Ledig stilling som vitenskapelig assistent

Ved Institutt for foretaksøkonomi er det ledig en 35 % stilling som vitenskapelig assistent. Stillingens varighet er inntil to år.

25.05.2007 - Red.


Den som blir tilsatt i stillingen skal organisere gruppeundervisning i matematikk og statistikk på bachelornivå, og også delta i undervisningen ved behov. I tillegg vil vedkommende ha kontakt med studenter som søker faglig veiledning. Andre oppgaver vil være knyttet til koordinering av arbeidet med utlysning og tilsetting av kursassistenter ved instituttet.

Søkere bør være studenter i sluttfasen av bachelorgraden eller masterstudenter. Det kreves gode kunnskaper i grunnleggende matematikk og statistikk, tilsvarende minimum 30 studiepoeng. Matematikk valgfag ved NHH eller tilsvarende er en fordel. Det er en forutsetning at søkere har kjennskap til Minitab og Maple.

Stillingen har stillingskode 1018 eller 1019 avhengig av kvalifikasjoner. Plassering i stillingskode og avlønning skjer i tråd med Hovedtariffavtalen i staten og i samsvar med høgskolens personalpolitikk.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
førsteamanuensis Per Manne
tlf. 55 95 97 61 , Per.Manne@nhh.no
eller vitenskapelig assistent Marianne Ødegård
tel. 55 95 95 31.

Søk stillingen på www.nhh.no/omnhh, og legg ved CV, karakterutskrifter og attester.

Søknadsfrist er 04.06.2007.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive