NordForsk lanserer nye støtteordninger

NordForsk vil den 15. mai 2007 lyse ut midler til tre nye støtteordninger: et mobilitetsprogram for stamcelleforskere og et program for felles nordisk bruk av forskningsinfrastruktur. Gå til www.nordforsk.org for en detaljert beskrivelse av de to programmene.

02.05.2007 - Red.


Målet med NordForsks støtteordninger er å styrke utveksling av ideer og kompetanse, mobilitet og den nordiske regionen som et felles område for forskning og utdanning. Slikt samarbeid utgjør et viktig bidrag til å befeste og utvikle Nordens rolle som en av de mest dynamiske regionene i verden for forskning og innovasjon.

"Siden de nasjonale forskningsmiljøene i Norden er såpass små er det fornuftig å organisere aktiviteter på felles nordisk plan, både for å oppnå kritisk masse og for å gjøre arrangementene mer kostnadseffektive", sier Juha Merilä, professor i befolkningsbiologi ved Universitetet i Helsinki.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive