Gründerskolen tildeles utdanningskvalitetspris

Gründerskolen fikk delt 2. plass i Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris 2007. Prisen har til hensikt å stimulere institusjonene innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å fremme og å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger.

23.05.2007 - Red.


Det er Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo som står bak prosjektet Gründerskolen

Fagmiljø og næringsliv samarbeider
"Gründerskolen" er opprettet som et studieemne på 30 studiepoeng på bakgrunn av et tydelig uttalt behov for å gi studenter som tilegner seg kunnskap på høyt faglig nivå, erfaring i norsk og internasjonal forretningsutvikling med fokus på høyteknologiske oppstartsbedrifter.

Prosjektet er iverksatt fordi fagmiljøer og næringsliv så behovet for sikre at unge mennesker med høy utdanning forstår viktigheten av en positiv entreprenørskapskultur i Norge. Videre ønsket man å spre slike holdninger innenfor forskningsmiljøer, utdanningssektoren, virkemiddelapparatet og øvrige deler av offentlig- og privat sektor.

Juryens begrunnelse
Gründerskolen har de siste årene hatt en markant økning både i deltagertall og i antall samarbeidspartnere. Studentevalueringer gir prosjektet godt skussmål, og en stor gruppe studenter fremhever at kunnskapen fra Gründerskolen virker fruktbart inn på de fagene som de ellers tar som del av sin utdanning.

Tiltakene som er brukt i Gründerskolen vil kunne overføres til andre studier hvor man er opptatt av å etablere tettere relasjoner mellom fag og anvendelse av fagkunnskaper i praksis.

Ikke minst fremstår programmet som et forbilde når det gjelder internasjonalisering av studier. Det skriver NOKUT på sine hjemmesider.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive