Valg av midlertidig tilsatte til styret

Onsdag er klart for valg av midlertidig tilsatte til styret ved NHH. De som har stemmerett vil få tilsendt stemmeseddel på epost onsdag 23. mai. Her kan du møte de tre kandidatene.

22.05.2007 - Red.


Navn: Ken Blindheim

Alder: 35
Utdanning: Sivilingeniør (industriell økonomi)
Instituttilknytning: Institutt for Regnskap, Revisjon og Rettsvitenskap
Stilling: Doktorgradsstipendiat
Forskningsfelt: Økonomiske styringsverktøy (management tools)
Hvorfor bør jeg velges: Valgkampen kjøres under parolen: "Think straight, talk straight, act straight".


Navn: Anna Birgitte Milford
Alder: 33 år
Utdanning (etter videregående skole): Mellomfag sosialøkonomi ved Universitet i Trondheim, development studies ved University of Wales, Swansea, hovedfag samfunnsøkonomi ved Universitet i Bergen
Instituttilknytning: Institutt for samfunnsøkonomi
Stilling: Doktorgradsstipendiat
Forskningsfelt: Utviklingsøkonomi (skriver om kaffekooperativer)
Hvorfor bør jeg velges: Jeg tror ikke det er noe større grunn til å stemme på meg enn på de andre kandiatene. Det eneste jeg kan si er at jeg ihvertfall har interesse for demokrati innad i organisasjoner, ettersom jeg skriver om det i avhandlingen min. Så jeg kommer til å synes det vil være interessant å være deltager i diverse beslutningsprosesser ved NHH, og dermed også være aktiv og sette meg inn i de forskjellige sakene.

Navn: Solfrid Mykland

Alder: 31 år
Utdanning: Jordskiftekandidat (cand agric) fra Norges Landbrukshøgskole (2000). Høyere Avdeling i Administrasjon og Ledelse (cand merc) fra NHH (2003). Doktorgradsstipendiat fra 2003- (Fødselspermisjon har forlenget stipendiatperioden til 2009).
Instituttilknytning: Institutt for strategi og ledelse
Stilling: Stipendiat
Forskningsfelt: Konflikter og konflikthåndtering. Fokus for min avhandling er innhold og effekter av den innledende fasen av meklingsprosessen.
Hvorfor bør jeg velges: Jeg ønsker å bli styrerepresentant fordi jeg mener det er viktig at interessene til de midlertidige ansatte blir ivaretatt på en best mulig måte. Jeg er motivert for å gjøre en innsats for høyskolen generelt og for vår gruppe i styret spesielt. Kanskje kan min kompetanse på konflikter og konflikthåndtering også være nyttig i en slik kontekst.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive