Skal gjøre SNF og NHH mer synlig

- SNF skal være NHH-miljøets utstillingsvinduet overfor det norske nærings- og samfunnsliv. For å få til det er det viktig med engasjement i fagstaben ved NHH. Det sier SNFs nye styreleder, Victor D. Norman.

10.05.2007 - Kristian T. Marthinsen


Per Heum (t.v) og Victor D. Norman.

Norman ble valgt som styreleder på SNFs generalforsamling 23. april. Tirsdag 8. mai ledet han sitt første møte som styrets leder.

På SNF er administrerende direktør, Per Heum, glad for å få Norman på plass.
- Jeg mener at Norman er den personen i NHH-miljøet som har tenkt mest systematisk og prinsipielt rundt eksternt finansiert forskning, og hvordan den kan bidra til å utvikle og profilere fag og fagmiljø på en positiv måte, sier Heum.

Forskere får utfolde seg
I følge Norman er SNF en plass der høyskolemiljøets forskere kan utfolde seg på de områder som både er faglig og personlig spennende.

- Og det tror jeg vi trenger, sier han. De fleste forskere er også interessert i samfunns- og næringslivet. Kombinasjonen av faglig spennende forskning, samt utløp for engasjement i samfunns- eller næringslivet er unikt for SNF, sier styrelederen.

De siste årene har SNF slitt med fallende aktivitet og svak lønnsomhet. Samtidig har den eksternt finansierte forskningen blitt stadig mer fragmentert. I følge Heum er utfordringen for SNF å bli en effektiv og attraktiv partner for oppdragsforskning.

- Samtidig må det utvikles forskningsaktiviteter som bidrar til å bygge gode miljøer, som leverer forskning som oppleves som nyttige og relevante, sier Heum.

Styrker samarbeidet
Det har tradisjonelt vært et godt og åpent samarbeid mellom SNF og NHH, noe som ser ut til å styrkes med den nye styrelederen.
- Når NHH som hovedeier velger Victor Norman til styreleder i SNF, ser jeg det som et klart tegn på at NHH bryr seg med SNF, sier Per Heum.

- At SNF nå har fått en styreleder fra NHH-miljøet viser hvor viktig SNF er for Høyskolen. Det styrker båndene, supplerer Norman.

Noe av det viktigste Norman nå tar tak i er å skape en ny entusiasme om anvendt forskning både på SNF og NHH.

-Vi skal ikke bare være synlig i det norske samfunnet som synsere. Vi skal være synlige i det norske samfunnet som leverandører av kunnskap som er relevant og nyttig for bedrifter, departementer, politikere og media. SNF skal være NHH-miljøets ansikt utad, slår Norman fast.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive