NHH gir innovativ kompetanse

Jan I. Haaland og Tor Aase Johannessen

Innlegg: I BT 19. mars sier Hermund Haaland og Silje Andersen at Norges Handelshøyskole må våkne fra dvalen. De beskriver NHH som så å si kjemisk fri for både entreprenørskaps- og innovasjonsfag. Det har vi lyst til å diskutere, skriver rektor Jan I. Haaland og førsteamanuensis Tor Aase Johannessen i Bergens Tidende 18. april 2013.

23.04.2013 - Jan I. Haaland og Tor Aase Johannessen


Hva skal være NHHs rolle når det gjelder innovasjon og entreprenørskap? Mange høyskoler tilbyr egne masterprogrammer i disse fagene - det gjør ikke NHH. Vi mener imidlertid at mange av våre fagområder er svært relevante som grunnlag for innovasjon og entreprenørskap. Så vel et relevant faglig grunnlag som et sterkt nettverk er viktig for å skape en solid plattform for innovasjon og vekst. Vi er med på å skape begge deler.

NHH huser Senter for tjenesteinnovasjon - Norges første senter for forskningsdrevet innovasjon rettet mot tjenestesektorer, etablert av Norges Forskningsråd i 2011. Senteret har resultert i et betydelig antall masterutredninger med fokus på ulike sider av tjenesteinnovasjon. Via senteret kobles masterstudenter aktivt mot partnerbedrifter innen tjenesteinnovasjon, og studentene får tilgang til forskningsfronten innen innovasjon. I tilknytning til senteret tilbys blant annet kurs i Product Development and Design, og i Service Innovation. På doktorgradsnivå er det i øyeblikket sju studenter som er i ferd med å ta sin Ph.d. innen dette spennende fagfeltet. NHH er videre partner i en nasjonal forskerskole i innovasjon, med NTNU som vertsinstitusjon.

Sammen med NTNU tilbyr NHH også et Executive Masterprogram kalt Master of Technology Management, som retter seg direkte mot innovasjon og teknologiledelse. Gjennom dette programmet samarbeider vi med MIT, University of California, Berkeley, NUS i Singapore, og Chalmers i Sverige. I tillegg tilbys det flere kurs innen innovasjon og entreprenørskap for våre fulltidsstudenter på NHH. Norges Handelshøyskole har f.eks. faglig ansvar for Forkurset til Gründerskolen samt flere andre kurs på masternivå, blant annet Innovation Management and Entrepreneurship. I tillegg kommer flere aktuelle kurs på bachelornivå.

Mange av våre fagområder gir altså viktig kompetanse for innovasjon og entreprenørskap. Vi har en rekke relevante kurs spredt på de ulike masterprofilene våre, uten at disse er samlet i et eget program. Vi er stolte av vårt bidrag, og har ingen umiddelbare planer om å endre dette. Men - vi ser at det kan være behov for tydeligere å kommunisere hvilke kurs vi tilbyr innen området, og vi vil derfor diskutere hvordan dette kan gjøres.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive