Finansmarkedsfondet ser etter forskningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Neste søknadsfrist for forskningsprosjekter er 6. juni.

08.05.2007 - Red.


Finansmarkedsfondet har i alt om lag 7,0 mill kroner tilgjengelig til finansiering av forskningsprosjekter i 2007. Deler av midlene vil være forbeholdt videreføring av igangværende prosjekter. Søknad om midler sendes elektronisk til Norges forskningsråd (eSøknad). Søknadsskjema for forskerprosjekter er tilgjengelig via Forskningsrådets hjemmeside.

Styret vil ta stilling til aktuelle søknader medio oktober, med tilbakemelding til søkere om utfallet av søknadsbehandlingen ultimo oktober.

Ytterligere informasjon finnes på fondets hjemmeside på www.finansmarkedsfondet.no.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive