Januar

Ventilasjonsanlegg ute av drift

Ventilasjonsanlegget i B-blokken/økonomiavdelingen er ute av drift tirsdag 31. januar pga tekniske problemer. Ny motor er bestilt og teknisk avdeling venter på tilbakemelding om nøyaktig tidspunkt for levering.

Publisert: 31.01.2012


- NHH er en viktig del av identiteten min

Etter over 30 års tilknytning til Norges Handelshøyskole pensjonerer nå Per Ivar Gjærum seg. Den tidligere NHH-rektoren og førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi har siste arbeidsdag 1. februar 2012.

Publisert: 31.01.2012
Les hele saken | Nyheter


Main water supply closed Tuesday

Due to permanent connection of water supplies to the new building, the main water supply will be closed Tuesday between 10.00 and 13.00. This will affect the main building (the tower block). Bathrooms and water will be available as usual in the Service building.

Publisert: 30.01.2012


Stengt vanntilførsel tirsdag

På grunn av ny permanent tilkobling av vann til nybygget vil hovedvanntilførselen bli stengt tirsdag 31. januar 2012 mellom klokken 10.00 og 13.00. Dette gjelder hovedbygget (høyblokken). Toaletter og vann blir tilgjengelig som normalt i Servicebygget. In English

Publisert: 30.01.2012


Småbruket (Arkivfoto)

Framleis plass på Småbruket

Skiføret på Kvamskogen skal vera framifrå, og Hyttestyret for Småbruket melder at det framleis er ledig kapasitet i vinterferien. Fyrstemann-til-mølla-prinsippet gjeld. Oppdatert 9.2.2012.

Publisert: 27.01.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Fra SNF til Foretak

Stein Ivar Steinshamn «skifter beite», og går fra en stilling som seniorforsker ved SNF til å bli professor på Institutt for Foretaksøkonomi.

Publisert: 27.01.2012
Les hele saken | Nyheter


Argentum Centre for Private Equity

Opnar forskingssenter innan Private Equity

Onsdag 1. februar opnar NHH og Institutt for foretaksøkonomi Nordens første forskingssenter på feltet Private Equity. Senteret får namnet Argentum Centre for Private Equity. In English

Publisert: 26.01.2012
Les hele saken | Nyheter


Norges Rederiforbunds fond evd NHH

Snart frist for fondssøknader

Studenter og ansatte som ønsker å søke støtte fra Norges Rederiforbunds fond ved NHH må gjøre det innen firsten onsdag 1. februar 2012. In English

Publisert: 24.01.2012
Les hele saken | Interne meldinger


NHH best på studentutveksling

Aldri før har så mange norske studenter dratt på Erasmus-opphold i Europa, og NHH er klart best i Norge på å få studentene sine ut.

Publisert: 24.01.2012
Les hele saken | Nyheter


New Recruitment Website for NHH's PhD Programme

As part of the effort to strengthen recruitment to NHH's PhD studies The programme committee for the PhD programme now launches a new website.

Publisert: 23.01.2012
Les hele saken


Nytt rekrutteringsnettsted for doktorgradsutdanningen

Programutvalget for doktorgradsstudiet (PDU) lanserer i disse dager et helt nytt nettsted som et ledd i å styrke rekrutteringen til PhD-studiet ved NHH.

In English.

Publisert: 23.01.2012
Les hele saken | Nyheter


thechoicelab.no

The Choice Lab - eksperimentell økonomi på nett

The Choice Lab skal knyta NHH-forskarar som arbeider med eksperimentell økonomi tettare saman og styrka miljøets posisjon ute og heime. Blant verktøya er tre nyetablerte nettkanalar. In English

Publisert: 23.01.2012
Les hele saken | Nyheter


Konvolutt

Bytt konvoluttar og brevark

Konvoluttar og brevark med korrekt NHH-logo og namn er no tilgjengeleg. Eldre materiale skal ikkje brukast. In English

Publisert: 20.01.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Kristianiakrakket

Kommentar: Ola H. Grytten skriver om Kristianiakrakket, et av norgeshistoriens største eiendomskrakk, i Bergens Tidende søndag 15. januar 2012.

Publisert: 20.01.2012
Les hele saken


Stressfri suksess

Studentkronikk: Møbelindustrien på Sunnmøre kan på flere måter takke kvinner for suksessen. Men bak en hver sterk kvinne står både design og nytenkning. Det skriver NHH-student Hogne Ulla i en kronikk i Sunnmørsposten fredag 13/1-2012.

Publisert: 19.01.2012
Les hele saken


Diskuterte mediemakt

Noen ser det som en trussel mot demokratiet, andre fryder seg over stordriftsfordeler. Hvor mye skal man få lov til å eie av det norske mediemarked? Det var spørsmålet medietopper, akademikere, redaktører og andre interesserte tok opp i et auditorium på NHH.

Publisert: 19.01.2012
Les hele saken | Nyheter


Småbruket (Arkivfoto)

Vinter- eller påskeferie på Småbruket?

Høyskolens hytte Småbruket på Kvamskogen står klar til årets vinterinnrykk. De som ønsker å bruke hytten i vinter- eller påskeferie må reservere plass innen 6. februar.

Publisert: 17.01.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Lykkelige mennesker tar mindre risiko

Undersøkelser av nordmenns risikoholdninger viser at er du lykkelig og tilfreds med livet, tar du også færre sjanser.

Publisert: 16.01.2012
Les hele saken | Forskning


NHH Bulletin engelsk 2012 (Ill.: Willy Skramstad)

NHH Bulletin på engelsk

Ei engelsk utgåve av NHH Bulletin er no tilgjengeleg. Den engelsk utgåva består av utvalde artiklar frå dei fire norskspråklege utgåvene som kom i 2011. In English

Publisert: 13.01.2012
Les hele saken | Nyheter


Brannvern (Illustrasjon)

Arrangerer brannvernkurs

Torsdag 19. januar vert det arrangert brannvernkurs for nytilsette og andre som ikkje har gjennomført kurset tidlegare.

Publisert: 13.01.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Sir Anthony Barnes Atkinson, Sandmo Lecture 2012 (Foto: Sigrid Folkestad)

- La de eldre betale mer

Stadig flere av oss lever godt på nedarvet formue. Tall fra Frankrike viser at den totale arvede rikdommen har økt jevnt siden femtitallet. - Eldre personer med middels og store formuer må betale langt mer i skatt. Det mener den britiske økonomen Sir Anthony Barnes Atkinson.

Publisert: 13.01.2012
Les hele saken | Nyheter


NHH Executive (Arkivfoto: Trond Hansen)

Kontrakter for 40 mill. kroner

NHH Executive har det siste året jobbet frem avtaler til en verdi av 40 mill. kroner med svært ettertraktede kunder i både privat og offentlig sektor. - Vi er avhengig av å fornye porteføljen av kurs, og i de fleste tilfeller skreddersyr vi programmene etter kundens behov, sier seniorkonsulent Andreas Rydgren.

Publisert: 13.01.2012
Les hele saken | Nyheter


Frist for case-workshop på fredag

Programutvalget for masterstudiet (PMU) inviterer til workshop om metoder brukt i caseundervisning. Påmeldingsfrist er fredag 13. januar.

Publisert: 12.01.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Sigurd V. Troye, FIBE 2012 (Foto: Hallvard Lyssand)

Fornøyd FIBE-sjef

- Utfordringen blir å toppe dette neste år, sier Sigurd V. Troye etter at årets utgave av FIBE ble arrangert i den første uken av 2012.

Publisert: 12.01.2012
Les hele saken | Nyheter


Drikkevatnet friskmeldt

Administrativ og teknisk driftsavdeling melder at vasskvaliteten ved NHH er kontrollert og godkjent, og at vatnet dermed trygt kan drikkast att også i hovudbygningen. Problema med vassforsyninga oppstod då hovudvassleidninga til høgskulen vart brote under gravearbeid måndag ettermiddag. In English

Publisert: 11.01.2012


Cathrine Kleppestø (Foto: Hallvard Lyssand)

Disputas: Resultatbasert avlønning for ledere

Cathrine Kleppestø disputerer for doktorgraden fredag 20. januar 2012 med avhandlingen Investment, voluntary disclosure, and managerial incentives. In English

Publisert: 11.01.2012
Les hele saken | Forskning


Mediebedrifter (Illustrasjon)

Medietoppmøte på NHH

Onsdag 18. januar samles toppene i norsk mediebransje til konferanse om eierskapsregulering i bransjen.

Publisert: 10.01.2012
Les hele saken | Arrangement


Brudd i hovedvannledning

Oppdatering tirsdag kl 08.15: Hovedvannledningen til NHH er nå reparert. Vannet i NHHs hovedbygg (60-tallsbygg) må imidlertid ikke drikkes. Det vil bli gitt nærmere beskjed når vannkvaliteten godkjent. In English

Publisert: 09.01.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Skatteetaten

Husk å levere skattekort

Økonomiavdelingen minner om at nye skattekort må leveres innen 31. januar. De som ikke overholder fristen kan bli trukket 50 prosent skatt på februarlønnen. In English

Publisert: 09.01.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Sir Tony Atkinson (Foto: Oxford University)

Tony Atkinson held Sandmo-førelesinga

Torsdag 12. januar held Sir Anthony Barnes Atkinson 2012-utgåva av The Agnar Sandmo Lecture on Public Policy. Atkinson vert rekna blant verdas aller fremste forskarane innan fordeling, ulikskap og offentleg økonomi. In English

Publisert: 09.01.2012
Les hele saken | Arrangement


Lars Jacob Tynes Pedersen (Foto: Hallvard Lyssand)

Forlagenes fagpris til Lars Jacob Tynes Pedersen

Lars Jacob Tynes Pedersen fra IRRR er årets vinner av Forlagenes fagpris. Han fikk prisen for artikkelen "Investing with Brain or Heart? A Field Experiment on Responsible Investment," som han har skrevet sammen med NHH-kollega Trond Døskeland.

Publisert: 06.01.2012
Les hele saken | Nyheter


FIBE 2012

Åpnet FIBE 2012

Årets utgave av FIBE åpnet torsdag morgen med bidrag fra blant andre Åsane unge strykere og professorene Tore Ellingsen og Gerd Gigerenzer.

Publisert: 05.01.2012
Les hele saken | Nyheter


NFB/FIBE PhD-kollokvium 2012

- Rekn med å bli realitetsorienterte

- Det finst knapt nokon betre måte å få testa relevansen til prosjekta og problemstillingane dykkar. Men forvent å bli realitetsorienterte, konstaterte viserektor Mette H. Bjørndal då ho ønskte 25 PhD-studentar velkomne til doktorgradskollokvium ved NHH onsdag morgon. In English

Publisert: 04.01.2012
Les hele saken | Nyheter


Norges Rederiforbund

Søk støtte fra Norges Rederiforbunds fond

Norges Rederiforbunds Fond ved NHH inviterer studenter og ansatte tilknyttet NHH til å søke om støtte til formål som faller inn under fondets vedtekter. In English

Publisert: 03.01.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive