November

Juletrefest

Inviterer til juletrefest

Det inviteres nok en gang til NHHs tradisjonelle juletrefest for ansatte ved NHH, AFF og SNF med familie. Juletrefesten finner sted i Aulaen lørdag 8. januar 2011 fra klokken 15:00 til 17:30.

Publisert: 30.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Konkurransetilsynet

NHHere vil bli konkurransedirektør

Tre av seks søkere til stillingen som konkurransedirektør har bakgrunn fra NHH. Søkerlisten ble offentliggjort mandag kveld.

Publisert: 30.11.2010
Les hele saken | Nyheter


Meet the Joneses

Kronikk: Reklamen vil gjerne ha oss til å tro at kjendiser og modeller er som oss, skriver Ingeborg Astrid Kleppe i Bergens Tidende 16. november 2010.

Publisert: 16.11.2010
Les hele saken


Erik Lundberg

Erik Lundberg 60 år

Leder ved administrativ og teknisk driftsavdeling, Erik Lundberg, fylte 60 år på fredag. Paraplyen gratulerer!

Publisert: 29.11.2010


Rektorskolens første kull (foto: Knut André Karlstad)

Første rektorkull uteksaminert

I et års tid nå har 200 rektorer fra hele landet blitt plassert på skolebenken selv, for å bli bedre ledere. På fredag var det eksamen for 19 av dem på NHH.

Publisert: 29.11.2010
Les hele saken | Nyheter


Svein Ulset, Stig Tenold og Lasse B. Lien

Tre nye professorer

NHH fikk tre nye professorer onsdag: Svein Ulset, Stig Tenold og Lasse B. Lien.

Publisert: 25.11.2010
Les hele saken | Nyheter


Foreleserutmerkelser (foto: Knut André Karlstad)

Oppdatert pristavle

Mange har sikkert gått forbi den uten å helt legge merke til hva det er. På veggen vis a vis trappen i Servicebygget henger det en tavle med plaketter over alle som har fått foreleserprisen og Bronsesvampen siden 1999. Nå har den fått en oppgradering.

Publisert: 25.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Meld fra om utenlandsopphold

Grunnet NHHs rapporteringsplikter til skattemyndigheter og departement må alle NHH-ansatte i Bergen som har hatt opphold i utlandet i forbindelse med forskning og undervisning i 2010 melde fra om dette innen 10. desember. In English

Publisert: 25.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


International mobility and Tax liability in Norway

Due to NHH's report obligations to the tax authorities and others, all NHH-employees, Norwegians and foreign nationals, who are living in Norway and have stayed abroad for a shorter or longer period of time during 2009 in connection with research or teaching, must submit a report about this by 10 December 2009.

Publisert: 24.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Ken Blindheim

Disputas: Hva er strategisk økonomistyring?

Strategisk økonomistyring er et velkjent og mye brukt begrep innenfor regnskapsfagene. Men begrepets regnskapsmessige betydning er svært uklar. En ny doktoravhandling fra NHH klargjør begrepet. In English

Publisert: 24.11.2010
Les hele saken | Forskning


Varsom bruk av skogens velsignelser

Innlegg: Skog som karbonlager er et viktig klimatiltak. Men det betyr ikke at vi ikke skal bruke skogen, skriver Gunnar S. Eskeland i Dagens Næringsliv onsdag 24. november 2010. Innlegget inngår i en lengre debattserie i DN om biodrivstoff, initiert av SSB -forsker Bjart Holtsmark og Steinar Strøm ved Universitetet i Torino.

Publisert: 24.11.2010
Les hele saken


Hans Henrik Scheel (foto: Knut André Karlstad)

Gjør økonomistudenter til økonomer

Hedersordene var mange da fagfolk fra nær og fjern møttes på NHH for å hedre professor Kåre Petter Hagen fredag 19. november

Publisert: 24.11.2010
Les hele saken | Nyheter


Førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse (økonometri/statistikk)

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse (økonometri/statistikk) knyttet til Institutt for foretaksøkonomi.

Publisert: 24.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


PhD Research Scholarships

The Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) are pleased to announce the availability of a limited number of PhD Research Scholarships. These scholarships are available for the six specializations in the PhD programme at NHH; Accounting and Auditing, Economics, Professional Communication, Finance, Management Science, and Strategy and Management.

Publisert: 24.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Studiesekretær

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig stilling som studiesekretær.

Publisert: 19.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Premie

Hvem fortjener årets arbeidsmiljøpris?

Arbeidsmiljøutvalget ved NHH (AMU) ønsker forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen for 2010. Denne prisen tildeles en eller flere som har gjort noe ekstra for arbeidsmiljøet ved høyskolen.

Publisert: 22.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Monica Mjøs Værholm

Disputas: Økonomisk politikk i mellomkrigstiden

En ny doktoravhandling i økonomisk historie tar for seg flere aspekter ved den økonomiske politikken i en turbulent periode, som inkluderer en verdenskrig og to av de store økonomiske krisene i det 20. århundre. In English

Publisert: 19.11.2010
Les hele saken | Forskning


Kåre Petter Hagen (arkivfoto)

Seminar for Kåre Petter Hagen

I anledning Kåre Petter Hagens avgang ved NHH, arrangeres det fredag et seminar i offentlig økonomi og politikk til hans ære.

Publisert: 17.11.2010
Les hele saken | Arrangement


Karl Ove Aarbu (photo: Helge Skodvin)

Invitation to PhD defence

Karl Ove Aarbu will Thursday 18 November hold a trial lecture on a prescribed topic, and defend his thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 16.11.2010
Les hele saken


Overvåking til felles interesse

Kommentar: De svakere må søke støtte hos de sterke for å beskytte sine interesser. Til gjengjeld må de støtte stammehøvdingen eller småkongen, skriver Rögnvaldur Hannesson i en gjestekommetar i E24 10. november 2010.

Publisert: 10.11.2010
Les hele saken


Handshake

Resultatet av årets lokale forhandlinger

Potten for årets lokale lønnsforhandlinger var kr. 1 730 038, med en fordeling på 34 prosent (kr 587 825) til ansatte i tekniske/administrative stillinger og 66 prosent (kr. 1 142 213) til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Publisert: 16.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Karl Ove Aarbu (foto: Helge Skodvin)

Disputas: Nordmenns vurdering av risiko

En ny doktorgrad i forsikringsøkonomi måler risikotoleranse blant nordmenn. Studien viser at nordmenn generelt er lite risikovillige, men at det er stor variasjon mellom ulike grupper i befolkningen. In English.

Publisert: 16.11.2010
Les hele saken | Forskning


Svindelmail

Det har i løpet av helgen dukket opp en mail på til dels dårlig skrevet norsk til en del ansatte, hvor man bes å oppgi mailadresse, passord etc. til "The Webmail Team". IT-avdelingen understreker at det aldri, under noen omstendigheter vil bli spurt om denne type informasjon fra deres hold og ber om at man ignorérer denne og lignende typer mailer i fremtiden.

Publisert: 15.11.2010


SFFS klatring (Foto: SFFS)

Bratt læringskurve

I fjor fikk SFFS NHHs arbeidsmiljøpris. Torsdag møtte de veggen.

Publisert: 12.11.2010
Les hele saken | Nyheter


NHH Summit 2010 (Foto: Håkon Eikesdal)

NHH Summit samlet fag og finans

Hvor går kapitalismen og hvorfor har den politiske høyreside tjent på nedgangstidene? Dette var to av de spørsmålene som ble tatt opp helt i starten på konferansen NHH Summit. Profilerte gjester fra fag og finans deltok i diskusjoner rundt noen brede tema.

Publisert: 11.11.2010
Les hele saken | Nyheter


Multinasjonal scene (Illustrasjon)

Den multinasjonale scene

De største norske bedriftene har opp mot 80 prosent av sine ansatte i land utenfor Norge. Balansegangen mellom integrering av organisasjonen og lokale tilpasninger er et stadig viktigere tema.

Publisert: 12.11.2010
Les hele saken | Forskning


Krise (Illustrasjon)

Hvordan taklet bedriftene finanskrisen?

Vi vet ikke nok om hvordan norske bedrifter ble påvirket av finanskrisen og hva de gjorde for å møte utfordringene som oppstod, mener NHH-forskere. For å bøte på dette sender de nå ut en undersøkelse til 5000 norske bedriftsledere.

Publisert: 11.11.2010
Les hele saken | Forskning


Sosiale medium (Illustrasjon)

- Må delta for å forstå

- Sosiale medium vert ein stadig viktigare samfunnsarena, og dei som vil forstå meir av utviklinga må delta aktivt og læra seg kodane og reglane. Det gjeld både bedrifter og forskarar, meiner førsteamanuensis Ingeborg A. Kleppe.

Publisert: 11.11.2010
Les hele saken | Forskning


Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Ber om forslag til mottakere av Nansens belønning

Professorer ved norske universitet og vitenskapelige høyskoler blir invitert til å foreslå kandidater til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Publisert: 10.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Krise (Illustrasjon)

Krise rammer næringer ulikt

Resesjoner og kredittkriser rammer forskjellige næringer og bedrifter ulikt. Men hva vet vi om egentlig om årsakene til ulikhetene? Førsteamanuensis Lasse Lien har gått gjennom forskning på feltet og funnet noen svar og enkelte store huller i kunnskapen.

Publisert: 10.11.2010
Les hele saken | Forskning


Ola Grytten

Politisk korrekt å være liberal

Kronikk: En definisjon av liberal er å være frisinnet, tolerant og tilhenger av individets frihet til å foreta sine egne valg å forfekte disse. Det er vel ikke akkurat det som kjennetegner det store flertallet av de som kaller seg liberale, skriver Ola H. Grytten i en kommentar i DagenMagazinet 6. november 2010.

Publisert: 06.11.2010
Les hele saken


Klimaendring (Illustrasjon)

Truverd i klimadebatten

Klimaforskarane har ei stor utfordring når dei skal formidle forskingsresultat.- Kven blir høyrde? Dette er eit viktig spørsmål i klimadiskursen, seier professor Trine Dahl.

Publisert: 10.11.2010
Les hele saken | Forskning


Legemidler er billige i Norge, men er det en god ting?

Kronikk: Lave legemiddelpriser kan redusere insentiver for innovasjon og lanseringav legemidler i nasjonale markeder, skriver professor Kurt Brekke i K7 Bulletin tirsdag 9. november 2010.

Publisert: 09.11.2010
Les hele saken


Svart svane (Illustrasjon. Willy Skramstad)

Ventar på noko verre

Heilt sentralt i den fagøkonomiske debatten akkurat no er om den økonomiske krisa er over. I den augneblinken vi trur at verda er på veg opp, er det mange som hevdar at vi står framfor ein såkalla dobbeldipp. Ei heil verd vil gå nedover, meiner desse økonomane.

Publisert: 09.11.2010
Les hele saken | Forskning


Scancor

Søk om gjesteopphold ved Scancor

NHH-forskere blir invitert til å søke om gjesteopphold ved Scancor, som holder til ved Stanford University i California. Første søknadsfrist er 1. desember for opphold mellom september og desember 2011. In English

Publisert: 08.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Samfunnsøkonomene

Forskermøtet for økonomer til NHH i 2011

2011-utgaven av Forskermøtet for økonomer blir arrangert ved NHH fra 5. til 7. januar.

Publisert: 05.11.2010
Les hele saken | Arrangement


Ledig stilling som HR-sjef ved NHH

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig stilling som HR-sjef.

Publisert: 05.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Ken Blindheim

PhD defense: Ken Blindheim

On Tuesday 30 November Ken Andre Blindheim will hold a trial lecture on a prescribed topic, and defend his thesis for the PhD degree at NHH.

Publisert: 29.11.2010
Les hele saken


NHH

Position as Professor/Associate professor in HRM and research methods

The Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) invites applications for a position as Professor/Associate Professor in human resource management (HRM) and research methods, at the Department of Strategy and Management.

Publisert: 05.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


NHH-styret (Arkivfoto: Helge Skodvin)

Diskuterte økonomi og satsingsprogram

Økonomirapporter, foreløpig behandling av 2011-budsjettet og status og videre planlegging for handlingsprogrammet NHH 2021 var blant sakene som ble diskutert i NHH-styret torsdag.

Publisert: 05.11.2010
Les hele saken | Nyheter


Arne Treholt om Treholt-saken

25 år etter at Arne Treholt ble dømt for spionasje er saken igjen blitt svært aktuell. 12. november kommer Treholt til NHH i regi av NHHS og Studentersamfunnet.

Publisert: 08.11.2010
Les hele saken | Arrangement


NHH Symposiet

Symposiet ser framover

NHH-Symposiet 2011 vil finna ut kva vi skal leva av i framtida og korleis vi skal få mest mogeleg ut av kunnskapen vi har. For å finna svar satsar dei på eit studentråd, nokre sentrale folk frå politikk og næringsliv og eit gigantisk gruppearbeid.

Publisert: 08.11.2010
Les hele saken | Nyheter


NHH Summit foredragsholdere

NHH Summit sikter mot toppene

Under tittelen NHH Summit arrangerer NHH en konferanse med faglig påfyll for noen av Norges aller fremste næringslivsledere og agenda-settere. In English

Publisert: 05.11.2010
Les hele saken | Nyheter


NHH

Skal drøfte engelsk NHH-navn

Rektor Jan I. Haaland orienterte i dag styret om medieoppslag om NHHs engelske navn som har skapt forviklinger. Styret ønsker å ta det engelske navnet opp til ny drøfting i første styremøte i 2011. Det norske navnet ligger fast.

Publisert: 04.11.2010
Les hele saken | Nyheter


Undervisning (Illustrasjonsfoto)

Underviser i case-undervisning

Programutvalget for masterutdanningen (PMU) arrangerer seminar om case-undervisning 22. november.

Publisert: 04.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Aric Nesbitt

NHH-er valgt inn delstatskongress

Tidligere NHH-student Aric Nesbitt ble natt til onsdag denne uken valgt inn i delstatskongressen i Michigan. Den republikanske representanten tok en internasjonal mastergrad ved NHH i 2005. In English

Publisert: 04.11.2010
Les hele saken | Nyheter


Møterom 9. etasje

Styremøte torsdag

Torsdag kommer NHHs styre sammen til møte. På sakslisten står blant annet økonomirapporter, foreløpig behandling av 2011-budsjettet og status og videre planlegging for handlingsprogrammet NHH 2021.

Publisert: 03.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Høyblokken NHH (Illustrasjon)

På europeisk toppnivå

På en prestisjeliste over de 100 beste fagmiljøene i verden innen samfunnsøkonomi og finans, er NHH blant et fåtall europeiske institusjoner på en liste som domineres av amerikanske toppuniversiteter. Det betyr høy internasjonal anerkjennelse av forskningen ved Institutt for samfunnsøkonomi og Institutt for foretaksøkonomi.

Publisert: 03.11.2010
Les hele saken | Nyheter


Nødutgang (Illustrasjon)

Informasjonsmøte om beredskap

Torsdag 11. november blir det allmøte om beredskap for alle som er nevnt i NHHs beredskapsplan.

Publisert: 02.11.2010
Les hele saken | Interne meldinger


FOCUS (Illustrasjon)

Fokuserer på framtidas føretaksløysingar

Kva er dei mest effektive løysingane for selskap som vil veksa og utvikla seg i ein framtidig situasjon der omstilling vert den nye norma? NHH sitt nye tverrfaglege, bedriftsorienterte satsingsprogram FOCUS skal jakta på svara. Onsdag inviterer prosjektleiinga til informasjonsmøte.

Publisert: 02.11.2010
Les hele saken | Nyheter


Trond Døskeland

Flaks eller dyktighet?

Kommentar: Det er ikke enkelt å skille flaks fra dyktighet. Forskning viser at gode resultater fra norrske aksjefond like godt kan skyldes flaks som dyktighet. Derfor kan man ikke la historisk avkastning avgjøre om en fondsforvalter er dyktig, skriver Trond Døskeland i Dagens Næringsliv, mandag 1. november 2010.

Publisert: 01.11.2010
Les hele saken


Kart og kompetanse

Kronikk: Småkommunene har fem prosent av befolkningen. La oss konsentrere oss om gode løsninger for de 95 prosent, og så heller finne spesialløsninger for resten, skriver Victor D. Norman i Med egne ord-spalten i DN lørdag 30. oktober.

Publisert: 30.10.2010
Les hele saken


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive