet.

Stamland er godt fornøyd med seminaret.
- Vi presenterte våre foreløpige resultater og planen for det videre arbeidet. Oppdragsgiverne brukte dette som en læringsarena, mens vi sørget for å få gode innspill. Det ble mye nyttig brainstorming, forteller han.

Forskningsprosjektet er i en tidlig fase, og Stamland har ikke lyst til å si noe sikkert, men foreløpige resultater viser noen geografiske mønstre.

- Vi ser tegn til at kapitalstrukturen varierer systematisk mellom sentrale og mindre sentrale strøk, sier Stamland, men det gjenstår mer arbeid med å identifisere årsakene til dette.

Paraplyen kommer tilbake med mer informasjon når resultatene presenteres i august.
Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive