November

Torstein Nesheim

Til forsvar for konkurransen

Innlegg: Det er gode grunnar til å halda fast ved konkurranse i rekruttering, sjølv om det også kan ha negative konsekvensar, skriv SNFs Torstein Nesheim i På Høyden 16. november i år.

Publisert: 30.11.2012
Les hele saken


Rögnvaldur Hannesson

Likhetsillusjonen

Kronikk: Vedvarende økonomisk vekst, om enn i rykk og napp, er av forholdsvis ny dato. Det begynte med den industrielle revolusjon, skriver Rögnvaldur Hannesson i Dagens Næringsliv 24. november 2011.

Publisert: 24.11.2012
Les hele saken


Johannes Nymark

Ein tullar ikkje med katalansk identitet

Kronikk: «Catalonia si framtid blir avgjort av folket og ikkje i statsråd i Madrid eller av ein grunnlovsdomstol», seier den katalanske regionalpresidenten, Artur Mas. I dag er det regionale val i Catalonia, skriv NHHs Johannes Nymark i Bergens Tidende 25. november i år.

Publisert: 30.11.2012
Les hele saken


Mastra-reunion 2012 (Foto: Hallvard Lyssand)

Samla Mastra-alumni

NHH Executive satsar på alumniarbeidet. Torsdag var Mastrakandidatar frå alle kull sidan starten i 1996 invitert til "reunion" og fagleg påfyll ved NHH.

Publisert: 30.11.2012
Les hele saken | Nyheter


CEMS karriereforum (Foto: Stella Gjerstad)

Karrierebygging i Budapest

CEMS årlege karriereforum vart i år halde for 18. gang. Arrangementet fann stad ved Corvinus-universitetet i Budapest. Her kunne dei 950 påmelde studentane treffa representantar frå 36 av CEMS sine næringslivspartnarar. In English

Publisert: 30.11.2012
Les hele saken | Nyheter


CEMS Career Forum 2012, Budapest (Photo: Stella Gjerstad)

Building CEMS Careers in Budapest

The 18th annual CEMS Career Forum was held 16-17 November in Budapest, on the premises of Corvinus University. This year approx 950 students were registered for the event, where they met with 36 of the CEMS Corporate Partners.

Publisert: 30.11.2012
Les hele saken


Trine Dahl (NHH) og Kjersti Fløttum (UiB)

Får 9 mill. kroner til forskning på klimadiskurs

Professor Trine Dahl ved FSK og kollega Kjersti Fløttum ved UiB får ca. 9 mill. kroner i støtte fra Forskningsrådet til en tverrfaglig studie om språkets betydning for våre handlinger i klimaspørsmål.

Publisert: 28.11.2012
Les hele saken | Nyheter


Beccle (Illustrasjon)

Debatterer fusjonskontroll

Fredag samlar Beccle og SNF norske og internasjonale forskarar og representantar for konkurransemyndigheitene til konferanse om fusjonskontroll ved NHH.

Publisert: 26.11.2012
Les hele saken | Arrangement


Therese E. Sverdrup (Foto: Helge Skodvin)

Disputas: Velfungerende team har sterke psykologiske kontrakter

Therese E. Sverdrup disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 30. november med avhandlingen The strength of reciprocity: Exploring the horizontal psychological contracts in work teams. In English

Publisert: 23.11.2012
Les hele saken | Forskning


Therese E. Sverdrup (Photo: Helge Skodvin)

PhD defense: Horizontal psychological contracts in work groups

On Friday 30 November 2012 Therese E. Sverdrup will hold a trial lecture on a prescribed topic, and defend her thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 23.11.2012
Les hele saken


Tor-Eirik Olsen (Foto: TØH)

PhD defense: Diffusion and adoption of management accounting innovations in the public sector

On Tuesday 27 November 2012 Tor-Eirik Olsen will hold a trial lecture on a prescribed topic, and defend his thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 23.11.2012
Les hele saken


Tor-Eirik Olsen (Foto: TØH)

Disputas: Bruk og spredning av innovative økonomistyringsverktøy i offentlig sektor

Tor-Eirik Olsen disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 27. november med avhandlingen Diffusion and adoption of management accounting innovations in the public sector - The case of Norwegian health entities and institutions within higher education. In English

Publisert: 23.11.2012
Les hele saken | Forskning


Riksrevisjonen (Illustrasjon)

Ny Executive MBA for Riksrevisjonen

NHH Executive har utviklet en ny bedriftsintern Executive MBA for Riksrevisjonen. Avtalen omfatter i første omgang to programmer over fire år og har en verdi på 10 mill. kroner.

Publisert: 22.11.2012
Les hele saken | Nyheter


George Papandreou, Financial Secrecy, Society and Vested Interests (Foto: Eivind Senneset)

Ei krise for demokratiet

Eksstatsminister George Papandreou frå demokratiets vogge Hellas åtvarar om at aukande ulikskap og konsentrasjon av makt på få hender kan senda demokratiet i grava.

Publisert: 21.11.2012
Les hele saken | Nyheter


Power cut Thursday night

The power cut is cancelled! (Updated 09.10.12)
Due to maintenance work, the power company BKK will cut the power at NHH Thursday 22 November from approximately 22:00 to 23:30.

Publisert: 20.11.2012


Avdeling for styring, økonomi og drift (Foto: Hallvard Lyssand)

Kakekickoff for ny avdeling

Måndag innførte NHH ny administrativ organisasjonsstruktur. Høgskulens største avdeling markerte overgangen med marsipankake.

Publisert: 20.11.2012
Les hele saken | Nyheter


Kuttar straumen torsdag kveld

Straumutkopling avlyst (oppdatert 22.11.12 kl. 09.10)
Grunna vedlikehaldsarbeid i nettet kjem BKK til å kopla ut straumen ved NHH torsdag 22. november frå ca. klokka 22 til 23.30. In English

Publisert: 20.11.2012


Organisasjonskart (Illustrasjon)

Innfører ny administrativ struktur

Frå i dag, måndag 19. november er det NHH sin nye administrative struktur som gjeld. - Eg er glad vi har nådd denne milepælen. Vi har vært gjennom ein krevjande prosess, seier administrerande direktør Ole Hope.

Publisert: 19.11.2012
Les hele saken | Nyheter


Foto: PASOK/Wikimedia Commons

Hør Papandreou på NHH

Påminnelse: Åpent foredrag med tidligere statsminster i Hellas, George Papandreou, på NHH i morgen, tirsdag 20. november. In English

Publisert: 19.11.2012
Les hele saken | Arrangement


Rektorprogrammet 3. kull (Foto: Hallvard Lyssand)

Uteksaminerte tredje rektorkull

Fredag ettermiddag mottok 23 skuleleiarar provet på at dei har gjennomført NHH og AFF sitt rektorprogram.

Publisert: 19.11.2012
Les hele saken | Nyheter


Alexander W. Cappelen

Lykkelig uvitenhet

Kronikk: Ansatte som tjente mindre enn gjennomsnittet, og som hadde fått vite hva andre tjente, var mer tilbøyelige til å lete etter en ny jobb. Betyr det at vi ikke bør offentliggjøre skattelistene? spør Alexander W. Cappelen i Fredagskronikken i Dagens Næringsliv 16. november 2012.

Publisert: 16.11.2012
Les hele saken


Eli Heldaas Seland (Foto: Hallvard Lyssand)

Ny tilsett i biblioteket

Eli Heldaas Seland er siste tilskot til staben ved biblioteket.

Publisert: 16.11.2012
Les hele saken | Nyheter


Den skattbare Verden

Meld fra om utenlandsopphold

NHH er pålagt å rapportere om forskeres utenlandsopphold både til skattemyndighetene og til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), som registrerer internasjonal mobilitet blant forskere på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. In English

Publisert: 15.11.2012
Les hele saken | Interne meldinger


The World

International mobility and Tax liability in Norway

Due to NHH's report obligations to the tax authorities and others, all NHH-employees, Norwegians and foreign nationals, who are living in Norway and have stayed abroad for a shorter or longer period of time during 2012 in connection with research or teaching, must submit a report about this by 10 December 2012.

Publisert: 15.11.2012
Les hele saken


Per Heum (Arkivfoto)

Per Heum SNF-direktør ut 2013

Per Heum fortsetter som administrerende direktør i SNF ut 2013.

Publisert: 15.11.2012
Les hele saken | Nyheter


SIØS-gruppe (Foto: Eivind Senneset)

SIØS sjøsett på nytt

Eit gåveprofessorat frå Bergens Rederiforening skal bidra til å revitalisera Senter for internasjonal økonomi og skipsfart ved NHH. Tysdag vart senteret gjenopna med eit seminar som samla forskarar og bransjefolk.

Publisert: 14.11.2012
Les hele saken | Nyheter


Argentum Centre for Private Equity

Argentum Centre utlyser forskingsmidlar

Argentum Centre for Private Equity ved NHH inviterer forskarar med NHH-tilknyting til å søkja om støtte på inntil kr 30000 til Private Equity-relaterte forskingsprosjekt. In English

Publisert: 26.11.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Argentum Centre for Private Equity

Argentum Centre Calls for Research Proposals

The NHH Argentum Centre for Private Equity invites applications for funding of up to NOK 30,000 for Private Equity related research projects. All researchers affiliated with NHH are welcome to apply.

Publisert: 26.11.2012
Les hele saken


NHH (Illustrasjon)

Husk søknadsfrist for etikkmidlar

Senter for etikk og økonomi minner om at studentar og tilsette ved NHH kan søkja om økonomisk støtte til prosjekt eller tiltak som kan fremja forsking, formilding eller undervisning innan etikk på NHH sine satsingsområde. Søknadsfristen er torsdag 15. november.

Publisert: 13.11.2012
Les hele saken | Interne meldinger


John Arne Riise og Idar Hunskår Furevik (Privat foto)

Vår mann i London

NHH satser på internasjonalisering, og det kommer også høyskolens kontorfaglærlinger til gode. I øyeblikket er Idar Hunskår Furevik på praksisopphold ved Norwegian-British Chamber of Commerce i London.

Publisert: 13.11.2012
Les hele saken | Nyheter


Scancor

Tre Scancor-utlysninger

Scandinavian Consortium for Organizational Research (Scancor) ved Stanford University inviterer forskere til gjesteopphold, og utlyser nettverksstipend og postdoktorstillinger. In English

Publisert: 12.11.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Scancor web page

Three Scancor opportunities

Scandinavian Consortium for Organizational Research (Scancor) at Stanford University invites NHH researchers to apply for a position as visiting scholar, grants from their Alumni Network Grants program, or for a postdoctoral fellowship.

Publisert: 12.11.2012
Les hele saken


NHH Summit 2012 (Foto: Siv Dolmen)

Verdiskaping i usikre tider

Makroøkonomiens utsikter, finansmarkedenes videre utvikling og kapitalismens fremtid stod på dagsorden under NHH Summit 2012.

Publisert: 12.11.2012
Les hele saken | Nyheter


George Papandreou

Former Greek Prime Minister gives talk at NHH about the financial crisis

20 november the former Greek Prime Minister, George Papandreou, gives a talk at NHH with the title "The financial crisis and the challenges that confronted Greece, the cradle of democracy".

Publisert: 12.11.2012
Les hele saken | Arrangement


George Papandreou

Tidligere gresk statsminister holder åpent foredrag på NHH

20. november gjester den tidligere greske statsministeren, George Papandreou, NHH. Han skal holde foredrag om "Finanskrisen og utfordingene som møtte Hellas - demokratiets vugge". In English

Publisert: 13.11.2012
Les hele saken | Arrangement


Illustrasjonsfoto

Vitenskapelig assistent ved Institutt for foretaksøkonomi

Ved Institutt for foretaksøkonomi er det ledig stilling som vitenskapelig assistent. Stillingen tilsvarer 25 prosent og har en varighet på inntil to år.

Publisert: 08.11.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Telefon (Illustrasjon)

Felles telefonnummer ved HR-avdelinga

HR-avdelinga ved NHH har fått oppretta eit felles telefonnummer.

Publisert: 08.11.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Ladestasjon (Foto: Hallvard Lyssand)

Etablerer elbilplassar

NHH har fått fire parkeringsplassar som vert reservert for elbilar.

Publisert: 08.11.2012
Les hele saken | Nyheter


SIØS

Revitaliserer SIØS med nytt seminar

Tirsdag 13. november inviterer Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart (SIØS) ved NHH og Bergens Rederiforening til seminar om shipping.

Publisert: 09.11.2012
Les hele saken | Nyheter | Arrangement


Aud. Dag Coward

Strammere budsjett i 2013

NHH-styret ble mandag 5. november 2012 orientert om det krevende arbeidet med budsjettet for 2013. Større utgifter til inventar og utstyr i nybygget enn det som er avsatt, kombinert med ombygging av Dag Cowards auditorium, krever innstramminger og tilføring av virksomhetskapital.

Publisert: 07.11.2012
Les hele saken | Nyheter


Corporate finance (Photo: Eivind Senneset)

In-depth finance studies for advanced students

Case-based teaching, motivated students and two lecturers at the forefront of financial research. The in-depth programme in Corporate Finance is one of the reasons why NHH's Executive Programmes are ranked among the best in the world.

Publisert: 06.11.2012
Les hele saken


Guttorm Schjelderup

Uklart om formuesskatt

Innlegg: I DN 30. oktober anklager Jan Tore Sanner meg for å ville isolere debatten om formuesskatten til å handle om de 100 rikeste. Det er feil. Jeg er opptatt av hvilke andre skattegrep Høyre vil ta når de fjerner formuesskatten, skriver Guttorm Schjelderup i Dagens Næringsliv 1. november 2012.

Publisert: 06.11.2012
Les hele saken


Gunnar S. Eskeland

Syndere, tollere og ystere

Innlegg: Kanskje er det ikke synd å stenge Europas ystere ute fra Edens fjell og daler. Men vi blir i alle fall møtt med vantro, skriver Gunnar S. Eskeland i Dagens Næringsliv 20. oktober 2012.

Publisert: 06.11.2012
Les hele saken


Siv Skard og Magne Supphellen

Gir skattefradrag hvis du gjør leksa

Kommentar: - Peggy Brønn misforstår dommen i Skagen-saken, skriver Siv Skard og Magne Supphellen i Kampanje 19. oktober 2012.

Publisert: 06.11.2012
Les hele saken


Rögnvaldur Hannesson

Forskningens underlige veier

Kommentar: Forskningsresultater er minst like vanskelig å forutse som været, skriver Rögnvaldur Hannesson i E24 18. oktober 2012.

Publisert: 06.11.2012
Les hele saken


Guttorm Schjelderup

Halvelektrisk er helbra

Innlegg: Det er riktig at elbiler ikke kan gå på vannet. Men de kan gå på vann, skriver Gunnar S. Eskeland i Dagens Næringsliv 13. oktober 2012.

Publisert: 06.11.2012
Les hele saken


Aud. max, Merino (Arkivfoto: Hallvard Lyssand)

Pedagogisk dag 2012: Undervisning i store grupper

Onsdag 14. november vert det arrangert Pedagogisk dag ved NHH. Både eksterne og interne deltakarar bidreg med innlegg kring hovudtemaet: undervisning i store grupper. Påmeldingsfrist er måndag 12. november. In English

Publisert: 06.11.2012
Les hele saken | Arrangement


Eva og Victor Norman

Et skjebnesvangert valg

Innlegg: En bro over Bjørnafjorden har store fortrinn fremfor en indre trasé over Fusa, skriver Eva Benedicte og Victor D. Norman i Bergens Tidende 4. oktober 2012.

Publisert: 06.11.2012
Les hele saken


The Norwegian Supreme Court (Photo: Siv Dolmen)

Historic Supreme Court judgment concerning bank products

Norway's Supreme Court is now considering the Røeggen case, one of two related judgments from the Court of Appeal in which DNB and Fokus Bank were acquitted of being in breach of good business practice. A few thousand small savers and a number of big investors are awaiting the judgment. Professor Thore Johnsen has served as an expert witness in both cases.

Publisert: 05.11.2012
Les hele saken


Pedagogical day 2012

Pedagogical day 2012: Teaching large groups

NHH invites to Pedagogical day 2012 Wednesday 14 November. The main topic is Teaching large groups. Please sign up by Monday 12 November.

Publisert: 05.11.2012
Les hele saken


Xiaozi Liu (Photo: Hallvard Lyssand)

PhD defense: International fisheries management under changing climate

On Friday 9 November 2012 Xiaozi Liu will hold a trial lecture on a prescribed topic, and defend her thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 02.11.2012
Les hele saken


Xiaozi Liu (Foto: Hallvard Lyssand)

Disputas: Internasjonal fiskeriforvaltning i et klima i endring

Xiaozi Liu disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 9. november med avhandlingen Essays on economic optimization: bridging fisheries economics and fisheries biology. In English

Publisert: 05.11.2012
Les hele saken | Forskning


Gernot Doppelhofer (Photo: Siv Dolmen)

Criticising European politicians

Political leaders in the EU countries draw sharp criticism from Gernot Peter Doppelhofer, Professor of macroeconomics at NHH. He believes weak decision-makers and poor communication are fuelling the crisis in Southern Europe.

Publisert: 02.11.2012
Les hele saken


Ambassador Barry White (Photo: Hanna Sommerstad)

An important election for the economy

Barry B White, the United States Ambassador to Norway, visited NHH on 16 October. He talked to students and staff about American politics and the upcoming presidential election.

Publisert: 02.11.2012
Les hele saken


Ole Gjølberg holdt seminar om vitenskapelig publisering på NHH denne uken.

SOL på publiseringstoppen

Det er Institutt for strategi og ledelse som står for de fleste av publiseringspoengene til NHH. Det kom fram da professor II ved Institutt for foretaksøkonomi, Ole Gjølberg, holdt seminar om vitenskapelig publisering på NHH denne uken.

Publisert: 02.11.2012
Les hele saken | Nyheter


NHH frå nord (arkivfoto)

Økonomi, bygg, val og strategi

2013-budsjettet, diverse byggtekniske spørsmål, strategiarbeid og rammer for neste rektorval er blant sakene på NHH-styret sin agenda måndag 5. november.

Publisert: 02.11.2012
Les hele saken | Nyheter


NHH i snø (Arkivfoto)

Semesterstart 2013

Semesteret og undervisningen i vårsemesteret starter opp mandag 14. januar 2013. Se også akademisk kalender for oversikt over viktige datoer gjennom semesteret.

Publisert: 01.11.2012


Humankapital (Illustrasjon: Willy Skramstad)

Humankapital gir individuell lønn

"Hold-up"-effekten fører til avlønning etter individuelle prestasjonar, sjølv når dei tilsette jobbar saman i grupper og på prosjekt, seier professor Trond E. Olsen ved Institutt for føretaksøkonomi.

Publisert: 01.11.2012
Les hele saken | Forskning


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive