Anna Birgitte Milford er nytt styremedlem

Valg til styre blant midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger for 2007/2008 ble gjennomført torsdag 24. mai. Anna Birgitte Milford (bilde) ble valgt til styremedlem for høst 2007 og våren 2008.

25.05.2007 - Red.


Da valget ble avsluttet 50 av de 80 stemmeberettigede som hadde avgitt stemme. Stemmene ble kjørt gjennom program for preferansevalg med følgende resultat:

  • Anna Birgitte Milford ble valgt til styremedlem for høst 2007 og våren 2008.

Følgende kandidater ble valgt til varamedlemmer; i rangert rekkefølge:

  • Solfrid Mykland
  • Ken Blindheim

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive