Vil sende studenter til Sør-Afrika

Forrige uke kom Gunnar Christensen, Iver Bragelien og John Andersen tilbake til NHH etter en uke i Sør-Afrika. Der har de utvekslet erfaringer og møtt nye potensielle samarbeidspartnere for studentutveksling.

05.11.2007 - Magne Krogstad Asphjell


Formålet med den lange reisen var i utgangspunktet et årsmøte i PIM, Partnership in International Management, hvor representanter fra 54 læresteder fra hele verden deltok.

- Dette er snakk om et meget prestisjefylt nettverk, forteller John Andersen, leder for internasjonalt kontor. PIM består av ledende handelshøyskoler over hele verden, hvor NHH er norsk representant.

Nye og gamle kjente
I tillegg til å delta på konferansen, som er obligatorisk for PIMs medlemmer, benyttet NHHs utsendte anledningen til å diskutere fremtidig samarbeid med både University of Cape Town, og to relativt nye bekjentskaper.

- Det var naturlig å møte flere læresteder under oppholdet. I tillegg til at vi ønsket å utvide vårt eksisterende samarbeid med University of Cape Town, har vi også vært i møter med University of Stellenbosch og Wits Business School tilknyttet University of The Witwatersrand i Johannesburg. Vi tar sikte på oppstart med utveksling av studenter med disse institusjonene fra høsten 2008, sier Andersen.

Muligheter
Avtalene med de sørafrikanske lærestedene omfatter utveksling av masterstudenter. Etter det lederen for internasjonalt kontor forteller, ønsker NHH også å styrke kontakten lærestedene imellom i forbindelse med for eksempel sommerkurs, professorsamarbeid og executive-moduler. Dette er ordninger som i dag stort sett omfatter europeiske læresteder.

Med andre ord ser det ut som NHH kan tilby sine studenter flere internasjonale muligheter i fremtiden.

- Dette er en del av en global utdanningsstrategi. NHH ønsker generelt sett både et større antall studenter i ut- og innveksling, samt utveksling over lengre perioder, forklarer Andersen.

Lett å selge
Alt i alt virker det ikke som høyskolens utsendinger har hatt en vanskelig jobb på denne turen.

- For det første innebærer studier i Norge gode stipendmuligheter, og dette gjør utveksling til NHH til en flott mulighet for sørafrikanske studenter. Følgelig er universitetene i Sør-Afrika meget positive til samarbeid.

Andersen forteller også at den nye masterprofilen som er under planlegging har blitt godt mottatt.

- Vi får mye oppmerksomhet rundt den nye masterprofilen i energi-, ressurs- og miljøøkonomi. Satsingen på en ny engelskspråklig masterprofil med et spennende kurstilbud er med på å styrke NHH som en attraktiv samarbeidspartner, sier Andersen.

Storslagent
Skal vi tro rapportene etter denne turen, bør Sør-Afrika være et flott land å reise til for norske studenter.

- Landet kan by på store naturopplevelser. Mulighetene der nede er utrolig mange. Naturligvis er landet preget av sin historie, men vårt helhetsinntrykk var godt, forteller Andersen.

Fremtidig fokus
Som en følge av etterspørselen fra studenter ved NHH forsøker høyskolen også å utvide samarbeid med læresteder i USA, selv om dette er noe vanskeligere å få til.

- Universitetene her virker noe mindre åpne for internasjonalisering, så dette går noe tregere.

Vi styrker imidlertid samarbeidet med læresteder i Latin-Amerika ettersom utveksling til denne verdensdelen også er høyt etterspurt av NHH-studenter. Bedre kjennskap til den søramerikanske kulturen og det spanske språket virker nok forlokkende på mange, avslutter Andersen.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive