Juni

Alexander Cappelen (foto: Helge Skodvin)

Tillitstesten

Kronikk. Det sies at tillit er nøkkelen til suksess. Men er dette mer enn en floskel? spør professor Alexander W. Cappelen i Dagens Næringsliv 29. juni.

Publisert: 29.06.2012
Les hele saken


FOCUS (foto: Eivind Senneset)

- Gjør oss mer relevante

- FOCUS-programmet skal bidra til at vi utvikler oss som institusjon og sørge for at vi er relevante, sa rektor Jan I. Haaland til forskere og næringslivspartnere da de var samlet til kick off for FOCUS-programmet på NHH i midten av juni.

Publisert: 29.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Øystein Foros og Lars Sørgard

Matgigant med høyt spill?

Debatt. Norgesgruppen har slått kloa i flere av Icas Maxi-butikker uten å melde fra til Konkurransetilsynet. Den omgår meldeplikten bevisst, skriver Øystein Foros og Lars Sørgard i Dagens Næringsliv 28. juni.

Publisert: 28.06.2012
Les hele saken


Kontraktsforhandlinger

Lønnsoppgjøret i staten

Lønnsoppgjøret i Staten er i nesten i havn. Resultatet fra forhandlingene med UNIO, (ved NHH gjelder dette medlemmer av Forskerforbundet og Norsk lærarlag), er imidlertid ikke klart.

Publisert: 28.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Ingvild Almås

Priser, ulikhet og fattigdom i Kina

Kronikk. På tross av rapportert enorm økonomisk vekst i Kina de siste tiårene ser det ikke ut til at de fattige kinesernes kjøpekraft har steget. Forskjellene mellom fattig og rik har økt, skriver førsteamanuensis Ingvild Almås (NHH) og stipendiat Åshild Auglænd Johnsen (UiS) i Dagens Næringsliv 28. juni.

Publisert: 28.06.2012
Les hele saken


Kjell G. Salvanes (foto: Eivind Senneset)

Blir hovedredaktør i bonustidsskrift

Professor Kjell G. Salvanes tar fra høsten over som hovedredaktør i ærverdige The Economic Journal.

Publisert: 28.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Kurs i kvalitativ analyse (Foto: Hallvard Lyssand)

Kursa i kvalitativ analyse

Medan NHH-korridorane vart stadig meir sommarstille, brukte ei gruppe doktorgradsstudentar sist veke på eit intensivt doktorgradskurs i kvalitativ metode.

Publisert: 27.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Ranveig Falch (Arkivfoto. Knut Andre Karlstad)

Ny forskingskoordinator ved The Choice Lab

Ranveig Falch er The Choice Lab sin nye forskingskoordinator.

Publisert: 26.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Christina Brunner

Siste nytt om omorganiseringen

Arbeidet med omorganiseringen skrider frem, og bemanningsplanen skal nå drøftes med fagforeningene. Rammeverket for innplassering i de nye stillingene er også klart.

Publisert: 25.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Lars Leegaard Marøy (foto: Helge Skodvin)

A career 'møst'

For a while, Lars Leegaard Marøy, managing director of Fuzz AS, was involved in the world of international politics because of a naval war strategy game Fuzz had invested in. He has also been studying management control for two years. In Norwegian

Publisert: 25.06.2012
Les hele saken


Lars Leegaard Marøy (foto: Helge Skodvin)

Eit 'møst' for karrieren

Dagleg leiar i Fuzz AS, Lars Leegaard Marøy, var ei stund vikla inn i internasjonal storpolitikk på grunn av eit sjøkrigsstrategispel Fuzz hadde investert i. På heimefronten har det vore MØST-studium i to år. In English

Publisert: 25.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Karl Ove Aarbu (foto: Helge Skodvin)

Aarbu hedret av masterstudentene

Karl Ove Aarbu ble tildelt masterstudentenes foreleserpris under årets avslutningsmarkering.

Publisert: 22.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Gunnar S. Eskeland (foto: Eivind Senneset)

- Skinnhellig klimapolitikk

Stadig flere økonomer er kritiske til den rådende klimapolitikken og mener at Norge må vurdere å la oljen ligge. - Jeg mener dette er eksplosivt, fordi Norge har gjort seg avhengige av oljepengene, sier professor Gunnar S. Eskeland.

Publisert: 22.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Øivind Anti Nilsen (foto: Helge Skodvin)

Brennemerket etter arbeidsledighet

En ny studie ved NHH påviser urovekkende negative langtidseffekter av ledighet. Unge personer blir brennemerket etter å ha vært arbeidsledige. Jo yngre de er, dess større sannsynlighet er det for at de vil stå uten jobb senere. Noen faller ut av arbeidsmarkedet for godt.

Publisert: 22.06.2012
Les hele saken | Forskning


Roman Kozlov

Kozlov rykker opp

Institutt for foretaksøkonomi fikk en ny professor onsdag, da Roman Kozlov ble belønnet med professoropprykk.

Publisert: 21.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Sturla F Kvamsdal and Stein Ivar Steinshamn (photo: Eivind Senneset)

Postponing climate measures is expensive

Nature's ability to absorb carbon dioxide is poorer than previous analyses have indicated. Three NHH researchers have developed a model that calculates the amount of carbon emissions that nature can tolerate. The later we implement climate measures, the more expensive they will be. In Norwegian

Publisert: 22.06.2012
Les hele saken


Sturla Kvamsdal og Stein Ivar Steinshamn (foto: Eivind Senneset)

Dyrt å utsetje klimatiltak

Evna naturen har til å ta opp CO2, er lågare enn tidlegare analysar har komme fram til. Tre NHH-forskarar har utvikla ein modell som bereknar kor store CO2-utslepp naturen toler. Jo seinare vi set inn klimatiltak, dess dyrare blir det. In English

Publisert: 21.06.2012
Les hele saken | Forskning


Gisle Andersen (foto: Hallvard Lyssand)

Kreativitet, nyord og psykose

Debatt. Begge de rettsmedisinske rapportene i terrorsaken har upresise omtaler av begrepet neologisme, skriver NHH-professor Gisle Andersen i Dagens Næringsliv 20. juni.

Publisert: 20.06.2012
Les hele saken


NHH og Askøybroen (Arkivfoto: Hallvard Lyssand)

Sommarope frå 25. juni

Frå måndag 25. juni til måndag 13. august er det sommaropningstider som gjeld ved NHH.

Publisert: 20.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


NHH Bulletin nr. 2, 2012

Nytt NHH Bulletin

Unge personer blir brennemerket etter å ha vært arbeidsledige. Jo yngre de er, dess større sannsynlighet er det for at de vil stå uten jobb senere. Dette er én av sakene i årets andre utgave av NHH Bulletin.

Publisert: 20.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Carl Julius Norstrøm (Foto: Hanne Fyrde Nilsen)

Carl Julius Norstrøm 1936-2012

Professor emeritus Carl Julius Norstrøm døde 15. juni etter et kort sykeleie. Hans bortgang markerer slutten på mange års virke ved Norges Handelshøyskole, der han utmerket seg både som forsker, lærer og administrator.

Publisert: 19.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Thore Johnsen og Øystein Thøgersen

Dårlig regelverk - dårlig forvaltning

Debatt. I de senere års lavrenteverden er regelverket blitt en tvangstrøye som har ødelagt systemet. Det haster med å få på plass gode reformer for pensjonsordninger og fripoliser, skriver NHH-professorene Thore Johnsen, Øystein Thøgersen og daglig leder Øistein Medlien i Grieg Investor, i Dagens Næringsliv 19. juni.

Publisert: 19.06.2012
Les hele saken


Asle Haukaas (foto: Hallvard Lyssand)

Ny stilling for Haukaas

Asle Haukaas tiltrådte en nyopprettet stilling som seksjonsleder for næringslivskontakt 15. juni.

Publisert: 19.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Carl Julius Norstrøm

Carl Julius Norstrøm er død

Vi har mottatt den triste meldingen om at professor emeritus Carl Julius Norstrøm har gått bort.

Publisert: 18.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Mobilvarsling

Sprengningsvarsel på SMS

Det er nå mulig å bestille SMS-varsling av de pågående sprengningsarbeidene ved VA-anlegget i Breiviken.

Publisert: 18.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Brynjólfur Eyjólfsson (photo: Helge Skodvin)

No need to worry about Iceland

In 2006, Brynjólfur Eyjólfsson, NHH graduate and father of three, went home to Iceland with no worries about the future. A year and a half later, his wife lost her job and his job as a consultant had changed over night. His clients couldn't pay what they owed. In Norwegian

Publisert: 18.06.2012
Les hele saken


Brynjólfur Eyjólfsson (foto: Helge Skodvin)

- Man skal ikke bekymre seg for Island

I 2006 dro NHH-er og trebarnsfar Brynjólfur Eyjólfsson hjem til Island, uten bekymringer for framtiden. Halvannet år senere sto kona uten jobb, og konsulentjobben hans var endret over natten. Oppdragsgiverne kunne ikke gjøre opp for seg. In English

Publisert: 18.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Personalkantinen bygges om

Fra i dag stenges personakantinen inntil videre. Studentkantinen blir åpen som vanlig, matserveringen er åpen fra 11 til 13.

Publisert: 18.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Beate Sandvei disputerer

Beate Sandvei ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon disputerer for doktorgraden fredag 15 juni 2012 ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen tar for seg relativkonstruksjoner i muntlig argentinsk spansk.

Publisert: 15.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


NHH Forum

Auditing giants visit NHH Forum

PwC and Ernst & Young will share insights on NHH Forum 2012 in September. In Norwegian

Publisert: 15.06.2012
Les hele saken


NHH Forum

Revisorgiganter til NHH Forum

PwC og Ernst & Young letter på sløret når det femte NHH Forum arrangeres i september. In English

Publisert: 15.06.2012
Les hele saken | Arrangement


Kristine Lillevik og Lena Stølen (foto: Knut André Karlstad)

Vil balansere inntrykket av NHH

Dinamo Design har fått oppdraget med å levere ny visuell profil til høyskolen. - Det blir spennende å være med og påvirke en ærverdig institusjon, sier byrået.

Publisert: 15.06.2012
Les hele saken | Nyheter


NHH

Viderefører publikasjonsbonusen

NHH-styret vil videreføre publikasjonsbonusen i ti nye år, men ber Forsknings- og formidlingsutvalget om å vurdere om flere tidsskrifter fra den såkalte FT-lista skal tas inn i ordningen. Dette kom frem i styremøte tirsdag 12. juni 2012. Ny strategi, alumnistyre og administrativ omorganisering var blant de andre sakene på dagsorden.

Publisert: 14.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Terje Lensberg (photo: Helge Skodvin)

Robot trading on stock exchanges needs to be regulated

Lightning-fast share trading by stock trading robots is increasing strongly on the world's stock exchanges. Now, Professor of Finance Terje Lensberg believes it is time to consider the socio-economic costs of a millisecond. In Norwegian

Publisert: 14.06.2012
Les hele saken


Terje Lensberg (foto: Helge Skodvin)

- Børsene trenger robotregulering

Lynrask aksjehandel med aksjeroboter øker kraftig i omfang rundt om på verdens børser. Nå mener finansprofessor Terje Lensberg at man bør vurdere de samfunnsøkonomiske kostnadene av et millisekund. In English

Publisert: 14.06.2012
Les hele saken | Forskning


Cheers

Program for sommerfesten

Torsdag 14. juni er det sommerfest for de ansatte, og det endelige programmet er nå klart.

Publisert: 13.06.2012
Les hele saken | Arrangement


TØH

Ny norsk handelshøyskole

Jubelen stod i taket i Trondheim i går da det ble klart at TØH kommer til å få godkjent status som landets åttende handelshøyskole.

Publisert: 13.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Konferanse-mingling (foto: Knut André Karlstad)

Samlet til workshop

En rekke økonomer fra inn- og utland er samlet på NHH til workshop i arbeidsmarkeds- og familieøkonomi denne uken.

Publisert: 13.06.2012
Les hele saken | Nyheter


NHH hovudinngang og aula (Foto: Hallvard Lyssand/NHH)

Siste styremøte før sommaren

Tysdag 12. juni kjem NHH-styret samen til det siste møtet i vårsemesteret.

Publisert: 08.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Aleksander Sivertsen (Arkivfoto: Helge Skodvin)

Aleksander Sivertsen vald inn i styret

SOL-stipendiat Aleksander Sivertsen er vald inn i NHH sitt styre som representant for mellombels tilsette i undervisings- og forskarstillingar.

Publisert: 08.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Unio

Streiken avslutta torsdag

Streiken i staten vart avslutta torsdag. Unio takka ja til eit tilbod frå Riksmeklaren om samtalar, og desse enda i friviljug mekling.

Publisert: 08.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Andreas Hjortland (foto: Knut André Karlstad)

Høyskolens nye innkjøper

Andreas Hjortland er nytilsatt som innkjøper ved NHH.

Publisert: 08.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Unio

Unio-streiken trappes videre opp

NHH har torsdag blitt varslet om nok en opptrapping av Unio-streiken. Heller ikke i fjerde fase er det meldt inn plassoppsigelser ved høyskolen.

Publisert: 07.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Robert Moffitt (foto: Helge Skodvin)

Nordisk konferanse om arbeidsøkonomi

I går åpnet den nordiske sommerkonferansen for arbeidslivsforskere, 7th Nordic Summer Institute in Labour Economics. Den strekker seg over to dager ved NHH. Hovedinnleder professor Robert A. Moffitt (bildet) fra Johns Hopkins University innledet konferansen.

Publisert: 06.06.2012
Les hele saken | Arrangement


Fase tre: Fortsatt ingen streikende ved NHH

Fra torsdag trappes streiken opp blant de Unio-organiserte i staten. Heller ikke i denne omgang er det mottatt plassoppsigelser for NHH.

Publisert: 06.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Avhandlinger

Samfunn inviterer til masteroppgåvekonkurranse

Institutt for samfunnsøkonomi inviterer alle studentar som skriv masteroppgåve innan samfunnsøkonomi til å delta i den årlege konkurransen om beste oppgåve. Vinnaren får både ein pengepremie, heider og høve til å presentera arbeidet for instituttet. Frist 2. juli.

Publisert: 05.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


NB!

Strømstans natt til fredag

BKK melder at det på grunn av arbeid på strømnettet vil bli foretatt en strømstans i nærområdet mellom 04:00 og 06:00 fredag. For NHHs del vil utkoblingen kun gjelde Merinobygget, og det anbefales at man skrur arbeids-PCen helt av når man går fra jobb torsdag.

Publisert: 04.06.2012
Les hele saken | Interne meldinger


Oppdatering om omstillingsprosessen

På Innsiden er det no publisert ei oppdatering om den pågåande omstillingsprosessen i administrasjonen.

Publisert: 01.06.2012


Ove Rein Hetland (Foto: Hallvard Lyssand)

Disputas: Bankers kredittgivning i bedriftsmarkedet

Ove Rein Hetland disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 6. juni med avhandlingen Essays on Financial Intermediation. In English

Publisert: 01.06.2012
Les hele saken | Forskning


Ove Rein Hetland (Foto: Hallvard Lyssand)

PhD defense: Financial Intermediation

On Wednesday 6 June Ove Rein Hetland will hold a trial lecture on a prescribed topic, and defend his thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 01.06.2012
Les hele saken


Vårkonferansen 2012 (foto: Helge Skodvin)

Tillit og risiko trakk fullt hus

Toppledere fra næringsliv, forvaltning og akademia fylte årets vårkonferanse til randen. Temaet var tillit og risiko - på mange nivåer.

Publisert: 01.06.2012
Les hele saken | Nyheter


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive