Disputas: Regler hjelper innovasjon

NHH-forsker Per A. Sunde

Det er en vanlig oppfatning at regler virker ødeleggende for innovasjon og kreativitet. NHH-forsker Per A. Sunde finner derimot positiv sammenheng mellom formalisering i samarbeidskontrakter og målbare resultater av innovasjonsprosjekter.

16.11.2007 - Per Bjarte Ulvedal Nes


Sunde disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 21. november. I avhandlingen sin ser han nærmere på styring av innovasjonssamarbeid i norsk oljeindustri. Sunde finner både åpenbare og overraskende resultater om hva som skaper innovasjon.
Overraskende resultater

- Det er mange spennende utfordringer ved hvordan formell og uformell kontraktspraksis varierer mellom samarbeidspartnere i oljeindustrien, forteller Sunde.

I følge NHH-forskeren kan et stort regelverk være bra for innovasjon. Spesielt dersom det er store prosjektspesifikke investeringer. Når samarbeidspartnere investerer i kunnskap eller produksjonsmiddel som ikke kan brukes ved et eventuelt brudd, er også høy formalisering i kontraktene bra for samarbeidet.

Resultatene har både praktisk og akademisk anvendelse, Sunde håper at resultatene kan få nytte i oljeindustrien og øke innovasjonen i sektoren.

Ledere i oljesektoren bør ta Sundes funn alvorlig. Mange bedrifter kan ha stor nytte av økt formalisering i investeringstunge innovasjonsprosjekter. Da vil de oppleve at samarbeidspartnerne er mer villighet til å satse på prosjektet fordi usikkerheten blir mindre. Økt innsatsvilje gir høyere merverdi.

- Ikke vær redd for å lage omfattende kontrakter for innovasjonsprosjekter så lenge det handler om å fasilitere prosessen. Sørg for å sikre at investeringer blir beskyttet gjennom gjensidige rettigheter og forpliktelser, anbefaler Sunde.

Åpenhet hjelper
Det er også en klar sammenheng mellom resultatene av innovasjonsprosjekter og de uformelle normene i samarbeidet mellom organisasjonene. - Tilliten som kommer til uttrykk gjennom relasjonelle normer, som utveksling av informasjon, fleksibilitet og solidaritet mellom organisasjonene bidrar positivt til oppnåelse av alle typer prosjektresultater generelt, og innovasjonsmål spesielt, sier Sunde til Paraplyen.

Disputasen finner sted i Karl Borchs auditorium onsdag 21. november klokken 13:15. Sunde vil også holde en prøveforelesning samme sted fra klokken 11:15-12:00.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive