Workshop om styring av helseforetak

8. mai inviteres det til workshop om temaet "Budsjett som styringsverktøy og veien videre" ved NHH.

03.05.2007 - Red.


Det å ha en workshop der representanter fra helseforetak og representanter fra forskningsfeltet kan møtes for å utveksle og drøfte erfaringer håper vi vil være nyttig og spennende.

Dette er bakgrunnen for at det nå arrangeres en workshop der det inviteres deltakere fra Helse Bergen, Norges Handelshøgskole og Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen.

Sted: Norges Handelshøgskole, styrerommet i 9. etasje.

Program:

Kl. 10.30 - 10.40 Velkommen /Første amanuensis Katarina Østergren
Kl. 10.40 - 11.20 Fra budsjett til helhetlig styring
Ved Inger Johanne Pettersen, professor, Handelshøyskolen i Bodø

Kl. 11.20 - 12.00 LUNSJ

Kl. 12.00 - 12.30 Hvilken styringsinformasjon har vi i dag - utfordringer og muligheter
Ved Aslak Aslaksen, avdelingssjef, Radiologisk avdeling
Kl. 12.30 - 13.00 Dimensjonering og styring av personalressurser - konsekvenser for budsjettoppnåelse
Ved Trond Søreide, leder, Seksjon for organisasjons- og lederutvikling

Kl. 13.00 - 13.10 Pause

Kl. 13.10 - 14.00 Diskusjon


Tirsdag 8 mai

"Budsjett som styringsverktøy og veien videre"


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive