NHH-workshop om kunnskapsdeling i multinasjonale selskaper

Mandag 26. og tirsdag 27. november arrangerer NHH, SNF og AFF en internasjonal workshop om sosial kapital og kunnskapsdeling i multinasjonale selskaper. En rekke internasjonale forskere deltar i workshoppen som arrangeres i Oslo.

26.11.2007 - Kristian T. Marthinsen


Samarbeidsprosjektet Global Organization and Leadership Development (GOLD) ledes av NHH-professor Paul Gooderham. Arrangementet i Oslo er kommet til i samarbeid med forskere ved Handelshøyskolen BI og støttes med midler fra Norges Forskningsråd.

Temaene i foredragsrekken er blant annet læring over landegrenser og lederutviklingsprogram i multinasjonale selskaper. Deltakerne er en rekke ledende internasjonale forskere. Deriblant Professor Janine Nahapiet, Oxford University og Professor Ulf Andersson, Uppsala University.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive