Rapportering om utenlandsopphold

På grunn av rapportering til skattemyndighetene og departementet er det viktig at alle NHH-ansatte som har hatt opphold i utlandet i forbindelse med forskning/undervisning melder fra om dette innen 10. Desember.

21.11.2007 - Red.


Det samme gjelder utenlandske statsborgere som er ansatt ved NHH og har oppholdt seg i Norge i kortere eller lengre perioder i løpet av 2007. Utenlandske statsborgere som er ansatt ved NHH og som ikke har oppholdt seg i Norge i løpet av 2007 må også melde fra om dette for å unngå skatteplikt til Norge.
Vennligst ta kontakt med instituttene for rapportering.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive