Nytt styre i Universitets- og høgskolerådet

Nylig valgte Universitets- og høgskolerådets (UHR) representantskap ny styreleder og nytt styre for perioden 2007-2009. Rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke ble valgt til leder, mens NHH-rektor Jan I. Haaland er valgt inn som styremedlem.

24.05.2007 - Red.


Aarbakke har sittet som nestleder i UHRs styre fra 2005 og ledet før det UHRs forskingsutvalg. Han vil overta vervet som styreleder fra rektor Gunnar Stave ved Høgskolen i Volda, 1. august 2007.

- Forskning og høgere utdanning vil bli enda viktigere for bærekraftig utvikling i en verden med klimatrussel, økende befolkning og knapphet på ressurser. Norge må bidra og vi trenger en forpliktende opptrappingsplan for forskning. UHR skal gjennom samarbeid med departementene, Stortinget og organisasjonene finne frem til gode løsninger, sier Jarle Aarbakke, påtroppende leder i Universitets- og høgskolerådet.

Jarle Aarbakke har vært ved Universitetet i Tromsø siden 1976 og ble professor i medisin i 1982.

Sissel Østberg, påtroppende rektor ved Høgskolen i Oslo, ble valgt til ny nestleder i UHR.

Styret i Universitets- og høgskolerådet for perioden 1. august 2007 - 1. august 2009:

Rektor Jarle Aarbakke (UiT), leder
Rektor Sissel Østberg (HiO), nestleder
Rektor Jan Haaland (NHH)
Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (HiHm)
Rektor Torbjørn Digernes (NTNU)
Rektor Elin Nesje Vestli (HiØf)
Direktør Rune Jørgensen (HSH)
Direktør Kari Tove Elvbakken (UiB)
Leder Per Anders T. Langerød (Norsk Studentunion)
Leder Olav Øye (Studentenes Landsforbund)


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive