Mai

Vårkonferansen 2010 (Illustrasjon, Arkiv)

Vårkonferansen 2010: Veien videre

Handlingsrom og nye muligheter er årets tema for Vårkonferansen, som arrangeres tirsdag. - Vi skal se fremover, uten å glemme krisen, sier leder i Programkomitéen, Siri Pettersen Strandenes.

Publisert: 31.05.2010
Les hele saken | Arrangement


alumni.nhh.no

NHH Alumni lanserer nye nettsider

NHH Alumni lanserer nye nettsider i dag. Faglig påfyll og Wenche Myhre-mimring er bare noe av det de nye sidene tilbyr. - Det blir veldig spennende å høre reaksjonene fra alumni, sier alumnikoordinator Kristoffer Erikstad

Publisert: 31.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Hva jobber du med egentlig, Fredrik Andersen Kavli?


Denne uken tok vi turen innom Biblioteket, der vi pratet med universitetsbibliotekaren Fredrik Andersen Kavli.

Publisert: 28.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Styrekandidater for midlertidig ansatte

9. og 10. juni blir det holdt valg av styrerepresentant for midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Her presenterer kandidatene seg. In English

Publisert: 28.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


NHH-forskning om rettferdighet (Foto: Knut Egil Wang)

Artikkel om utvikling av rettferdighetssans ga plass i Science

Vår oppfatning av ulikhet og hva som er rettferdig fordeling utvikler seg dramatisk i ungdomsårene. En artikkel om utvikling av rettferdighetssans og moralsk atferd har gitt fire forskere ved NHH spalteplass i Science, et av verdens mest prestisjetunge tidsskrift. English version

Publisert: 28.05.2010
Les hele saken | Forskning | Nyheter


Sven Haugland og Nikolai J. Foss (Arkivfoto: Eivind Senneset/Hallvard Lyssand)

Arrangerer internasjonal organisasjonsworkshop

Tilnærming mellom teoriretningene organisasjonsøkonomi og organisasjonskapabilitet står sentralt når en rekke meritterte forskere innen disse feltene samles til workshop på Solstrand Hotel og Bad i regi av SOL-professorene Nikolai J. Foss og Sven Haugland.

Publisert: 27.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Kjetil Monsen (Foto: Hilde Rolfsnes)

Nytt stabsmedlem på Administrativ og Teknisk driftsavdeling.

Kjetil Monsen er det nyeste tilskuddet blant driftsteknikerne ved Administrativ og Teknisk driftsavdeling.

Publisert: 26.05.2010
Les hele saken


Odd Nordhaug (Arkivfoto)

Ledelse uten grenser

Kronikk: Ledelse i grenseutviskingens tidsalder er en krevende øvelse. Et vilkår for suksess vil være at man lykkes i å fjerne nedarvede byråkratiske ledelsesformer, skriver professor Odd Nordhaug i en kronikk publisert i sist utgave av Kapital.

Publisert: 26.05.2010
Les hele saken


Tore Hillestad (Foto: Hilde Rolfsnes)

Askeskyen og luftfartens dilemma

Kronikk: Vulkanutbruddet på Island har satt flybransjen i et delikat dilemma når det gjelder håndtering av risiko: Avveiingen mellom hensyn til sikkerhet versus lønnsomhet, skriver postdoktor Tore Hillestad ved Institutt for strategi og ledelse i en artikkel publisert i K7 Bulletin.

Publisert: 26.05.2010
Les hele saken


John Maynard Keynes (Foto: Wikimedia commons)

Vulgærkeynesianisme

Kommentar: Den norske velferdsstats mest ivrige beundrere synes lite bevisst på hva som har gjort den mulig, skriver professor Rögnvaldur Hannesson i en kommentar publisert på E24.no 24. mai.

Publisert: 25.05.2010
Les hele saken


Kandidater til styrerepresentant for midlertidig ansatte

9. og 10. juni skal det holdes valg av styrerepresentant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved NHH. Listen med forslag til kandidater er nå klar. In English

Publisert: 25.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Høyblokken, NHH (Illustrasjonsfoto)

Ledig vikariat som studiesjef ved NHH

Intern utlysning: I studieadministrasjonen ved Norges Handelshøyskole er det ledig et vikariat (100 %) som studiesjef i inntil ett år.

Publisert: 21.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Siv Skard (Foto: Sigrid Folkestad)

Disputas: Kommunikasjonseffekter i sponsing

Torsdag 27. mai disputerer Siv Skard for doktorgraden ved NHH med avhandlingen "Communication Effects in Sponsorships: An assessment of how different communication strategies can enhance incongruent sponsorships." In English

Publisert: 25.05.2010
Les hele saken | Forskning


David Phillip McArthur (Foto: Høgskolen Stord-Haugesund)

Disputas: Regionalpolitikk og utvikling - flytter til arbeidsledighet

Tirsdag 25.mai disputerer David Philip McArthur for doktorgraden ved NHH med avhandlingen "Regional labour markets and spatial interaction mechanisms." In English

Publisert: 21.05.2010
Les hele saken | Forskning


Hva forsker du egentlig på, Tore Hillestad?

I dagens utgave av spalten Endelig fredag har vi snakket med Tore Hillestad, som til daglig er postdoktor ved Institutt for Strategi og Ledelse og programdirektør for AFF/NHH Executives Rektorprogram

Publisert: 21.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Bøttekott (Illustrasjon)

NHH-reinhaldarar tekne ut i streik

Alle reinhaldarane i Merinobygget og fire av fem i NHH sitt hovudbygg er tekne ut i streik. Inntil vidare er lesesalar, kontor, toalett m.m. opne både ved NHH og i Merinobygget, men om dei hygieniske tilhøva ikkje lenger er tilfredsstillande kan fasilitetar bli stengt. Tilsette og studentar vert oppmoda om å ta omsyn til situasjonen. In English

Publisert: 20.05.2010
Les hele saken | Nyheter


NHH (Illustrasjonsfoto)

Flere vil ta master i økonomi og administrasjon

Antallet eksterne søkere til NHHs masterprogram i økonomi og administrasjon (MØA) har steget markant i år i forhold til samme tidspunkt i 2009.

Publisert: 20.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Eva Benedicte Danielsen Norman (Arkivfoto)

Disputas: Skattekonkurranse, kompetansearbeidsplasser og bærekraftige regioner

Eva Benedicte Danielsen Norman disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 21.mai med avhandlingen "Essays on Agglomerations and Economic Policy." In English

Publisert: 19.05.2010
Les hele saken | Forskning


Professor Odd Nordhaug (Arkivfoto)

Odd Nordhaug leder nasjonal fagkomite

Styret i Divisjon for vitenskap i Norges Forskningsråd har utnevnt NHH-professor Odd Nordhaug til leder av den nasjonale fagkomiteen for samfunnsvitenskap for perioden 2010-2013.

Publisert: 19.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Inger Stensaker (Arkivfoto)

Bronsesvampen til Inger Stensaker

Bronsesvampen for våren 2010 er tildelt førsteamanuensis Inger Stensaker ved Institutt for strategi og ledelse. Stensaker får prisen for undervisningsinnsatsen på bachelorkurset SOL040.

Publisert: 18.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Språkplan (illustrasjon)

Om internasjonalisering og språkvalg

Fredag 21. mai. er det høringsfrist både for handlingsplan for internasjonalisering og for et forslag til språkpolitiske retningslinjer for NHH. Mens økt internasjonalisering både er et mål og et uvergelig faktum, fører utviklingen til at norsk fagspråk på det økonomisk-administrative området kommer under press.

Publisert: 18.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Marita Kristiansen (Arkivfoto: Hallvard Lyssand)

Buzzword og engelsksyke

Kronikk: Norske universiteter og høyskoler har gjennom en endring i universitets- og høyskoleloven fått ansvar for å vedlikeholde norsk fagspråk. Likevel vokser engelsk frem i ekspressfart, skriver førsteamanuensis i engelsk Marita Kristiansen ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon i en kronikk publisert i Bergens Tidende 12. mai.

Publisert: 14.05.2010
Les hele saken


Ledige stillinger som førstekonsulent ved Norges Handelshøyskole

Ved NHH er det ledig to stillinger som førstekonsulent. Den ene stillingen er en fast stilling, og den andre er et vikariat for ett år. Det kan evt. være aktuelt med redusert stillingsbrøk i en av stillingene. Begge stillingene er knyttet til NHHs internasjonale kontor.

Publisert: 14.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


CBS (Foto: Glenn Michale Jonassen)

Styreseminar hos storebror

NHH-styret besøkte nylig "storebror" CBS for inspirasjon i kombinasjon med eget styremøte. To dagers opphold gav tid til både langsiktig perspektiv på strategi og internasjonalisering og til mer presserende styresaker.

Publisert: 14.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Hva jobber du med egentlig, Astrid Foldal?

I dagens utgave av spalten Endelig fredag, har vi snakket med Astrid Foldal som har sitt daglige virke på Internasjonalt kontor.

Publisert: 14.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Nikolai J. Foss, Workshop, Statoil Integrasjonsforskingsprogram (Foto: Hallvard Lyssand)

Delte kunnskap om kunnskapsdeling

Kva må til for at tilsette i ein organisasjon skal dela kunnskap med kvarandre? Og korleis skal ein gå fram for å få etablert ein ny praksis på tvers av ein organisasjon? Det var nokre av spørsmåla då forskarar og Statoiltilsette møttest til workshop om kunnskap og kunnskapsdeling.

Publisert: 12.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Liv Mari Bakken

Nytt stabsmedlem i Studieadministrasjonen

Liv Mari Bakke er den nye saksutrederen i Studieadministrasjonen. Hun skal jobbe med ulike utredningsoppdrag, rekruttering og etter hvert litt studieveiledning.

Publisert: 12.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Jarle Møen (Arkivfoto)

Presselobby

Innlegg: Presset fra køen av lobbyister krever at mediestøtteutvalget har en prinsipiell tilnærming til hvor markedssvikten i mediebransjen ligger. Ellers kan utvalget lett bli forledet til å forsinke et teknologiskift istedenfor å bidra til økt produksjon av journalistikk, skriver professor Jarle Møen ved Institutt for foretaksøkonomi i et innlegg publisert i Dagens Næringsliv 11. mai.

Publisert: 11.05.2010
Les hele saken


Francisco Franco (Ill.: Wikimedia Commons)

Skjeletta frå den spanske borgarkrigen

Kronikk: I det spanske rettsvesenet har mentaliteten frå Franco-perioden (1939-1975) overlevd. Den rettslege prosessen som no er i gang for å få dømt dommar Baltasar Garzón for tenestebrot viser dette klart, skriv førsteamanuensis Johannes Nymark ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon i ein kronikk publisert i Bergens Tidende 11. mai.

Publisert: 11.05.2010
Les hele saken


Frøystein Gjesdal (Foto: Hallvard Lyssand)

Etablerte Frøystein Gjesdal-forelesningen

Søndag fylte professor Frøystein Gjesdal 60 år. Gaven fra Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og NHH er etableringen av en årlig forelesning i Gjesdals navn.

Publisert: 11.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Lars Magne Nonås

Disputas: Mer effektivt kraftmarked

Lars Magne Nonås disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 14. mai med avhandlingen "Optimization topics within power markets, inventory systems with transshipments and election systems." In English

Publisert: 11.05.2010
Les hele saken | Forskning


Sommarfest (Illustrasjon)

Sett av 16. juni til sommarfest

NHH sin faste sommarfest vert i år arrangert onsdag 16. juni.

Publisert: 11.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Årets studentprosjekt, Rahim Nicolay Ali og Gisle Birkeland (Foto: Universum)

NHH-student prisløna for innsamlingsprosjekt

Gisle Birkeland frå NHH og Rahim Nicolay Ali frå UiB er tildelt prisen Årets studentprosjekt 2010 for etableringa av ein sms- og mms-basert innsamlingsaksjon for jordskjelvofra på Haiti.

Publisert: 10.05.2010
Les hele saken | Nyheter


NHH (Illustrasjonsfoto/arkiv)

Fortsatt Nordens beste på lederutdanning

Lederutdanningsprogrammene til NHH/AFF er inne blant de 50 beste i verden på Financial Times årlige rangering av etter- og videreutdanningsprogrammer, og befester sin posisjon på topp i Norden.

Publisert: 10.05.2010
Les hele saken | Nyheter


John Andersen (Arkivfoto)

John Andersen 60 år

Leder ved Internasjonalt kontor, John Andersen, fyller 60 år i dag, mandag 10. mai.

Publisert: 10.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Windows Vista (Illustrasjonsfoto)

Viktig sikkerhetsoppdatering for Vista-maskiner

Mandag 10. mai klokken 10 aktiverer IT-avdelingen en viktig sikkerhetsoppdatering for NHH-datamaskiner som bruker Windows Vista. Les informasjon om bakgrunn for og gjennomføring av oppdateringsprosessen her. In English

Publisert: 07.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Hva jobber du med egentlig, Lars Jacob Tynes Pedersen?

Dagens interjuvobjekt er postdoktor Lars Jacob Tynes Pedersen fra Institutt for RRR. Temaer som kom opp under interjuvet var næringslivetikk, Profesjonetisk workshop, musikk og Paris.

Publisert: 07.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Frøystein Gjesdal (Arkivfoto: Kristian T. Marthinsen)

Frøystein Gjesdal 60 år

Professor Frøystein Gjesdal fyller 60 år søndag 9. mai.

Publisert: 07.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Klas Rønning (Arkivfoto)

Klas Rønning 50 år

Økonomisjef Klas Rønning fyller 50 år i dag, torsdag 6. mai.

Publisert: 06.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Nytt videokonferanserom (Foto: Hallvard Lyssand)

Nytt møterom for videokonferanser

Flyforstyrrende vulkansk aktivitet har bidratt til etablering av et nytt videokonferanserom ved NHH. Lokal Commander in Chief for de tekniske sidene av videokonferanser, Roy Myklebust, gir Paraplyens lesere detaljene. In English

Publisert: 06.05.2010
Les hele saken | Nyheter


Branko Milanovic (Foto: Carnegie Endowment for International Peace)

Ulikskaps-workshop med forskar frå Verdsbanken

Måndag 10. mai kjem forskingsleiar i Verdsbanken, Branko Milanovic, til NHH for å leia ein workshop med temaet global ulikskap.

Publisert: 05.05.2010
Les hele saken | Forskning | Arrangement


Blodbussen til NHH 12. mai

Blodbussen besøker NHH onsdag 12. mai fra 08.15 til 14.45.

Publisert: 05.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Helsekontroll, Stetoskop (Illustrasjon)

Ledige legetimer

Det er fortsatt timer ledig for NHH-ansatte over 60 år som ønsker helsekontroll.

Publisert: 03.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Christian Gollier (Foto: Université de Toulouse 1 Capitole)

Klart for årets Karl Borch-forelesning

Fredag 7. mai arrangeres den niende forelesningen til minne om NHH-professor Karl Borch. Årets foreleser er den belgiske økonomen Christian Gollier.

Publisert: 03.05.2010
Les hele saken | Arrangement


Jeg reiser smart-kampanjen (Illustrasjon)

Reisekampanje for miljø og helse

Bergensprogrammet inviterer aller arbeidsreisende i bergensområdet til å delta i Jeg reiser smart-kampanjen. Målet er å få flere til å velge føtter, sykkel eller kollektivtransport til og fra jobb.

Publisert: 03.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Først sykle, så dusje (Illustrasjon)

Kom mai-dusj skjønne, milde

I dag begynner årets Sykle til jobben-aksjon. Her følger noen dårlige nyheter for de som bruker manglende dusjfasiliteter ved NHH som unnskyldning for ikke å delta i aksjonen.

Publisert: 03.05.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive