Informasjonsseminar om forskningsprogrammer

Norges Handelshøyskole og Norges forskningsråd inviterer til informasjonsseminar om særprogrammene People (Marie Curie Actions) og Ideas (European Research Council) i EUs 7. rammeprogram

12.11.2007 - Red.


Dato: Tirsdag, 20. november 2007, kl. 15:00-16:30
Sted: Møterom C908 - 9. etg. høyblokken
Påmelding til:
Bjarte Grønner, Bjarte.Gronner@nhh.no
Thomas Correll Jensen, tcj@forskningsradet.no
Påmeldingsfrist: Fredag 16. november


Program:

Velkommen
Bjarte Grønner, NHH

People (Marie Curie Actions)
Nina Therese Maubach, Forskningsrådet

Ideas (European Research Council) - Advanced Investigator Grants

- europeisk støtte til etablerte fremragende forskere
Thomas Correll Jensen, Forskningsrådet

Spørsmål/Diskusjon

-----------------------
Mer informasjon:
Behovet for flere forskere øker i takt med at fokus for Europas bærekraftige vekst i større grad er rettet mot forskning og utvikling.

EUs ordninger for forskerutdanning og forskermobilitet danner ett av fire særprogrammer i 7. rammeprogram (People). Disse ordningene, retter seg både mot enkeltforskere, forskergrupper og institusjoner, til alle fagmiljøer og alle sektorer. Til og med utenfor Europa.

Særprogrammet Ideas eller European Research Council (ERC) er et nytt virkemiddel i rammeprogrammet. Det er delvis et resultat av et sterkt ønske i det europeiske forskersamfunnet om å styrke den tematisk uavhengige forskningen i EUs rammeprogram. Programmet har som mål å stimulere europeisk "frontier research".Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive