April

Nye Aud. Max, Nybygget (Arkivfoto)

Ny teknologi i nytt bygg

Auditoriene i nybygget vil inneholde undervisningsteknologi som gir nye muligheter. Onsdag 15.mai blir det arrangert Pedagogisk time, der utstyret demonstrert for fagstaben og andre interesserte.

Publisert: 30.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Fast ansatte i studieadministrativ avdeling

Inger D. Eikeland, Hilde Vik og Hanna Skoog er kjente ansikter i studieadministrativ avdeling, som alle har returnert til NHH etter å ha jobbet andre steder en periode. Randi H. Melheim har gått fra et engasjement til fast stilling i samme avdeling.

Publisert: 30.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Kari Blom, foto: Hallvard Lyssand

Ny leder i seksjon for økonomi

Tidligere NHH-ansatt Kari Blom er tilbake som leder for seksjon for økonomi.

Publisert: 30.04.2013
Les hele saken | Nyheter


NHH (Arkivfoto)

Førsteamanuensis i finansiell økonomi

Ved NHH er det ledig stilling som førsteamanuensis i finansiell økonomi knyttet til Institutt for finans. Les mer på www.nhh.no/stilling

Publisert: 30.04.2013


Kari Hansen, foto: Halvard Lyssand

Nyansatt i HR-avdelingen

Kari Hansen er siste tilskudd til HR-avdelingen, der hun begynte å jobbe i april.

Publisert: 30.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Tettere på næringslivet i masterutdannelsen

Masterkurset Integrated Marketing Communication har denne våren hatt et samarbeidmed Storebrand, hvor studentene har jobbet med case om selskapets reklamer. Nå deler Storebrand ut priser til de beste prosjektene.

Publisert: 29.04.2013
Les hele saken | Nyheter


NHH Arkivfoto

Styremøte tysdag

Tysdag 30. april kjem NHH-styret saman til møte.

Publisert: 27.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


CSI Senter for tjenesteinnovasjon

Årsrapport frå CSI

Senter for tjenesteinnovasjon sin årsrapport for 2012 er klar. Medan rapporten for 2011 presenterte NHH som vertsinstitusjon og forskarar frå høgskulen, rettar årets rapport primært merksemda mot dei andre akademiske partnerane, AHO og Sintef.

Publisert: 27.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Harald Nygård Bergh (Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien)

Disputas: Ny teknologi krever nye prisingsmodeller i mediebransjen

Harald Nygård Bergh disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 3. mai med avhandlingen "Four Essays on Media and Entertainment Economics". In English

Publisert: 27.04.2013
Les hele saken | Forskning


Harald Nygård Bergh (Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien)

PhD defense: Pricing in media industries

On Friday 3 May 2013 Harald Nygård Bergh will hold a trial lecture on a prescribed topic, and defend his thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 27.04.2013
Les hele saken


Forsker grand prix 2013 søker deltakere

Forsker grand prix vil ha deg som er stipendiat som deltaker i denne konkurransen om forskningsformidling. Frist for påmelding er 16. mai.

Publisert: 26.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Ledig vikariat som førstekonsulent

Ved NHH er det ledig 100 % stilling som førstekonsulent - ett års vikariat med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Les mer på nhh.no/stilling

Publisert: 26.04.2013


NHH

New nomination deadline

The deadline for proposing candidates for the NHH Board election from NHH's temporary academic staff has been extended until Tuesday 30 April. The namnes of candidates from the other groups are presented here.

Publisert: 26.04.2013
Les hele saken


NHH

Utvida frist for nominasjon

Fristen for å nominera kandidatar til valet til NHH-styret frå gruppa mellombels tilsette i forskings- og undervisingsstillingar er utvida til tysdag 30. april. Dei nominerte frå dei andre gruppene av tilsette er klare og vert presenterte her. In English

Publisert: 26.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Frøystein Gjesdal and Sunniva Whittaker

Frøystein Gjesdal elected rector

Frøystein Gjesdal will become the new rector at NHH and Sunniva Whittaker the new deputy rector.

Publisert: 25.04.2013
Les hele saken


Frøystein Gjesdal/Sunniva Whittaker

Frøystein Gjesdal valgt til NHH-rektor

Frøystein Gjesdal blir ny rektor og Sunniva Whittaker blir ny prorektor ved NHH. In English

Publisert: 25.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Røystinga avslutta

Klokka 14 vart den elektroniske røystinga i rektorvalet ved NHH avslutta. Valstyret vil no vurdera eventuelle uregelmessigheiter før dei dekrypterer valresultatet. Nøyaktig kva tid resultatet er klart er førebels uvisst. Straks resultatet føreligg varslar valstyret kandidatane og dei som skal varslast ut frå NHH sitt valreglement. Deretter vil resultatet bli publisert på Paraplyen.

Publisert: 25.04.2013


NHH Bulletin nr. 1, 2013 (Ill.: Willy Skramstad)

NHH Bulletin med nytt nummer

En av sakene i denne utgaven er «Lønnsomt uten budsjettene», som tar for seg bankenes bruk av tradisjonelle budsjetter. Paradokset er at disse bankene ser ut til å være mindre lønnsomme enn de som er åpne for nye, mer fleksible styringssystemer.

Publisert: 25.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Sykkeldager på NHH

Året Sykle til jobben-aksjon ved NHH starter 6. mai og varer til 15. oktober. Som en god start på aksjonsperioden kan NHH ansatte ta med seg sykkelen og få den overhalt av en ekspert på 7. mai.

Publisert: 24.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Vidar Schei og Gunnar E. Christensen (Foto: Hallvard Lyssand)

Vidar Schei vart professor

Vidar Schei frå Institutt for strategi og leiing fekk onsdag opprykk til professor i "Organizational Behavior."

Publisert: 24.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Mat med god samvittighet

I løpet av de siste årene har flere og flere begynt å spise "øko-mat". Postdoktor ved SNF Natalia Mæhle har samlet internasjonale forskere til et rundebord om temaet under årets utgave av "European Conference of the Association for Consumer Research".

Publisert: 24.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Conference on organizations and contracts

The conference Contracts and Organizations will be held at NHH on Monday 6th and Tuesday 7th of May.

Publisert: 23.04.2013
Les hele saken


Konferanse om organisasjoner og kontrakter

Mandag 6. og tirsdag 7. mai arrangeres konferansen Contracts and Organizations ved NHH. In English.

Publisert: 23.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Jan I. Haaland og Tor Aase Johannessen

NHH gir innovativ kompetanse

Innlegg: I BT 19. mars sier Hermund Haaland og Silje Andersen at Norges Handelshøyskole må våkne fra dvalen. De beskriver NHH som så å si kjemisk fri for både entreprenørskaps- og innovasjonsfag. Det har vi lyst til å diskutere, skriver rektor Jan I. Haaland og førsteamanuensis Tor Aase Johannessen i Bergens Tidende 18. april 2013.

Publisert: 23.04.2013
Les hele saken


Election of rector and deputy rector at NHH

The election of rector and deputy rector at NHH for 2013-2017 will take place on Wednesday 24 April and Thursday 25 April.

Publisert: 23.04.2013
Les hele saken


Rektorvalg (Illustrasjon)

Valg av rektor og prorektor ved NHH

Valg av rektor og prorektor ved NHH for perioden 2013-2017 finner sted onsdag 24. april og torsdag 25 april. In English

Publisert: 23.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


NHH på søkertoppen 2013

NHH på søkertoppen

NHH har den desidert mest populære utdanningen i Norge. Det viser ferske tall fra Samordna opptak.

Publisert: 22.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Gjesteforedrag av Sentralbanksjefen Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder et gjesteforedrag mandag 22. april med tittelen "Pengepolitikk og finansiell stabilitet". Foredraget finner sted i Agnar Sandmos Auditorium fra klokken 15.15-16.00.

Publisert: 19.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Spørreundersøkelse om omorganiseringsprosessen

Den eksterne evalueringen av omorganiseringsprosessen av administrasjonen ved NHH er i gang. Som et ledd i arbeidet vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ansatte.

Publisert: 19.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


NBIM-logo

NBIM inviterer studenter til sommerskole

Norwegian Finance Initiative (NFI) ved NBIM vil motivere studenter til å ta en doktorgrad i finansiell økonomi. Ett av virkemidlene er å arrangere en sommerskole i samarbeid med blant andre NHH og med hovedforeleser fra Yale. In English

Publisert: 19.04.2013
Les hele saken | Nyheter


NBIM-logo

NBIM invites students to summer school

The Norwegian Finance Initiative (NFI) by Norges Bank Investment Management (NBIM) seeks to motivate students to do a PhD within financial economics. One of their means is to arrange a summer school in co-operation with NHH and others, and with a key lecturer from Yale.

Publisert: 19.04.2013
Les hele saken


På utlån til Harr-utstilling

Det manglar eit måleri i korridoren utanfor aud. Jan Mossin. Det har si naturlege forklaring.

Publisert: 18.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Møterom 9. etg.

Husk fristen for å nominere kandidater til styret

Onsdag 22. mai og torsdag 23. mai er det valg av medlemmer til NHHs styre. Fristen for å nominere kandidater er tirsdag 23. april for medlemmer fra de ulike gruppene av tilsatte ved NHH.

Publisert: 18.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Ledig barnehageplass

SIB-barnehagen Blokksberg i Øyjordsveien melder at dei har ein ledig plass for eitt barn i alderen 0 -3 år. NHH-tilsette på barnehageplassjakt kan venda seg til Kari Hansen ved HR-avdelinga snarast.

Publisert: 17.04.2013


Rektorvaldebatt i aulaen ved NHH (Arkivfoto: Hallvard Lyssand)

Studentpolitisk spørsmålsrunde med rektorlaga

Valet av rektor og prorektor ved NHH er vel ei veke unna. Som del av valkampinnspurten har Kjernestyret i NHHS stilt kandidatane Gjesdal/Whittaker og Norman/Stensaker 15 spørsmål og kravd korte svar om laga sine planar dersom dei vert valde. Les saka på k7bulletin.no

Publisert: 17.04.2013


Erna Solberg

Valgdebatt med NRK på NHH

NRK har valgt NHH som arena for én av de fire store valgdebattene under stortingsvalget 2013. Debatten vil foregå i aulaen den 29. august.

Publisert: 16.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Reminder to confirm the notice of election

Everyone who has the right to vote for the rector-election have to confirm that they have received the notice of election to be eligible to vote at the election.

Publisert: 16.04.2013
Les hele saken


Påminnelse om å bekrefte innkalling til valg

Alle som er stemmeberettiget ved rektorvalget må innen onsdag 17. april bekrefte at de har mottatt innkalling til valg for å kunne stemme. In English.

Publisert: 16.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Interdisciplinary study about auditors' judgment

Researchers at the Department of Accounting, Auditing and Law are doing a study to get a better understanding of auditors' judgment. In relation to this, they are inviting master students in accounting and auditing to participate in the study.

Publisert: 15.04.2013
Les hele saken


Carmen Olsen

Tverrfaglig studie om revisors skjønn

Forskere ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap skal gjennomføre en tverrfaglig studie for å få en bedre forståelse av revisors skjønn. De søker i forbindelse med dette etter MRR-studenter.
In English.

Publisert: 15.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Pris til artikkel med NHH-bidrag

Vidar Schei ved Institutt for strategi og ledelse er medforfatter av en artikkel som er tildelt «2012 Gordon Allport Intergroup Relations Prize».

Publisert: 15.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Erik Sjåholm Knudsen arkivfoto: Hallvard Lyssand

Gi flere aper tilgang på skrivemaskiner

Kronikk: En alternativ modell for norsk innovasjonspolitikk er rett og slett å gi flere aper tilgang på skrivemaskiner, skriver Eirik Sjåholm Knudsen i en kronikk publisert på E24.no 5. april 2013.

Publisert: 12.04.2013
Les hele saken


Berit Sund

Hva er «den norske lederstilen»?

Norsk lederstil - hva er det egentlig? Det er spørsmålet som skal besvares når NHH Alumni inviterer til frokostmøter med NHHs Berit Sund.

Publisert: 11.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Torbjørn Hellum Saasen foto: Hallvard Lyssand

Nyansatt i økonomiavdelingen

Torbjørn Hellum Saasen skal ha oppgaven som regnskapskontroller, og anser dette som det neste steget i sin karriere.

Publisert: 11.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Ny brakkeby på NHH

I forbindelse med bygging av Jebsen-senteret så blir det satt opp bygg-gjerde og brakker i området rundt gamle Dag Cowards Auditorium. Ferdsel i dette området blir derfor begrenset. Utsikten ut mot Bergen kan også påvirkes for enkelte ansatte, men skal ikke bli blokkert helt.

Publisert: 10.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Helseminister Jonas Gahr Støre på NHH

Støre engasjerte med folkehelsetema

- Folkehelse er et tema som vil komme nært på arbeids- og næringsliv i årene fremover, sa helseministeren da han gjestet NHH i går.

Publisert: 10.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Påminnelse om informasjonsmøte om skatt

In English. Skattekontoret i Bergen inviterer utenlandske NHH-ansatte til informasjonsmøte om det norske skattesystemet i forbindelse med selvangivelsen for 2012. Informasjonsmøtet finner sted i Karl Borchs auditorium ved NHH onsdag 10. april 2013 fra klokken 16.00 til 18.00. Det blir en tilsvarende mulighet på studentsenteret ved UiB tirsdag 16. april fra 16 til 18.

Publisert: 09.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Reminder about Tax information session at NHH

Tax Office Bergen invites non-Norwegian NHH employees to an information session in connection with the 2012 tax return on Wednesday 10 April. The session takes place in Aud. Karl Borch from 4 pm until 6 pm. Employees who are unable to attend the NHH session can attend a similar session at Studentsenteret, UiB, Tuesday, 16 April.

Publisert: 09.04.2013
Les hele saken


Valgdebatt 2013

Historisk valgdebatt på NHH

En valgdebatt uten drama, men med stort engasjement, utspilte seg i en fullstappet NHH-aula i ettermiddag.

Publisert: 08.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Victor D. Norman and Inger G. Stensaker

Candidate team Norman and Stensaker

Presentation of Candidate team Victor D. Norman and Inger G. Stensaker.

Publisert: 08.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Frøystein Gjesdal and Sunniva Whittaker

Candidate team Gjesdal and Whittaker

Presentation of Candidate team Frøystein Gjesdal and Sunniva Whittaker, and Vice Rector candidates.

Publisert: 08.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Dialogmøte med Jonas Gahr Støre på NHH

Tirsdag 9. april kommer helseminister Jonas Gahr Støre til NHH for å holde dialogmøte med innlegget "Folkehelse 2.0. Mer enn skattefritak på trening".

Publisert: 09.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Til orientering

Onsdag 10. april er det bedriftsorienteringsløp i Midtunlia. NHHs eget "o-lag" er med og håper at alle som er interesserte tar turen.

Publisert: 08.04.2013
Les hele saken | Nyheter


De arbeidslystne

Kommentar: Fire av fem utviklingshemmede står fremdeles utenfor arbeidslivet. Det er ille for dem, og det er ille for oss andre, skriver Victor D. Norman i spalten «Med egne ord» i Dagens Næringsliv 6. april 2013.

Publisert: 08.04.2013
Les hele saken


The Rector teams' election programmes

Wednesday 24 April and Thursday 25 April elections will be held for the offices of Rector and Deputy Rector at NHH. The candidates are Frøystein Gjesdal/Sunniva Whittaker and Victor D. Norman/Inger G. Stensaker. The Rector teams and their election programmes are presented here.

Publisert: 05.04.2013
Les hele saken


Gjesteforedrag av professor Ingvard Wilhelmsen

På tirsdag kommer UiB professor Ingvard Wilhelmsen til NHH for å holde sitt prisvinnende foredrag.

Publisert: 05.04.2013
Les hele saken


NHH

Valgprogram fra kandidatene ved rektorvalget

Onsdag 24. og torsdag 25. april er det valg av rektor og prorektor ved NHH. Kandidater til vervene er Frøystein Gjesdal/Sunniva Whittaker og Victor D. Norman/Inger G. Stensaker. Her presenterer kandidatteamene sine valgprogram. In English.

Publisert: 05.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Frøystein Gjesdal og Sunniva Whittaker

Kandidatteamet Frøystein Gjesdal og Sunniva Whittaker

Valgprogram fra kandidatteamet Frøystein Gjesdal og Sunniva Whittaker med viserektorkandidatene.

Publisert: 05.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Victor D. Norman og Inger G. Stensaker

Kandidatteamet Victor D. Norman og Inger G. Stensaker

Valgprogram fra kandidatteamet Victor D. Norman og Inger G. Stensaker.

Publisert: 05.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Ole Hope (Foto: Knut Egil Wang)

Ole Hope to Business Region Bergen

Managing director Ole Hope leaves NHH to become managing director at Business Region Bergen (BRB), starting from 1 August, 2013.

Publisert: 05.04.2013
Les hele saken


Ole Hope (Arkivfoto: Knut Egil Wang)

Ole Hope til Business Region Bergen

Administrerende direktør Ole Hope slutter ved NHH for å gå over i stillingen som administrerende direktør i Business Region Bergen (BRB) fra 1. august 2013. In English

Publisert: 05.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Schrödingers Katt på NHH

The Chioce Lab får nasjonal oppmerksomhet

I august i år kan hele Norge få se økonomiske eksperimenter i regi av The Choice Lab ved NHH. I dag var nemlig NRK-programmet Schrödingers Katt på opptak på skolen.

Publisert: 04.04.2013
Les hele saken | Nyheter


NHH-kvinner publiserer mer

Kvinnelige NHH-forskere publiserer dobbelt så mye som for tre år siden. Det viser rapporten om vitenskapelig publisering for høyere utdanningsinstitusjoner.

Publisert: 04.04.2013
Les hele saken | Nyheter


PwC skal evaluere omorganiseringsprosessen

Konsulentselskapet PwC vant anbudsrunden om å evaluere omorganiseringsprosessen i NHHs sentraladministrasjon. Arbeidet begynner mandag 8. april.

Publisert: 05.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Helseministeren inviterer til dialogmøte

Helseminister Jonas Gahr Støre inviterer NHH-studenter og andre interesserte til et dialogmøte i aulaen på NHH, tirsdag 9. april kl. 14.15-15.00. Støre vil holde innlegget "Folkehelse 2.0. Mer enn skattefritak på trening".

Publisert: 04.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Den uendelige historien

Innlegg: Kan vi ikke prøve det enkle og la markedsmekanismene virke i bokmarkedet, spør William Brochs-Haukedal i Dagens Næringsliv 3. april 2013.

Publisert: 03.04.2013
Les hele saken


Therese Tvedt (foto: Tobias W. Munter)

Ny kantinesjef

Therese Tvedt er ny kantinesjef etter å ha vært fungerende sjef siden oktober 2012.

Publisert: 04.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Frøystein Gjesdal og Victor D. Norman

Valgdebatt i Aulaen

Mandag 8. april fra kl 12:15-14:00 møtes rektorkandidatene Frøystein Gjesdal og Victor D. Norman til debatt.

Publisert: 03.04.2013
Les hele saken | Nyheter | Arrangement


Nye Paraplyen-skribentar

NHH-studentane Shreya Nagothu og Tobias Wichstrøm Munter skal dela på jobben med å skriva saker for Paraplyen.

Publisert: 03.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Klart for årets skitur for NHH-ansatte

Lørdag 6. april er det klart for årets skitur for tilsatte ved NHH. I år blir startpunktet Kvamskogen. In English

Publisert: 02.04.2013
Les hele saken | Interne meldinger


NHH staff ski trip (Archive photo)

Sign up for the annual NHH staff ski trip

This year's staff ski trip is being arranged for Saturday 6 April, with Kvamskogen as the start point.

Publisert: 02.04.2013
Les hele saken


CSI, nye nettsider

CSI med ny profil og nye nettsider

Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) lanserte nylig sine nye nettsider og nye profil. Hovedmålet er å styrke identiteten som et samlende nasjonalt senter for tjenesteinnovasjon.

Publisert: 02.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Jostein Kåre Lillestøl (Foto: Hallvard Lyssand)

Takkar av etter 47 år

Realfagsstudent Jostein Lillestøl var ikkje ein gong ferdig med hovudoppgåva då han vart henta til NHH av sjølvaste Karl Borch. Det vart starten på ei godt over 40 år lang karriere ved høgskulen.

Publisert: 02.04.2013
Les hele saken | Nyheter


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive