Stressfri suksess

Studentkronikk: Møbelindustrien på Sunnmøre kan på flere måter takke kvinner for suksessen. Men bak en hver sterk kvinne står både design og nytenkning. Det skriver NHH-student Hogne Ulla i en kronikk i Sunnmørsposten fredag 13/1-2012.

19.01.2012 - Hogne Ulla


MØBELINDUSTRI - Det er ingen tvil om at vi sunnmøringer kan møbelfaget godt, og bedre enn mange andre. Men hva ligger egentlig bak den suksessen mange av bedriftene våre opplevde de siste tiårene? Vel, kvinnenes inntog på 70-tallet skal ha sin del av æren.

KORT VEI - Møbelfabrikkene åpnet først dørene for kvinner drøye 40 år tilbake. Den korte overgangen fra husarbeid til møbelfaget gjorde inntoget stort, og gav raskt gode resultater. Kvinnene var fingernemme, men ble i starten diskriminerte når det gjaldt lønninger. På 70-tallet stilte de langt bak mennene, og først i de seneste årene ser vi en tilnærmet likevektslønn mellom kjønnene. Per 2010 er også andelen kvinner i møbelfaget på nærmere 50 prosent.

DESIGN - Dog skal ikke kvinnene ha all honnør. Fokuset på kvalitet og design fremfor lavkost har hatt stor betydning, spesielt i de seneste årene og under finanskrisen. Flere og flere norske industribedrifter har valgt å flytte hele, eller deler av, produksjonen ut på bekostning av kvaliteten. Møbelfabrikkene på Nordvestlandet har klart å beholde fokuset på komfort og design, som i tillegg til nyvinninger har kommet oss sofagriser flest til gode.

KLOKE HODER - Sivilingeniør Raabe feide mange «feilinformerte» aksjonerer av banen med sitt innlegg i Sumpen i mars 2011. Raabe presiserte at Nordvestlandet er avhengig av kunnskapsintensiv arbeidskraft for at vi også i framtida skal kunne produsere møbler her. Altså må vi ikke flytte ut produksjonen til lavkostland, bare fordi «alle andre» gjør det. Problemet ligger i at man ikke er attraktive nok. Vi klarer ikke å få tak i de kloke hodene. Tall fra 2010 viser at 7 av 10 Bergensstudenter enten forblir i Hansabyen eller forsvinner til Papirflytter-land (les: Oslo). At rekrutteringsarbeidet har forbedringspotensial er det ingen tvil om. Men da må vi også være en attraktiv region, på andre felt enn arbeidsplasser.

INNOVASJON - Gjennom det tydelige, og tidvis genuine, fokuset på komfort og design har bedriftene våre klart å skille seg fra konkurrenter både i inn- og utland, noe som igjen har forsvart en noe høyere pris. Fortsetter suksessen? Vel, da må vi unngå lavkostfella, og samtidig øke bevilgningene til innovasjon og nytenkning. Først da kan vi ligge hestehodet foran - også i framtiden. Under subprime-krisen fikk verftsindustrien betydelige midler til å satse mer på nyskapning. Nå utfordrer jeg næringsminister Trond Giske til å ta stafettpinnen videre, også for møbelbedriftene.

MER ENN STRAKSTILTAK- For tilbake i mai 2010 ble Giske i Stortinget utfordret av Elisabeth Røbekk Nørve (H). «Vil statsråden gripe inn og bedre konkurransevilkårene for bedriftene på Nordvestlandet? » lød spørsmålet den gangen. På det noe ledende spørsmålet valgte Giske å vise til fleksible permitteringsordinger og tidvis skattelette. Men bedriftene trenger mer enn strakstiltak. Vi møbelsnekkere vet bedre enn noen at halvløsninger ikke fungerer over lang tid. Ergo må vi slutte å vente på at krisene ute slår inn nasjonalt, før vi iverksetter tiltak som vil bedre vilkårene for industrien vår.

STOR I ORD - Om vi får lov til å tenke stort burde vi hoppe ut av Stresslessen så snart som mulig. Vi må skape et enda sterkere miljø for teknologisk og innovativ vekst på Sunnmøre. La oss skape et Silicon Valley II, en kunnskaps- og forskningspark på Nordvestlandet. Et miljø som kan bli et foregangseksempel nasjonalt så vel som internasjonalt, gjerne ved bruk av fornybar energi. Man trenger ikke å finne opp kruttet på nytt, noen ganger handler det bare om å gjøre grunnlaget enda mer slagkraftig.

Hogne Ulla er student ved Norges Handelshøyskole (NHH) og tidligere redaktør av studentavisen K7 Bulletin.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive