CMI på flyttefot

Det ble i dag klart at Chr. Michelsens Institutt (CMI) flytter inn på Dragefjellet, i forbindelse med andre byggetrinn av jussbygget. Det forventes snarlig byggestart.

16.11.2007 - Knut André Karlstad


Instituttet har sammen med Magør Eiendom og UiB inngått avtale med Skanska om oppføring av bygget, som forventes å være innflyttingsklart allerede tidlig i 2009.

- Bygget kommer til å bli et signalbygg for utviklingsforskning i Bergen, og samle landets største forskningsmiljø på dette område. Flyttingen vil også gjøre det mulig med tettere samarbeid mellom CMI og miljøer ved Det juridiske fakultet som arbeider med problemstillinger som menneskerettigheter, internasjonalt samarbeid, varslerproblematikk med mer. Vi har store forventninger til nye samarbeidsformer og nye forskningsprosjekter, sier CMIs styreleder Jan Fridthjof Bernt i en pressemelding fredag.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive