- Kom dere ut!

- Dere er ikke forberedt nok til dette århundret uten å reise utenfor landets grenser. Det var USAs ambassadør til Norge, Benson K. Whitneys (bildet) klare budskap til NHH-studentene.

01.11.2007 - Kristian T. Marthinsen


Siden 1994 er antallet norske utvekslingsstudenter til USA nesten halvert. I følge ambassadør Whitney er det viktig for både Norge og USA at de tette båndene mellom landene styrkes.
- Jeg er interessert i våre lands relasjoner, og klarer vi ikke å få flere studenter til å reise utenlands kommer vi ikke til å klare å vedlikeholde de tette båndene vi har i dag.

Internasjonale relasjoner

I følge Whitney er det flere gode grunner til å dra til USA.
- USA har et levende forretningsliv, og for de av dere som er interessert i å se den slags kapitalisme i aksjon er USA et godt valg, sa Whitney til økonomistudentene som hadde møtt opp til foredraget hans.

Ambassadøren fremhever den akademiske kvaliteten som en av de fremste styrkene ved universitetene og høyskolene i USA. Han legger til at de fleste studentene har et godt liv på skolene som har et stort mangfold av studenter og gode internasjonale relasjoner.

På den andre siden ønsker han også at flere amerikanske studenter reiser utenlands.
- Det er en unik mulighet som amerikanske studenter ikke bør være foruten, sier Whitney til Paraplyen. Og han er ikke redd for å anbefale Norge som destinasjon.

- Norge har generelt sett en høy kompetanse, spesielt innen olje og energi. Mange av studiene foregår på engelsk og så er det et veldig godt land å bo i, sier Benson K. Whitney.
Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive