NHH søker ny personalsjef

Personalsjefen skal være en ressursperson i organisasjons- og personalarbeidet ved NHH i samarbeid med høyskolens administrative og faglige ledelse.

01.06.2007 - Red.


Norges Handelshøyskole er det ledende økonomisk-administrative fagmiljøet i Norge med ca 2700 heltidsstudenter og en samlet stab på over 350 personer og samarbeider nært med selskapene SNF og AFF. Sammen utgjør NHH og de tilknyttede selskaper et faglig og praktisk fellesskap med ca. 500 tilsatte.

Personalsjefen skal være en ressursperson i organisasjons- og personalarbeidet ved NHH i samarbeid med høyskolens administrative og faglige ledelse. NHHs virksomhet og organisering er i endring og utvikling. Den som tilsettes må gjennom sin lederfunksjon aktivt bidra i og ta initiativ i dette utviklingsarbeidet.

Den som tilsettes vil være leder av personal- og organisasjonsavdelingen. Avdelingen har ansvar for de vanlige HR-funksjoner. Sentrale oppgaver er:

  • bidra til å styrke og utvikle NHHs personalpolitikk
  • effektivisere våre lønns- og personalsystemer og prosesser
  • bidra til å sikre en best mulig rekruttering både nasjonalt og internasjonalt

Vi søker en person med høyere utdanning. Aktuelle søkere bør ha ledererfaring og bakgrunn fra HR - området. Kunnskap om lov - og avtaleverk innen universitets- og høyskolesektoren samt fortrolighet med forhandlinger er en fordel.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk er en forutsetning.

NHH vil legge stor vekt på personlige egenskaper som:

  • evne til å arbeide strategisk, være analytisk og løsningsorientert
  • god gjennomføringsevne
  • evne til å inspirere og motivere medarbeidere
  • evne til bygge gode relasjoner på tvers i organisasjonen

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ som personalsjef , kode 1055, lønnstrinn 60-66, etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan være aktuelt for spesielt kvalifiserte søkere.

Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Det er derfor et mål å ha en balansert kulturell og kjønnsmessig sammensetning ved høyskolen. Personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Vi ber søkerne bruke det elektroniske søknadsskjema på www.nhh.no/omnhh - søknadsfrist 17.06.07.

Spørsmål om stillingen kan rettes til adm.dir. Ragnar Fagereng, tlf. 55959232.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive