November

60-års jubilanten Eirik Vatne

Eirik Vatne 60 år

Professor dr.oecon. Eirik Vatne ved Norges Handelshøyskole fyller seksti år 1. desember. Han kom til Bergen som student etter artium ved Stavanger Handelsgymnasium, først til Universitetet og senere til NHH, hvor han tok siviløkonomeksamen i 1975. Han fullførte Høyere Avdelingseksamen ved Institutt for geografi i 1978, og ble deretter ansatt som forsker ved Industriøkonomisk Institutt.

Publisert: 30.11.2007
Les hele saken


I kronikkens tegn

NHH-forskernes skriveferdigheter ble satt på prøve da tidligere kronikkredaktør i Dagbladet, Dag Kullerud, holdt debatt- og kronikkurs 28. november.

Publisert: 30.11.2007
Les hele saken | Nyheter


Holbergprisen til amerikansk rettsfilosof

H. K. H. Kronprins Haakon delte i dag ut årets Holbergpris til Ronald Dworkin for hans banebrytende arbeid innen rettsteori, moral og politikk.

Publisert: 28.11.2007
Les hele saken | Nyheter


Kurs i forskningsdokumentasjon

Tirsdag 4. desember holdes det et seminar som er åpent for alle NHH-ansatte som registrerer publikasjoner i ForskDok.

Publisert: 28.11.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Kommunene spilte med reservene

Norske kommuner har tapt enorme summer på turbulensen i de internasjonale finansmarkedene. Hvorfor var investeringen et fenomenalt feiltrinn? NHH-professor Thore Johnsen har blitt medienes finansekspert i Terra-saken.

Publisert: 27.11.2007
Les hele saken | Nyheter


NHH-workshop om kunnskapsdeling i multinasjonale selskaper

Mandag 26. og tirsdag 27. november arrangerer NHH, SNF og AFF en internasjonal workshop om sosial kapital og kunnskapsdeling i multinasjonale selskaper. En rekke internasjonale forskere deltar i workshoppen som arrangeres i Oslo.

Publisert: 26.11.2007
Les hele saken | Arrangement


Jon Martin Denstadli disputerer for doktorgraden ved NHH

Disputas: Conjointanalyse

Fredag 30. november disputerte Jon Martin Denstadli for doktorgraden ved NHH med avhandlingen "Information Processing and Predictive Validity in Conjoint Experiments: The Role of Task Complexity and Individual Level Factors".

Publisert: 26.11.2007
Les hele saken | Forskning


Big auditors more expensive than small ones

The four biggest auditing firms in the world charge more for their services than other firms. Research from NHH shows that auditing firms in the USA raised their fees by 56 percent in 2004 as a result of implementation of the Sarbanes Oxley law.

Publisert: 26.11.2007
Les hele saken


Ny førstekonsulent på Foretak

Australsknederlandske Marie van Beijeren er nytilsatt førstekonsulent ved Institutt for foretaksøkonomi. Der skal hun blant annet jobbe med rekruttering av internasjonale og nasjonale fagstab, stipendiater og andre oppgaver knyttet til PhD-programmet.

Publisert: 26.11.2007
Les hele saken | Nyheter


Ledig stilling som rådgiver/seniorkonsulent

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorkonsulent knyttet til økonomiavdelingen.

Publisert: 23.11.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Ny bok frå NHH-miljøet

Torsdag vart boka Våronn med nye muligheter presentert i Rosendal. Redaksjonen for prosjektet er forskarar frå NHH og SNF.

Publisert: 23.11.2007
Les hele saken | Forskning


Pedagogikk løftes frem

Gjennom fagdager for hele staben og skolering for nyansatte setter NHH pedagogikk på dagsorden. Målet er økt læringsutbytte, middelet er involvering av studentene.

Publisert: 22.11.2007
Les hele saken | Nyheter


UKEN med skandinavisk åpning

UKEN nærmer seg, og forventningsfulle studenter møtte mannsterke opp i kantinen torsdag for å bivåne festivalens første artistslipp. Saybia og Ace of Base skal åpne ballet.

Publisert: 22.11.2007
Les hele saken | Nyheter


IT-avdelingen lanserer Vista

De kommende ukene skal Bjørn Ivar Grøttå og IKT-lærling Hoang Thanh Dang installere det nye operativsystemet Windows Vista på flere av de ansattes arbeidsstasjoner. Det blir et tryggere system, men fører også med seg flere endringer på kort sikt.

Publisert: 22.11.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Rapportering om utenlandsopphold

På grunn av rapportering til skattemyndighetene og departementet er det viktig at alle NHH-ansatte som har hatt opphold i utlandet i forbindelse med forskning/undervisning melder fra om dette innen 10. Desember.

Publisert: 21.11.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Toppkarakter frå kandidatane

NHH får toppkarakter av eigne kandidatar. Ni av ti av dei uteksaminerte i 2005, seier NHH har gitt tilstrekkeleg kunnskap og evne til å meistre jobben. 97 prosent ville tatt NHH om igjen.

Publisert: 19.11.2007
Les hele saken | Nyheter


CMI på flyttefot

Det ble i dag klart at Chr. Michelsens Institutt (CMI) flytter inn på Dragefjellet, i forbindelse med andre byggetrinn av jussbygget. Det forventes snarlig byggestart.

Publisert: 16.11.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Etikk inntar NHH

Styret ved NHH har vedtatt etiske retningslinjer. Nå er utfordringen å få dem fra papiret og inn i tankene til ansatte og studenter.

Publisert: 16.11.2007
Les hele saken | Nyheter


NHH-forsker Per A. Sunde

Disputas: Regler hjelper innovasjon

Det er en vanlig oppfatning at regler virker ødeleggende for innovasjon og kreativitet. NHH-forsker Per A. Sunde finner derimot positiv sammenheng mellom formalisering i samarbeidskontrakter og målbare resultater av innovasjonsprosjekter.

Publisert: 16.11.2007
Les hele saken | Forskning


Revisorane tek seg betre betalt

Dei fire største revisorfirma i verda tar seg betre betalt for tenestene sine enn andre. Forsking frå NHH visar at i tidsrommet 1999 til 2003 vart desse selskapas norske avdelingar omtrent 20 prosent dyrare enn dei mindre.

Publisert: 14.11.2007
Les hele saken | Forskning


Kvinnekonferanse ved NHH

Konferanse om kvinnelige ledere på høyt nivå

NHH vil ha flere kvinnelige studenter. Og næringslivet vil ha kvinnelige ledere. Tirsdag 20. november vender 40 fremgangsrike forretningskvinner hjem til sine nordiske læresteder. Målet er å møte med neste generasjons ledere. I Norge er det NHH som får besøk.

Publisert: 13.11.2007
Les hele saken | Arrangement


Informasjonsseminar om forskningsprogrammer

Norges Handelshøyskole og Norges forskningsråd inviterer til informasjonsseminar om særprogrammene People (Marie Curie Actions) og Ideas (European Research Council) i EUs 7. rammeprogram

Publisert: 12.11.2007
Les hele saken | Arrangement


Helge Nordahl

Disputas: Livsforsikringskontrakter

Helge Nordahl (f. 1975) disputerer for doktorgraden torsdag 15. november med avhandlingen " An Analysis of Life and Pension Insurance Contracts".

Publisert: 12.11.2007
Les hele saken | Forskning


Betre pedagogar

Onsdag 14. november skal NHHs førelesarar på skolebenken. Då vert pedagogisk dag arrangert ved NHH. Tema for dagen er Studentaktiviserande undervisning: auka undervisningsaktivitet og meir tid til forsking?

Publisert: 09.11.2007
Les hele saken | Arrangement


Kjernestyret 08

Vil ha betre kvalitet og fleire seremoniar

Fredag 12.oktober valte studentane ved NHH ny leiing av studentforeininga, det såkalla kjernestyret. Det nyvalte styret vil mellom anna jobbe for at det skal etablerast ein avslutningsseremoni etter master, og at det skal setjast meir fokus på det pedagogiske nivået blant forelesarane.

Publisert: 08.11.2007
Les hele saken | Nyheter


Doktorgradsstudent Jiuzhou Wang

Disputas: Revisorhonorarer i Norge og USA

Jiuzhou Wang disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 9. november med avhandlingen "Essays on Audit Pricing". Wangs doktoravhandling analyserer revisorhonorarer i Norge og USA.

Publisert: 08.11.2007
Les hele saken | Forskning


Ole K. Våge

Skriver fiskespråket

- En internasjonal standardiseringskomité for fiskeri og havbruk kan bety nye markeder for både norske fiskeeksportører og underleverandører. Det hevder doktorgradsstipendiat Ole Kristian Våge, som er medlem av den nyoppstartede komiteen.

Publisert: 08.11.2007
Les hele saken | Forskning


Skal markedsføre NHH

Paraplyen pleier å annonsere alle nye ansatte på NHH. Selv om James Hosea er kjent for mange, er det først nå han er ansatt. I direktørens stab skal han jobbe med NHHs markedsføring og omdømmebygging.

Publisert: 06.11.2007
Les hele saken | Interne meldinger


Want NHH students to go to South Africa

Last week, Gunnar Christensen, Iver Bragelien and John Andersen returned to NHH after a week in South Africa. There they shared experiences and met new potential partners for student exchange.

Publisert: 08.11.2007
Les hele saken


Vil sende studenter til Sør-Afrika

Forrige uke kom Gunnar Christensen, Iver Bragelien og John Andersen tilbake til NHH etter en uke i Sør-Afrika. Der har de utvekslet erfaringer og møtt nye potensielle samarbeidspartnere for studentutveksling.

Publisert: 05.11.2007
Les hele saken | Nyheter


Jordskiftedommer og redaktør, Solfrid Mykland.

Jordskiftekandidaten

Hun er stipendiat ved Norges Handelshøyskole, men er fagredaktør i "Kart og plan". Hva gjør en jordskiftekandidat på NHH.

Publisert: 05.11.2007
Les hele saken | Interne meldinger


USAs ambassadør til Norge

USA-ambassadør vil ha forretningsidear frå NHH

Den amerikanske ambassadøren til Noreg, Benson K. Whitney, inviterte i dag NHH-studentar til å delta i ein konkurranse om å finne løysinga på miljøkrisa. Den beste forretningsideen får moglegheit til å bli realisert.
Publisert: 01.11.2007

Publisert: 31.10.2007
Les hele saken | Nyheter


- Kom dere ut!

- Dere er ikke forberedt nok til dette århundret uten å reise utenfor landets grenser. Det var USAs ambassadør til Norge, Benson K. Whitneys (bildet) klare budskap til NHH-studentene.

Publisert: 01.11.2007
Les hele saken | Nyheter


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive