Syndere, tollere og ystere

Gunnar S. Eskeland

Innlegg: Kanskje er det ikke synd å stenge Europas ystere ute fra Edens fjell og daler. Men vi blir i alle fall møtt med vantro, skriver Gunnar S. Eskeland i Dagens Næringsliv 20. oktober 2012.

06.11.2012 - Gunnar S. Eskeland


Det vesentlige er faktisk ikke om norske ystere sliter. Det gjør de nok. Og det er rett nok som ysternes leder Jan-Egil Pedersen sier i DN 19. oktober at hvis det brukes 700 svensker til å forsyne Norge med et fåtalls harryoster, så bør svenskene heller komme hit å pusse sko.

Det vesentlige er at vi lever i en verden og et Europa som mobiliserer og som sårt trenger samarbeidsvilje.

Samarbeid er at Nord-Europa vil strekke seg for Sør-Europa. For Sør-Europa strekker seg. Samarbeid er at land som USA og Spania - ja, nesten alle land - som sliter med arbeidsledighet, ikke tyr til proteksjonisme, men til løsninger der alle hjelper alle.

Samarbeid er at Kina styrker en utvikling som tjener innenlandske borgere og øker innenlandsk etterspørsel, slik Tyskland har gjort. Og samarbeid er innsats for miljø- og klimabeskyttelse selv når umiddelbare utfordringer virker mer tvingende.

I en slik verden er det uforståelig at Norge skal dra gullkortet og osteklokken over sine bønder og stenge andre ystere ute. Vi burde heller gitt ysterne utviklingsstipend.

Gjennom osteklokken siver en eim av en bortskjemt, ignorant, tverr og respektløs holdning. Og det skjer i et Europa der vi har et stort behov for å bli forstått heller enn å bli møtt med hoderysting.

Jesus vakte oppsikt da han tok også tollere inn i sin omgangskrets. Men snekkersønnens budskap handlet om tilgivelse og om den nå så politisk korrekte inkludering. Spørsmålet er om vi kan vente slikt storsinn.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive