Stor søkning til etterutdanning i finans

I år kjempet 125 søkere om 40 studieplasser på landets eneste autoriserte finansanalytikerstudium (AFA). - Studiet er utvilsomt Norges mest populære executive masterstudium, sier professor og programansvarlig Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

09.05.2007 - Redaksjonen


Thore Johnsen, programansvarlig for AFA-studiet

AFA-studiet går over to år og er et samarbeid mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) hvor NHH har det faglige ansvaret. Årets opptak er det 20. i rekken.

Søkertallet har helt siden oppstarten i 1988 ligget på rundt 150 i året.
- Av årets søkere var 85 siviløkonomer mens 15 hadde tittel som sivilingeniør - eller cand.oecon-grad, forteller Johnsen.
- Det kreves 3-4 års relevant praksis for opptak og søkernes gjennomsnittlige praksistid var 8 år.

Fortsetter med spesialstudier
Også søkningen til fordypningsstudiet i Corporate Finance var meget god, med 49 søkere til 30 plasser. Sammen med AFA-studiet gir spesialstudiet i Corporate Finance graden MBA med spesialisering i finans fra NHH.

- For et annet, tilsvarende spesialstudium i Avansert Porteføljeforvaltning har søknadsfristen enda ikke gått ut, og her forventer vi 30-40 søkere, sier Thore Johnsen.

Spesialstudiene i Corporate Finance, Avansert Porteføljeforvaltning og et nytt studium i Rente- og Kredittanalyse er noe mindre i omfang enn AFA-studiet, men fordrer større aktivitet fra deltakerne i forelesningene og arbeidet med en større skriftlig utredning.

Søkerne til spesialstudiene har gjennomgående noe lengre praksistid og et flertall har allerede gjennomført AFA-studiet. Også disse studiene tilbys i et samarbeid mellom NHH og NFF, hvor NHH har det faglige ansvaret.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive