August

NRK-folkemøte i aulaen august 2013 (Foto: Helge Skodvin)

Økonomiduell for fullsett aula

Formuesskatt, oljepengebruk og arbeidsinnvandring stod på agendaen då fem topp-politikarar braka saman i direktesend økonomidebatt frå aulaen torsdag kveld.

Publisert: 30.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Søknad om opprykk til professor

Fristen for å innlevere søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse er 15. september 2013.

Publisert: 30.08.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Valveke på NHH

I samband med valkampen blir det 2. - 9. september arrangert fleire føredrag og debattar på NHH. I tillegg blir det arrangert kurs i norsk politikk.

Publisert: 30.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Ny ansatt på arkivet

Hilde Andersen er ansatt som ny førstekonsulent i Seksjon for arkiv.

Publisert: 30.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Lover overraskelse under NRK-debatt

Oljepengebruk og hvordan Norge skal få flere bein å stå på. Dette blir sentrale temaer under kveldens NRK-sendte folkemøte fra NHH. I tillegg blir det statsminister-duell.

Publisert: 29.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Svømming (Illustrasjon)

Svømmetilbud i Åstveit- og Slåtthaughallen

Bedriftssvømmingssesongen er i gang. NHH-ansatte kan svømme i Åsteveithallen og Slåtthaughallen.

Publisert: 29.08.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Ord på tverke

Kronikk: Frustrerende samtaler i hverdagen kan ha mange fellestrekk med kommunikasjonen i tverrfaglige forskningsprosjekter, skriver professor Trine Dahl ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon i BT 26. august.

Publisert: 29.08.2013
Les hele saken


Konteinerskip (Foto: Wiki commons)

Masteroppgavestipend innen shipping

SHIPpers' group ved NHH tilbyr finansiering av åtte masteroppgaver med tilknytning til shipping. Oppgavene skal skrives i det akademiske året 2013/14. In English

Publisert: 29.08.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Container vessel (Photo: Wiki Commons)

Master's Thesis Grants in Shipping

The SHIPpers' group at NHH is offering funding for 8 excellent master's theses related to shipping to be written in the 2013/14 academic year.

Publisert: 29.08.2013
Les hele saken


Lars Jacob Tynes Pedersen (Foto: Hallvard Lyssand)

Idealistisk bok om bærekraftig lønnsomhet

- Vi vil vise at det ikke er noen motsetning mellom å være ansvarlig og å tjene penger, sier førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Publisert: 28.08.2013
Les hele saken | Forskning


NRK-busser fører til begrenset tilgang

Onsdag kveld får NHH besøk av to NRK-busser som skal brukes under det direktesendte folkemøtet i aulaen torsdag kveld. Bussene blir parkert i rundkjøringen ved hovedinngangen. Det blir sikret plass til utrykningskjøretøy, men tilkomsten til hovedinngangen og nybygget vil ellers bli begrenset i den aktuelle perioden.

Publisert: 28.08.2013


Kraflinjer (Illustrasjon, Wiki commons/reconhub)

ENE-gjenforening

Torsdag blir det arrangert en gjenforening for alle som har vært involvert i ENE-masterprofilen, eller har forsket på energi, naturressurser og miljøspørsmål. Studenter som vurderer å ta hele eller deler av ENE-profilen er også velkommen. In English

Publisert: 27.08.2013
Les hele saken | Arrangement


Power lines (Illustration: Wikimedia commons)

ENE Reunion

An ENE Reunion is being held this Thursday for all people involved with the ENE Master program or researching on Energy, Natural Resources and Environment topics. Students who are considering taking the whole or parts of the ENE profile are also welcome.

Publisert: 27.08.2013
Les hele saken


CEMS Block seminar 2013 (Foto: Tor Aase Johannessen)

CEMS block-seminar 2013

Sist uke var CEMS-studenter ved NHH samlet til såkalt block-seminar på Voss.

Publisert: 27.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Opning av nybygget 26.08.13 (Foto: Helge Skodvin)

- Ein katalysator for forsking og undervisning

- Nybygget blir eit dansegolv for humankapitalen, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen under den offisielle opninga av bygget måndag.

Publisert: 26.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Den nye protokollføraren

Arild Olav Sævig er tilsett som ny protokollførar for NHH-styret.

Publisert: 26.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Byrkjefjell (Foto: Hyttestyret, NHH)

Bli med på årets høsttur

Sett av lørdag 7. september. Da inviterer hyttestyret ved NHH til felles høsttur i fjellet.

Publisert: 26.08.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Nye fjes på HR-avdelingen

Susanne Sulen og Wibeche Dahl er blitt ansatt ved HR-avdelingen.

Publisert: 23.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Sommerdrink

Husk påmelding til sommerfesten

I dag (fredag 23. august) er siste frist for påmelding til sommerfesten for NHH-miljøet fredag 30. august.

Publisert: 23.08.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Chris Sims

Nobelprisvinnar til NHH

I 2011 vart professor Chris Sims tildelt Nobelprisen i økonomi. Tysdag 27. august kjem han til NHH.

Publisert: 22.08.2013
Les hele saken | Nyheter


NRK-debatt i Arendal, Stortingsvalet 2013 (Foto: NRK)

Snart klart for NRK-debatt

Fem av landets fremste politikarar kjem til det NRK-sendte folkemøtet frå Aulaen torsdag 29. august.

Publisert: 22.08.2013
Les hele saken | Nyheter | Arrangement


Parkeringsplass, NHH (Arkivfoto)

Redusert parkeringskapasitet måndag

Grunna den offisielle opninga av nybygget måndag 26. august vil delar av parkeringsplassen bli reservert for gjester. Dette gjeld både den opne plassen nord for aulaen og den bomregulerte parkeringa. In English

Publisert: 22.08.2013


Parking lot, NHH

Reduced parking capacity on Monday 26 August

Due to the official opening of NHH's new wing, Monday 26 August, parts of the parking lot will be reserved for guests. This applies both to the open parking lot north of the aula and the gated parking lot, thus the number of parking spaces for employees will be substantially reduced.

Publisert: 21.08.2013


Småbruket (Arkivfoto)

Én ledig hytte på Småbruket førstkommende helg

Fjellet lokker med fine farger, gode stier og modne blåbær, og det er ledig plass på NHHs hytte for ansatte på Kvamskogen kommende helg.

Publisert: 22.08.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Mario Guajardo

PhD defense: Property rights and contracts in supply chains

On Friday 30 August 2013 Mario Guajardo will hold a trial lecture on a prescribed topic, and defend his thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 21.08.2013
Les hele saken


Mario Guajardo

Disputas: Felles beslutningstaking og deling av utbytte

Mario Guajardo disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 30. august med avhandlingen «Joint decision making and cost sharing: Theory and applications in natural resource supply chains». In English

Publisert: 21.08.2013
Les hele saken | Forskning


Adgangskort

Ny kortleser på parkeringsbommen

Kortleseren på parkeringsbommen er nå gjort om til Mifare-leser. Det betyr at du må ha den nye typen adgangskort for å åpne bommen. Alle ansatte skal nå ha fått utlevert denne korttypen. Hvis du har problemer med kortet ditt vennligst send e-post til Roy Myklebust, så vil han ordne det. In English

Publisert: 21.08.2013


Entrance card

New card reader in the parking lot

The gate in the parking lot has been fitted with the new type of card reader, similar to the ones in the new wing. This means that you need the new type of entrance card to open the gate. All employees have received the new card type. If you experience problems with the card, please send an e-mail to roy.myklebust@nhh.no.

Publisert: 21.08.2013


Sverre Munck (Foto:Schibsted)

Rir seg til suksess på en tigerrygg

Når Schibsted besøker årets NHH Forum med tittelen «Riding the Tiger» er det for å forklare hvordan man kan lykkes i et marked som endrer retning like raskt som en løpsk tiger.

Publisert: 21.08.2013
Les hele saken | Nyheter | Arrangement


Førehandsrøysting ved NHH

Frå måndag 26. august til fredag 6. september (veke 35 og 36 vert) det høve til å førehandsrøysta til Stortingsvalet. Røystemottaket er i NHH-biblioteket, og er ope måndag til fredag frå 10 til 18 og laurdag 31. august frå 10 til 15. Hugs legitimasjon og valkort.

Publisert: 21.08.2013


Aud. Max., nybygget (Foto: Hallvard Lyssand)

Ny undervisingskvardag i nybygget

Måndag byrja haustsemesteret for alvor. For dei som underviser i nybygget tydde det møte med ein ny, krittlaus kvardag i nokre av Europas mest moderne auditorium.

Publisert: 20.08.2013
Les hele saken | Nyheter


NHH (Arkivfoto)

To ledige førstekonsulentstillinger

NHH lyser ut to førstekonsulentstillinger. Den ene er en stilling som administrativ prosjektkoordinator for den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi. Den andre er stillingen som senterkoordinator ved Center for Service Innovation (CSI). Les mer på nhh.no/stilling

Publisert: 20.08.2013


NHH's new wing, entrance (Photo: Odd Mehus)

Official Opening of NHH's New Wing

Monday 26 August NHH's new wing will be officially opened by Minister of Education and Research, Kristin Halvorsen. All employees and students are welcome to attend.

Publisert: 20.08.2013
Les hele saken


Inviterer til åpning av nybygget

Mandag 26. august kl. 10.00 er det offisiell åpning av NHHs nybygg ved kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Alle studenter og ansatte er velkommen til å delta. English version

Publisert: 20.08.2013
Les hele saken | Arrangement


Sigbjørn Råsholm (Foto: Hallvard Lyssand)

Ny innkjøpar ved økonomiseksjonen

Sigbjørn Råsberg er tilsett i ei prosjektstilling som innkjøpar ved Seksjon for økonomi.

Publisert: 19.08.2013
Les hele saken | Nyheter


The Future is Open - an Open Access Seminar

NHH, The University of Bergen, Bergen University College and CRIStin invite to a seminar about Open Access on Wednesday, 25 September.

Publisert: 19.08.2013
Les hele saken


Linda Nøstbakken (Foto: Hallvard Lyssand)

Ny forskar på Samfunn

Linda Nøstbakken er tilsett som førsteamanuensis på Institutt for samfunnsøkonomi frå 1. juli.

Publisert: 19.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Kantinen åpner tirsdag

Kantinen i Servicebygget åpner igjen etter oppussing tirsdag 20. august klokken 11. Opprinnelig var målet å åpne mandag, men arbeidet er blitt noe forsinket. In English

Publisert: 16.08.2013


Service Canteen Opens Tuesday

The canteen in the Service building will reopen on Tuesday 20 August at 11 o'clock. The original aim was to open on Monday, but the renovation work is slightly delayed.

Publisert: 16.08.2013


Open Access-seminar

Fremtiden er åpen - et seminar om Open Access

Onsdag 25. september inviterer NHH, UiB, HiB og CRIStin til seminar om Open Access i Bergen. In English

Publisert: 19.08.2013
Les hele saken | Arrangement


Høyre tar feil om formuesskatten

Innlegg: Høyre forstår ikke hvordan det norske skattesystemet virker. Formuesskatten truer ikke norske arbeidsplasser, skriver professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen ved Institutt for foretaksøkonomi i VG 16. august.

Publisert: 16.08.2013
Les hele saken


Tett pakking

Kronikk: Økonomisk teori, idrett og militær strategi kan bidra til å gi svar på hvorfor forskjellen mellom partiene er så liten, skriver professor Gunnar S. Eskeland fra Institutt for foretaksøkonomi i DN 15. august 2013.

Publisert: 15.08.2013
Les hele saken


Livet etter oljen

Kronikk: Bygging av store vannkraftverk er blitt, politisk sett, et tabu. Det er synd, skriver postdoktor Johannes Mauritzen ved Institutt for Foretaksøkonomi i BT 31. juli.

Publisert: 15.08.2013
Les hele saken


Klokskapen etterpå

Kronikk: Kan du huske sist du ble oppriktig overrasket idet du lærte noe nytt - noe du ikke visste fra før? Kanskje ikke så ofte som du burde, skriver PhD-stipendiat Hallgeir Sjåstad i BT 25. juli 2013.

Publisert: 15.08.2013
Les hele saken


Facebooks død

Kronikk: Akkurat når Facebook skal dø, vet jeg ikke. Det jeg derimot (tror jeg) vet, er hvordan dødsfallet vil fortone seg. Det kan bli brutalt. Veldig brutalt, skriver stipendiat Eirik Sjåholm Knudsen fra Institutt for strategi og ledelse i BT 10. juli 2013.

Publisert: 15.08.2013
Les hele saken


Trond Bjørnenak (Foto: Helge Skodvin)

- Entusiasmen er det viktigste

Selv etter tildeling av årets Pris for fremragende lærerinnsats, ser Trond Bjørnenak på seg selv som en middels formidler.

Publisert: 14.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Bjørn L. Basberg (Foto: Hallvard Lyssand)

Fekk pris for kvalfangsthistoriebok

Professoren Bjørn Basberg ved Institutt for samfunnsøkonomi er tildelt The Association for Industrial Archaeology sin pris for framifrå publisering innan industriell arkeologi.

Publisert: 15.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Forskningsdagene

Kronikk-konkurranse for studenter

Studenter som klarer å formidle forskning på en interessant og forståelig måte blir oppfordret til å delta i Forskningsdagenes skrivekonkurranse.

Publisert: 15.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Olga Pushkash (Foto: Hallvard Lyssand)

Fast tilsett på Foretak

Olga Pushkash er blitt fast tilsett som førstekonsulent ved Institutt for foretaksøkonomi.

Publisert: 14.08.2013
Les hele saken | Interne meldinger


NHH

Formuesskatt skader ikke bedriftene

Kronikk: Bedriftene som utløser formuesskatt for sine eiere er økonomisk solide og tåler denne skatten godt, skriver Mari Sakkestad og Kristina Kjetland Skarsgaard i en kronikk publisert på nrk.no mandag 12. august 2013. Sakkestad og Skarsgaard har skrevet masteroppgave om temaet med stipend fra NoCeT.

Publisert: 12.08.2013
Les hele saken | Forskning | Nyheter


- Viktig veikryss for nesten 500 nye studenter

- Hvis dere ikke husker denne dagen resten av livet, burde dere ikke ha kommet inn, sa fylkesmann Lars Sponheim til de nye studentene ved mandagens immatrikulering.

Publisert: 12.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Chiara Canta (Foto: Hallvard Lyssand)

Ny postdoktor på Samfunn

Chiara Canta (32) har starta i ny jobb som postdoktor på Institutt for samfunnsøkonomi. In English

Publisert: 12.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Chiara Canta (Photo: Hallvard Lyssand)

New Assistant Professor

Chiara Canta (32) has taken up a position as Assistant Professor at NHH's Department of Economics.

Publisert: 12.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Utvalg skal se på finansieringen av universiteter og høyskoler

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan universitets- og høyskolesektoren bør finansieres i framtiden. Utvalget skal levere rapport innen utgangen av 2014. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Publisert: 09.08.2013


Nybygget frå aust (Arkivfoto: Hallvard Lyssand)

Påmelding til åpningsfest fredag 30. august

NHH inviterer alle ansatte ved NHH, SNF og AFF til åpningsfest for nybygget fredag 30. august kl. 17.

Publisert: 09.08.2013
Les hele saken | Arrangement


Irene Grønningsæter (Foto: Hallvard Lyssand)

Ny medarbeidar på Samfunn

Irene Grønningsæter er siste tilskot til den administrative staben ved Institutt for samfunnsøkonomi.

Publisert: 09.08.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Marte Bjerke Olsen

Vikarierer på IRRR

Marte Bjerke Olsen er tilsett i eit vikariat som førstekonsulent ved Institutt for rekneskap, revisjon og rettsvitskap.

Publisert: 09.08.2013
Les hele saken | Interne meldinger


The Choice Lab

The Choice Lab søker forskningsassistent til prosjekt i Tanzania

Forskergruppen The Choice Lab er på jakt etter en forskningsassistent i forbindelse med forskningsprosjektet «Girl's economic empowerment in Tanzania». Prosjektet vil foregå i Tanzania i perioden 16. september til 21. oktober, 2013. For mer informasjon, besøk thechoicelab.no.

Publisert: 08.08.2013


Ready for matriculation

Hundreds of new students will be matriculated in the Aula on Monday. Paraplyen has talked to some who have started the semester a little bit earlier than the rest.

Publisert: 08.08.2013
Les hele saken


Per Manne fyller 50 år

Førsteamanuensis Per Manne ved Institutt for foretaksøkonomi fyller 50 år 14. august.

Publisert: 14.08.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Klart for immatrikulering

På måndag møtest hundrevis av nye studentar til immatrikulering i Aulaen. Paraplyen har snakka med nokre av dei som har tjuvstarta på semesteret. In English

Publisert: 08.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Ledig for livet

Kronikk: Over halvparten av de unge i Spania står uten arbeid. «Mange av dem står i fare for å få resten av yrkeskarrieren ødelagt», skriver Katrine Holm Reiso i Bergens Tidene 08. august.

Publisert: 08.08.2013
Les hele saken


Torvund og Ervik (Foto: Hallvard Lyssand)

Nye kommunikasjonsrådgjevarar

Kommunikasjonsavdelinga har fått to nye tilsette, Torill Ervik og Øyvind Torvund.

Publisert: 08.08.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Mer engelsk i undervisningen - Yes or no?

En nordisk ressursgruppe har de siste to årene sett på utfordringer knyttet til økt bruk av engelsk i høyere utdanning. NHH-førsteamanuensis Marita Kristiansen mener vi må bli bedre til å sjonglere norsk og engelsk fagspråk.

Publisert: 06.08.2013
Les hele saken | Forskning


Spania framom stupet

Kronikk: Spania er inne i ei trippelkrise: økonomi, korrupsjon og det katalanske spørsmålet om lausriving. Dei tre krisene forsterkar kvarandre, skriv Johannes Nymark, førsteamanuensis i spansk i Bergens Tidende måndag 5. august.

Publisert: 05.08.2013
Les hele saken


Rettferdig flaks

Kronikk: Kanskje det mest appellerende med lottomillionærene er at vi kan akseptere deres rikdom som legitim uten å måtte akseptere at de er bedre eller flinkere enn oss, skriver Alexander Cappelen i Dagens Næringsliv 2. august.

Publisert: 02.08.2013
Les hele saken


New Rector team takes the helm

Today marks the first day of NHHs new Rectorate.

Publisert: 01.08.2013
Les hele saken


Nytt rektorat tar roret

I dag tar det nye rektorteamet ledelsen ved NHH. In English

Publisert: 01.08.2013
Les hele saken | Nyheter


Når mannen i gaten reagerer

Kronikk: Politikerne fordømmer bonusene i statlig kontrollerte Cermaq. Rent forretningsmessig er ikke bonusene for høye - men ut fra hensynet til eierne, det vil si folket, er det galt, skriver Ola Grytten i VG torsdag 1. august.

Publisert: 01.08.2013
Les hele saken


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive