Disputas: Internasjonal fiskeriforvaltning i et klima i endring

Xiaozi Liu (Foto: Hallvard Lyssand)

Xiaozi Liu disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 9. november med avhandlingen Essays on economic optimization: bridging fisheries economics and fisheries biology. In English

05.11.2012 - Red.


Klimaendringer fører til at verdenshavene blir varmere, og fisk reagerer på endringene ved å flytte seg nordover. Endret fordeling av bestandene mellom ulike nasjoner kan føre til brudd på eksisterende avtaler og dermed øke risikoen for overfiske.

Ved bruk av spillteori har Liu undersøkt disse problemstillingene gjennom følgende spørsmål: Med dynamisk bestandsfordeling, hva er de økonomiske og biologiske implikasjonene av at landene som kjemper om resurssene handler strategisk? Hvordan skal man allokere den totale avkastningen slik at de landene som deler ressursene blir mer villige til å samarbeide?

Liu bringer mer biologisk realisme inn i den økonomiske beslutningsmodellen ved at hennes modell tillater at det kan være ulik tetthet av fisk i de forskjellige fiskerisonene.

Et viktig funn er at endret fordeling på grunn av klimaendringer også endrer det som er typisk for et regime med samarbeid og statisk fordeling, nemlig at den største eieren har større incentiv til bevaring enn de mindre eierne. Nå kan det bli slik at den som er størst, og derfor har størst påvirkningskraft, kan ha minst incentiv til å bevare bestanden, med de konsekvenser det kan medføre.

Kostnadene er en nøkkelparameter når man skal fastslå hvordan avkastningen skal fordeles, og forskjeller i fangstkostnader kan bidra positivt til dannelsen av en større samarbeidende koalisjon.

Xiaozi Liu (f. 1973) er fra Zhejiang i Kina. Hun er utdannet ved Sun Yat-sen University i hjemlandet, samt Lunds Universitet i Sverige. Hun har vært doktorgradsstudent ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH.

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 9. november 2012
Prøveforelesningen starter klokken 10. 15 og disputasen klokken 12.15

Tema for prøveforelesning:
Lessons from game theory for management of shared fish stocks

Veiledere:
Professor, Leif Kristoffer Sandal, NHH (hovedveileder)
Professor Stein Ivar Steinshamn, NHH
Professor Gunnar Eskeland, NHH

Evalueringskomité:
Professor Rögnvaldur Hannesson, NHH (leder)
Professor Claire Armstrong, Universitetet i Tromsø
Assistant Professor Linda Nøstbakken, University of Albert

Mer informasjon:
Xiaozi Liu, xiaozi.liu@nhh.no, Mob. 98891370.
Konstituert informasjonssjef Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 96 61/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive