Etikk inntar NHH

Styret ved NHH har vedtatt etiske retningslinjer. Nå er utfordringen å få dem fra papiret og inn i tankene til ansatte og studenter.

16.11.2007 - Per Bjarte Ulveal Nes


Retningslinjene er skrevet av et utvalg som representerer hele miljøet rundt Norges Handelshøyskole. Utvalget sier at ansatte og studenter har en selvstendig plikt til å være bevisst de etiske retningslinjene, og å overføre disse retningslinjene til holdninger og atferd.

Etikkens hjemmeside
Nå skal administrasjonen gjøre dem kjent i NHH-miljøet. Det er NHHs juridiske rådgiver og sekretær for etikkutvalget, Knut Schjerven Roald, som har ansvaret for opplysningsarbeidet. Han forteller at planene snart er klare.
- Målet er å skape gode holdninger, i første omgang vil vi lage en nettside med presentasjon av retningslinjene, sier han.

Nyttig lesning
- Det er svært nyttig å sette seg inn i retningslinjene. Det viktigste nå er å gjøre alle oppmerksomme på dem, og sikre at de tenker på etiske problemer i hverdagen, sier Siri Pettersen Strandenes, professor og leder for etikkutvalget.

Med to professorer i etikk som deltakere i utvalget har etiske problemstillinger blitt grundig drøftet. I forarbeidet har det kommet frem noen utfordringer som særlig de vitenskapelig ansatte bør tenke godt gjennom. Spesielt når det gjelder ansvar ved oppdragsforskning.

- Det kommer frem utfordringer som neppe alle er klar over. Som at hver enkelt forsker har ansvar for hvordan forskningsresultatene brukes, ikke bare av dem selv, men også av oppdragsgiveren, forteller Strandenes.

Lite snusk på NHH
- Seniorene i fagstaben har fungert som veiledere for mange av juniorene som forsker nå. Dermed har de også fungert som rollemodeller for forskningsetikk, sier Strandenes.

Poenget med retningslinjene er ikke å lage en lovsamling, men å hjelpe de ansatte til å tenke over egen praksis. I tillegg til å befestes de etiske standardene som har blitt praktisert.

- Det er få problematiske saker rundt høyskolen, vi synes å ha holdt en gjennomgående høy etisk standard, sier Strandenes til Paraplyen.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive