Eirik Vatne 60 år

60-års jubilanten Eirik Vatne

Professor dr.oecon. Eirik Vatne ved Norges Handelshøyskole fyller seksti år 1. desember. Han kom til Bergen som student etter artium ved Stavanger Handelsgymnasium, først til Universitetet og senere til NHH, hvor han tok siviløkonomeksamen i 1975. Han fullførte Høyere Avdelingseksamen ved Institutt for geografi i 1978, og ble deretter ansatt som forsker ved Industriøkonomisk Institutt.

30.11.2007 - Red.


Vatnes forskningsmessige interesser kom til uttrykk allerede da han som student i 1974 skrev en oppgave om samfunnsmessige konsekvenser av omstilling og vekst. Ved Industriøkonomisk Institutt og senere Samfunns- og næringslivsforskning, har Vatne særlig studert ensidige industristeder, store utbyggingsprosjekter, som gassterminalen på Kårstø, og småbedrifter og entreprenørskap.

I tre tiår har han vært en sentral faglig støttespiller når det gjelder anvendt forskning og forskningsbaserte utredninger om omstilling, nyskapning og vekst. Han har evnet å kombinere praktisk relevans i forskningen med faglige utfordrende oppgaver. Dette kommer til syne i hans deltakelse i offentlige debatter omkring omstilling, og i sentrale nasjonale forskningsprogrammer om storbyer i kunnskapsøkonomien. Han har også publisert mye internasjonalt og i Norge, og deltar aktivt i viktige internasjonale forskningsnettverk innenfor sitt felt. Han er også etter hvert meget godt orientert om utviklingene i Øst-Asia.

I 1996 tiltrådte Vatne stillingen som professor i økonomisk geografi ved NHH, først sammen med kollegaene fra Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen, og de senere årene etter omstilling i seksjonen for økonomisk geografi ved Institutt for Samfunnsøkonomi NHH. Han har deltatt aktivt og framsynt i ledelsen av både fellesinstituttet med UiB-geografene, og i ledelsen av så vel seksjon for økonomisk geografi som institutt for samfunnsøkonomi. Han er blant initiativtakerne til oppretting av utdanningssamarbeid innen entreprenørskap og innovasjon på tvers av høyere utdanningsinstitusjoner i Bergen. På nasjonalt plan, bidrar han til fagets stilling gjennom deltakelse i nasjonalt fagråd for geografi.

På denne måten har han oppnådd målsettingen om å utvikle seg som geograf i vitenskapelig sammenheng, selv når presset fra oppdragsforskningen var meget sterk.

Dette viser seg i hans deltakelse i viktige forskningsnettverk, i Norge, Norden og i International Geographical Union. I tillegg har han tilbrakt tre år ved ledende universiteter i England og USA.

Eirik Vatne er stødig og hjelpsom, som lærer, fagperson og menneske.

Venner og kolleger ved Samfunns- og næringslivsforskning, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen benytter derfor anledningen til å gratulere med de seksti.
Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive