Oktober

Nye ansatte ved seksjon for økonomi

Vigdis N. Skjævestad er ansatt som controller ved NHH. Ingvild Larsen er midlertidig ansatt og skal jobbe med lønn.

Publisert: 04.11.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Nyttige idioter?

Kommentar: Jeg har lenge vært så naiv at jeg har trodd at landbrukspolitikken var til for bøndene og distriktsbosetningen. Derfor har jeg også lurt på hvorfor vi har valgt å la importvern være hjørnestein i landbrukspolitikken, skriver professor Victor Norman i DN 2. november

Publisert: 04.11.2013
Les hele saken


Important message from the IT department

The IT department has an important message for Windows users.

Read the message at Innsiden

Publisert: 01.11.2013


Styremøte på tirsdag

NHH sitt styre kommer sammen til møte tirsdag 5.november.

Publisert: 01.11.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Sett av 13.desember

Årest julebord for sentraladministrasjonen vil finne sted på Kalfaret Brygghus.

Publisert: 01.11.2013
Les hele saken | Arrangement


Takeoff mot dødsriket eller landing i paradiset?

Kronikk: Norwegian står overfor mange utfordringer når de tar lavkostmodellen til langdistanse, skriver professor Frode Steen i BT 1. november.

Publisert: 01.11.2013
Les hele saken


En strålende Cappelen på scenen

Alexander Cappelen mottok Akademikerprisen på Akademikerkonferansen 30.oktober.

Publisert: 31.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Ferieoverføring, plusstid og seniordager

HR-avdelingen minner om rutinene for overføring av feriedager og plusstid, og om ekstra feriedager for arbeidstakere som har fylt 62 år.

Publisert: 31.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Viktig informasjon fra IT-avdelingen

IT-avdelingen har viktig informasjon til alle ansatte som bruker Windows.

Se meldingen på Innsiden
In English

Publisert: 31.10.2013


Fastpris uten boklov

Kronikk: Den nye regjeringen vil reversere bokloven. De er ikke like klare på hva alternativet er, skriver NHH-professor Øystein Foros og UiO-professor Erling J. Hjelmeng i DN 29. oktober.

Publisert: 30.10.2013
Les hele saken


Anniken Huitfeldt

- For mange står utanfor arbeidslivet

Rundt 200 personar var til stades på NHHs Høstkonferanse i Oslo tysdag. Temaet for konferansen var ulike problem og utfordringar på arbeidsmarknaden.

Publisert: 30.10.2013
Les hele saken | Forskning


Invitasjon til kommunikasjonslunsj

Kommunikasjonsavdelingen inviterer alle ansatte i NHH-miljøet til kommunikasjonslunsj torsdag 14. november i Aud. 24.

Publisert: 29.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


New PhD Students at NHH

This autumn, we are welcoming 17 new PhD Students at NHH. They are from seven different nations, only four of them are Norwegian.

Publisert: 29.10.2013
Les hele saken


Nye stipendiater høsten 2013

NHH har tilsatt 17 nye stipendiater denne høsten. De er fra syv ulike nasjoner, fire av dem er norske. In English

Publisert: 29.10.2013
Les hele saken | Forskning


PhD Research Scholar Positions

The Department of Economics at the NHH Norwegian School of Economics is pleased to announce the availability of a limited number of PhD Research Scholarships.

Read more about the posititons at www.nhh.no/stilling

Publisert: 25.10.2013


Ledige doktorgradsstipend

Institutt for samfunnsøkonomi lyser ut ledige doktorgradsstipend med søknadsfrist 17. november 2013. Se fullstendig utlysningstekst på www.nhh.no/stilling

Publisert: 25.10.2013


Grand PhD-course with Harvard professor

More than 70 PhD-students from Europe and the US are attending a PhD-course with Professor David Laibson this week. The course is organized by The Choice Lab.

Publisert: 24.10.2013
Les hele saken


Velkommen til utstilling i Biblioteket

Prorektor Sunniva Whittaker åpner Biblioteket sin utstilling mandag 28. oktober i anledning høyblokken NHH sitt 50-årsjubileum.

Publisert: 24.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Høyblokken 50 år

Mandag 28. oktober er det nøyaktig 50 år siden Kong Olav åpnet NHHs bygg i Breiviken. 27 år etter at høyskolen tok inn sine første studenter kunne man endelig flytte inn i egnede lokaler.

Publisert: 25.10.2013
Les hele saken | Nyheter


Storstilt PhD-kurs med Harvard-professor

Mer enn 70 PhD-studenter fra Europa og USA er denne uken på NHH for å delta på PhD-kurs med professor David Laibson. Kurset er i regi av The Choice Lab.
In English

Publisert: 23.10.2013
Les hele saken | Arrangement


Ledig stilling ved seksjon for arkiv

Ved Norges Handelshøykole er det ledig stilling som konsulent/førstekonsulent ved HR-avdelingen, Seksjon for arkiv.

Publisert: 23.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


- Et lurt smil til studentene

I det sør-østlige hjørnet av nybygget har kunstner Bjørn-Kowalski Hansen fått lage et humoristisk sleivspark til studentene. Det har resultert i én negativ kommentar og ett jobbtilbud.

Publisert: 22.10.2013
Les hele saken | Nyheter


Storslått Dirmus-jubileum

Direksjonsmusikken feirer 50 år med konsert og bankett for gamle griser.

Publisert: 22.10.2013
Les hele saken | Arrangement


Invitation to a presentation of the Finance Market Fund

Morten Staude from the Research Council of Norway will be at NHH Tuesday October 29, Department of Finance, Lunch Room 4. Floor, at 11:30 to 12:15

Publisert: 22.10.2013
Les hele saken


Informasjonsmøte med Finansmarkedsfondet

Tirsdag 29. oktober får NHH besøk av Finansmarkedsfondet. Morten Staude fra fondet vil gi en kort presentasjon av fondet, og gi praktisk informasjon om hvordan søke om midler. In English

Publisert: 22.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Håpet er lyseblått

Innlegg: Plattformen til den nye regjeringen kan tyde på at Frp under Siv Jensen er i ferd med å gjøre det samme som Arbeiderpartiet gjorde for åtti år siden. Her er lite igjen av økonomisk uansvarlighet og enkle, bråkjekke grep, skriver Victor D. Norman i VG 19. oktober.

Publisert: 21.10.2013
Les hele saken


SIØS inviterer til shippingseminar

Bergens Rederiforening, Maritimt Forum Bergen og Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart (SIØS) ved Norges Handelshøyskole har gleden av å invitere til shippingseminar torsdag 24.oktober.

Publisert: 21.10.2013
Les hele saken | Arrangement


Arbeidsministeren til Høstkonferansen

Arbeidskraft og arbeidsmarkeder er tema for NHHs Høstkonferanse i Oslo 29. oktober. Både den tidligere og den nåværende arbeidsministeren deltar på konferansen.

Publisert: 21.10.2013
Les hele saken | Arrangement


Assistant Professor in Empirical Labour Economics

The Department of Economics at the Norwegian School of Economics (NHH) in Bergen, Norway, invites applications for one Assistant Professor position in Labour Economics.

Publisert: 21.10.2013
Les hele saken


Ledig stilling som postdoktor

Ved Institutt for samfunnsøkonomi er det en ledig stilling som postdoktor i arbeidsmarkedsøkonomi.
In English

Publisert: 21.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Redaktørbyte på Kommunikasjonsavdelinga

Redaktørane for Paraplyen og nhh.no har byta jobbar.

Publisert: 21.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Dugnad på Småbruket

Hyttestyret for Småbruket på Kvamskogen inviterer til dugnad 8. og 9. november 2013.

Publisert: 21.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Ønsker innspill til revidering av HMS-håndboken

En prosjektgruppe ved NHH er nå i gang med å revidere HMS-håndboken og ønsker i den forbindelse å få innspill fra ulike grupper av ansatte.

Publisert: 18.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Ny administrativ prosjektkoordinator for Forskerskolen

Heidi van Wageningen tiltrådte i stillingen den 14. oktober 2013.

Publisert: 17.10.2013
Les hele saken


Rammeavtale knyttet til bemanningstjenester

Høgskolen i Bergen (HIB) inngikk i august 2013 en rammeavtale om bemanningstjenester. NHH har sluttet seg til denne rammeavtalen og er således forpliktet av denne.

Publisert: 16.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Dahl ny SNF-direktør

Svenn-Åge Dahl er ansatt som ny direktør ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Han overtar jobben etter Per A. Heum 1.januar 2014. - Dahl er en perfekt person til å overta etter Heum, sier styreleder i SNF, professor Lars Sørgard.

Publisert: 17.10.2013
Les hele saken | Nyheter


Kleppe ny professor ved NHH

Ingeborg Astrid Kleppe (f.1950) fikk i dag opprykk til professor i Marketing ved NHH.

Publisert: 16.10.2013
Les hele saken | Nyheter


Handlingsregelens nedside

Kommentar: Ett av formålene med Handlingsregelen var å unngå vekst i velferdsutgifter som ikke er bærekraftige på lang sikt. Det har ikke lyktes, skriver Rögnvaldur Hannesson i E24 15. oktober.

Publisert: 16.10.2013
Les hele saken


Endringar i samansetting av styret ved NHH

Unni Steinsmo har fratrådt som ekstern styremedlem ved NHH, då ho bad om å få fråtre av familiegrunnar.

Publisert: 16.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Ny ansatt ved NHH Executive

Roy Gunnar Blommedal er ansatt som rådgiver ved NHH Executive. Han skal i hovedsak jobbe med salg av høyskolens Executive MBA -og bedriftsinterne programmer.

Publisert: 15.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


The 2013 Nobel Prize in Economics

The 2013 Nobel Prize in Economics was awarded to three professors for their research in asset pricing and financial economics.

Publisert: 15.10.2013
Les hele saken


Et blek-rødt budsjett

- Årets statsbudsjett er et ekstremt forsiktig budsjett uten for mange snubletråder til neste regjering. Det bekrefter hvor lav polariseringen er i norsk økonomisk politikk, sier professor i samfunnsøkonomi ved NHH, Øystein Thøgersen

Publisert: 15.10.2013
Les hele saken | Nyheter


Nett-skryt til CSI

I følge Forskningsrådet utmerker senteret seg med godt utformede og dynamiske nettsider.

Publisert: 15.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Nobelprisen i økonomi til tre amerikanere

Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel tildeles i år de tre amerikanske forskerne Eugene Fama, Lars Peter Hansen og Robert Shiller. In English

Publisert: 14.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Akademikerprisen til Alexander Cappelen

Professor Alexander Cappelen er kåret til årets vinner av Akademikerprisen. Cappelens forskning har bragt adferdsøkonomien fram til å bli et viktig satsningsområde med sterk internasjonal interesse, ifølge juryen.

Publisert: 14.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Ingen krumspring i statsbudsjettet

Alt i alt er dette et greit budsjett, sier økonomisjef ved NHH, Klas Rønning.

Publisert: 14.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Ny medarbeider på strategisk enhet for internasjonale relasjoner

Karoline Christiansen er midlertidig tilsatt ved strategisk enhet for internasjonale relasjoner.

Publisert: 11.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Oppsigelser gir lettere omstilling

Bedrifter som sa opp ansatte under finanskrisen hadde lettere for å få til omstilling enn bedrifter som gjennomførte mer moderate tiltak, viser ny forskning.

Publisert: 11.10.2013
Les hele saken | Forskning


Ledig stilling ved internasjonalt rettet karrieresenter

Ved NHH er det en ledig stilling som første/seniorkonsulent ved det internasjonalt rettede karrieresenteret (ICC).

Publisert: 08.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Designmanualen er ferdig

NHH lanserte ny visuell profil i januar. Nå er manualen som viser hvordan den skal brukes i praksis klar.

Publisert: 08.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Studentforeningen for ENE-profilen inviterer til «Meet and Greet».

Studenter som søker veiledere og forskere som ønsker å engasjere studenter til sine prosjekter, inviteres til sammenkomst i caféen i nybygget tirsdag 8.oktober klokken 17.30.
Se mer informasjon om «Meet and Greet» (in English)

Publisert: 07.10.2013


Mindre bærekraft uten ansvar

Kronikk: Det hevdes at ansvarlighet for bedrifter har utspilt sin rolle, og at bedrifter heller bør se mulighetene i å opptre bærekraftig. Men disse mulighetene gir ikke bedriftene sterke nok insentiver til å løse miljø- og samfunnsproblemene vi står overfor, skriver førsteamanuensis Lars Jabob Tynes Pedersen ved NHH og førsteamanuensis Sveinung Jørgensen ved HiL i Gudbrandsdølen Dagningen 28. september.

Publisert: 08.10.2013
Les hele saken


Institutt for samfunnsøkonomi søker forskningsassistent

For perioden 15. oktober 2013 til 1. juni 2014 søker instituttet etter forskningsassistent til prosjektet 'What do legal cartels tell us about illegal ones? (SEEK)'.

Publisert: 07.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


ENE "Meet and Greet"

Professors interested in supervising ENE topics are warmly welcomed to a "Meet and Greet" event.

Publisert: 07.10.2013
Les hele saken | Arrangement


Ikke lett å sette renten - langt mindre å spå den

Kommentar: Rentemøtet i Norges Bank vakte mer enn vanlig oppmerksomhet forrige torsdag, til tross for at resultatet ble slik som mange hadde forventet - uendret rente på 1,5 prosent, skriver Ola Grytten i BT 6. oktober.

Publisert: 07.10.2013
Les hele saken


Norwegian Shipowner's association

Apply for grants from The Norwegian Ship Owner's Association's Fund

The Norwegian Ship Owners' Association's Fund at NHH invites applications from students and staff at NHH.

Publisert: 04.10.2013
Les hele saken


Hva skal vi gjøre i distriktene?

Er det mulig å styrke aktiviteten i distriktene relativt til sentrale strøk samtidig som den nasjonale økonomiske velferden øker?

Publisert: 03.10.2013
Les hele saken | Forskning


Ny postdoktor på samfunn

Mathias Ekström har byrja som postdoktor ved The Choice Lab ved Institutt for samfunnsøkonomi.

Publisert: 03.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Ny webrådgiver ved NHH

Agnete Larsson Gullaksen er tilsatt i en tre-årig prosjektstilling som webrådgiver ved NHH. Stillingen ligger hos Kommunikasjonsavdelingen, og Agnete skal gå inn i webprosjektet for å arbeide med høyskolens nye nettsider. I tillegg skal hun gjøre en rekke andre weboppgaver, blant annet opplæring og utvikling.

Publisert: 03.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Deadline for applications for research leave

The Human Resources Office reminds potential applicants that the deadline for applying for research leave is set to 15 October 2013.

Publisert: 02.10.2013
Les hele saken


Norges Rederiforbund (Illustrasjon)

Søknad om fondsmidler fra Norges Rederiforbunds fond

Norges Rederiforbunds fond ved NHH inviterer studenter og ansatte tilknyttet NHH til å søke om støtte til formål om faller inn under fondets vedtekter: "Forskning og utdanning tilknyttet NHH til beste for slik virksomhet som drives av Norges Rederiforbunds medlemmer." In English

Publisert: 01.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Frist for søknad om forskningstermin

HR-avdelingen minner om at fristen for å søke om forskningstermin er 15. oktober 2013. In English

Publisert: 02.10.2013
Les hele saken | Interne meldinger


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive