Disputas: Livsforsikringskontrakter

Helge Nordahl

Helge Nordahl (f. 1975) disputerer for doktorgraden torsdag 15. november med avhandlingen " An Analysis of Life and Pension Insurance Contracts".

12.11.2007 - Kristian T. Marthinsen


Doktorgradsavhandlingen analyserer forskjellige aspekter ved livs- og pensjonsforsikring, med utgangspunkt i kontrakter som ligner på dem vi finner i det norske markedet.

Tid for prøveforelesningen: 10.15 - 11.00 i Karl Borchs Auditorium
Tid for disputas: 12.15 i Karl Borchs auditorium NHH

Det første poenget som belyses er behovet for enkle kontrakter for langsiktig sparing. Spesielt gir avhandlingen et forsvar for de utskjelte aksjeindeksobligasjonene. Under en spesiell forutsetning om forbrukerens preferanser ("prospect theory" som fremmet av Nobelprisvinnerne Tversky og Kahneman) utgjør den enkleste typen aksjeindeksobligasjoner en enkel kontrakt som inneholder en god kombinasjon av sikkerhet mot tap og eksponering mot aksjemarkedet.

Samme teori kan også forklare eksistensen av livsforsikringskontrakter med garantert avkastning. Men avhandlingen viser at slike kontrakter bør holdes så enkle som mulig og at kompliserende elementer som årlige garantier bør unngås. Garantier over kontraktens levetid vil være å foretrekke.

I den siste delen av avhandlingen vises at kundens rett til å flytte livsforsikringskontrakter ikke nødvendigvis medfører noen positiv verdi. Snarere kan denne retten føre til at alle selskapene blir like og tilpasser sine investeringer på en ikke-optimal måte. På denne måten risikerer man at både selskaper og kunder taper.

Eksistensen av et selskap som investerer forskjellig fra de andre vil imidlertid virke positivt for kundene. Spesielt gjelder dette i en situasjon der bare noen kunder ønsker å bruke flytteretten aktivt.

Helge Nordahl er utdannet cand.merc ved NHH. Han har jobbet i Mc Cinsey & co, og jobber nå i Gard AS.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive