Ledig stilling som rådgiver/seniorkonsulent

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorkonsulent knyttet til økonomiavdelingen.

23.11.2007 - Redaksjonen


Stillingen vil blant annet omfatte regnskapsarbeid og oppgaver knyttet til høyskolens budsjett-, rapporterings- og analysearbeid.

Den som blir tilsatt vil også bli involvert i arbeidet med videreutvikling og vedlikehold av høyskolens økonomisystem (Agresso) og andre tilhørende datasystemer. Stillingen krever derfor god brukerkjennskap til administrative datasystemer.

Stillingen er meget selvstendig, og den som tilsettes forutsettes å ha utstrakt samarbeid med andre deler av høyskolens organisasjon og øvrige institusjoner i sektoren.

Søkere må ha høyere utdanning fra universitet eller høyskole, master, siviløkonom eller cand.mag. innenfor økonomisk-administrative fag. Ved tilsetting som rådgiver vil det være fordel med faglig fordypning innen regnskap og /eller økonomistyring.

Søkere til stillingen må ha erfaring med praktisk regnskapsarbeid og økonomistyring. Det er også en fordel med kjennskap til statlig økonomistyring.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på evner til samarbeid, god evne til kommunikasjon både muntlig og skriftlig, fleksibilitet og selvstendighet.

Stillingen har kode 1434 - rådgiver og lønnes etter statens regulativ i ltr. 39-66 eller kode 1363 - seniorkonsulent og lønnes etter statens regulativ i ltr. 44-64, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 prosent som innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til økonomisjef Klas Rønning tlf. 55 95 93 96.

Søk stillingen på www.nhh.no/omnhh innen 08.12.2007.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive