Februar

Victor D. Norman (Foto: Hallvard Lyssand)

Kjære statsminister

Kronikk: Du vil ha flere i arbeid. Da er løsningen tilrettelegging og individuell tilpasning. Lær av kunnskapsbedriftene skriver Victor Norman i Med egne ord-spalten i Dagens Næringsliv lørdag 20. februar 2010.

Publisert: 20.02.2010
Les hele saken


Lavere trendvekst?

Kronikk: Mens den tilbakelagte dype, globale resesjonen var svært synkronisert mellom land, er fremtidsutsiktene mye mer heterogene, skriver Øystein Thøgersen i Finanavisen lørdag 27. februar 2010.

Publisert: 27.02.2010
Les hele saken


Endelig Fredag

Hva jobber du med, egentlig, Kristen Arnt Holt?

Spalten Endelig fredag er egentlig reservert for ansatte, men redaksjonen følte at det denne uken var på sin plass å ta en prat med NHHs for tiden travleste mann. UKEsjef Kristen Arnt Holt har få problemer med å fylle døgnet med innhold noen dager før festivalen braker igang.

Publisert: 26.02.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Parkeringsvakt, Merino (Foto: Hallvard Lyssand)

Parkeringsvakt ved Merino

Manglende respekt for parkeringsreglene har gjort parkeringsforholdene ved Merino kaotiske. Torsdag ble det leid inn parkeringsvakt. In English

Publisert: 26.02.2010
Les hele saken | Nyheter


Siri Gloppen (Foto: Gunta Wenge/Raftostiftinga)

Siri Gloppen ny leiar av Raftopris-komiteen

Professor Siri Gloppen er utnemnt til leiar av Raftopris-komiteen. In English

Publisert: 26.02.2010
Les hele saken | Nyheter


Myter og fakta om reklame-effekter

Kronikk: Reklame er et fenomen mange har meninger om, skriver Magne Supphellen i I K7 Bulletin 2. februar 2010. Han ser nærmere på noen vanlige påstander om reklame og spør:Myte eller fakta?

Publisert: 25.02.2010
Les hele saken


Oljefyrt kjel (Foto: Hallvard Lyssand)

Måtte fyra opp oljefyren

Dei som trudde NHH hadde fått den siste olje må tru om att. For første gong på fleire år har høgskulen måtta ta i bruk oljefyren til oppvarming. Den tørre, kalde vinteren er ein sentral del av forklaringa.

Publisert: 25.02.2010
Les hele saken | Nyheter


Christian Gollier (Foto: TSE)

Christian Gollier holder Karl Borch-forelesningen

Professor Christian Gollier fra Université Toulouse 1 Capitole holder årets Karl Borch-lecture ved NHH fredag 7. mai. In English

Publisert: 24.02.2010
Les hele saken | Arrangement


Hadde bonusene skylda?

Kronikk: Man kan nesten få inntrykk av at bonusene hadde skylda for finanskrisen, skriver Iver Bragelien i K7 Bulletin 16. februar 2010.

Publisert: 16.02.2010
Les hele saken


NHH

Forsøk på økonomoppkjøp

De siste årene er en rekke NHH-ansatte forsøkt "kjøpt opp" av andre høyskoler og universiteter, melder Dagens Næringsliv tirsdag. - Enkelte har fått tilbud om over 200.000 kroner i lønnsøkning, sier NHH-direktør Ragnar Fagereng til DN.

Publisert: 23.02.2010
Les hele saken | Nyheter


Gjelden må betales

Kommentar: Kimen til neste krise, hvordan den enn kommer til å arte seg, er kanskje allerede sådd, skriver Rögnvaldur Hannesson i E24 18. februar 2010.

Publisert: 23.02.2010
Les hele saken


Motorvei (Illustrasjon)

Kan du bidra til litt bedre luft?

En kombinasjon av værmessige, geografiske og trafikale forhold har ført til perioder med svært dårlig luftkvalitet i Bergen i vinter. Nå oppfordrer NHH-ledelsen ansatte til å tenke gjennom hvordan de kan bidra til å bedre situasjonen.

Publisert: 22.02.2010
Les hele saken | Interne meldinger


NHH Executive (Illustrasjon)

NHH Executive-overskot kjem fagmiljøa til gode

2009 vart eit nytt godt år for NHH Executive. Det er også godt nytt for fagmiljøa ved NHH, som får delar av overskotet.

Publisert: 19.02.2010
Les hele saken | Nyheter


NHH

Administrerende direktør - åremålsstilling

Norges Handelshøyskole søker ny administrerende direktør i forbindelse med at andre åremål for nåværende administrerende direktør går ut i september 2010.

Publisert: 19.02.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Skitur (Arkivfoto)

Årets NHH-skitur

Den tradisjonelle NHH-skituren fra Hamlagrø til Kvamskogen planlegges som vanlig til første helg etter påske. Lørdag 10. april er datoen for årets tur.

Publisert: 18.02.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Språkutval (Illustrasjon)

- Bruk norsk når du kan, engelsk når du må

NHH er ein stadig meir internasjonalt orientert institusjon, men har samstundes eit ansvar for å oppretthalda og utvikla norsk som økonomisk-administrativt fagspråk. Eit språkutval har fått i oppgåve å føreslå korleis ein kan finna balansen.
- Vegen går via bevisstgjering om problemstillingane og fokus på kvalitet uansett kva språk ein nyttar, meiner utvalsleiar Marita Kristiansen. In English

Publisert: 17.02.2010
Les hele saken | Nyheter


Kan iPad redde mediebransjen?

Kronikk: iPad får ikke plass i lommen vår. Det kan vise seg å bli et problem når nettavisene skal forsøke å få fingrene ned i lommebøkene våre, skriver Hans Jarle Kind og Øystein Foros i Dagbladet 10. februar 2010.

Publisert: 10.02.2010
Les hele saken


Norges Handelshøyskole

Bruker jubiléet til å se fremover

I forbindelse med 75-årsjubiléet skal en komité med mange tunge navn fra samfunns- og næringsliv bidra til å styrke NHHs posisjon nasjonalt og internasjonalt. In English

Publisert: 16.02.2010
Les hele saken | Nyheter


Luften er for alle

Kronikk: Luftkvaliteten i Bergen lager vi selv og for oss selv. Vi bør betale for bilkjøring i sentrum, som for andre knapphetsgoder, skriver professor Gunnar S. Eskeland i en kronikk i Bergens Tidende 14.2.2010.

Publisert: 15.02.2010
Les hele saken


Prøveforelesning ved Bert Willems

Onsdag 24. februar vil Bert Willems gi en prøveforelesning i tilknytning til en utlyst stilling i Management Science (Quantitative Energy Analysis) ved NHH.

Publisert: 15.02.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Endelig fredag

Hva jobber du egentlig med, Frode Sættem?

Fredagsspalten har tatt heisen til 8. etasje i høyblokken og besøkt professor Frode Sættem, som fortsatt er relativt fersk i stillingen som instituttleder på Institutt for foretaksøkonomi.

Publisert: 12.02.2010
Les hele saken | Nyheter


Verne Stortinget mot seg selv?

Kronikk: Hvis Høyesterett i dag godkjenner Stortingets snuoperasjon i rederi- beskatningen, kan det svekke Stortinget, skriver professor Gunnar S. Eskeland i Dagens Næringsliv 12. februar 2010.

Publisert: 12.02.2010
Les hele saken


Vant artikkelkonkurranse med valutakursstudie

Tidligere NHH-student Ellen Aamodt vant tidsskriftet Praktisk økonomi & finans' konkurranse om beste artikkel basert på en masteroppgave. Vinnerartikkelen er en studie av norske kroner målt mot svenske kroner, og juryen kaller problemstillingen "original i ordets sanne forstand."

Publisert: 12.02.2010
Les hele saken | Forskning


Vaskeekte interntelefon

Nok et katalog-comeback

Søkefunksjonen i NHHs interntelefonkatalog på nett fungerer igjen. In English

Publisert: 11.02.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Medielogoar (Illustrasjon)

Pressa til nedbemanning

Dei utløysande årsakene til nedbemanning i norske mediebedrifter dei siste åra varierer, men når verksemdene først nedbemannar er framgangsmåten svært lik, fastslår SNF-forskar Ruth Rørvik.

Publisert: 11.02.2010
Les hele saken | Forskning


Manifestasjon 2010 (Ill.: Bergen Næringsråd)

Inviterer til Manifestasjon 2010

Onsdag 17. februar inviterer Bergen Næringsråd til Manifestasjon 2010 i Grieghallen. NHH-ansatte får tilbud om redusert pris. Les invitasjonen fra nærignsrådet her.

Publisert: 10.02.2010
Les hele saken | Arrangement


Småbruket (Foto: Hyttestyret)

Småbruket ledig kommende helg

Snø- og skiforholdene på Kvamskogen er fortsatt gode og Småbruket er ledig kommende helg, melder hyttetstyret.

Publisert: 10.02.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Tilbyr utveksling til Grenoble

NHHs franske samarbeidspartner Grenoble Ecole de Management inviterer fagstab på undervisnings- og forskningsopphold ved skolen. In English

Publisert: 10.02.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Mediekurs (illustrasjon)

Usikker i møte med media?

En journalist ringer. Du vil gjerne stille opp, men er usikker. Blir jeg gjengitt rett, forstår journalisten fagområdet mitt? Blir budskapet satt inn i feil sammenheng?

Publisert: 09.02.2010
Les hele saken | Arrangement


Solid billettsal for Uken

Storparten av Uken-programmet er no presentert, og billettsalet går svært bra.

Publisert: 09.02.2010
Les hele saken | Nyheter


Skal oljefondet selge forsikring?

Kronikk: Hver nordmann har over en halv million i Oljefondet. Som eier av fondet er det viktig at den norske befolkning forstår og er enig i hvordan verdiene forvaltes, skriver postdoktor Trond Døskeland i Dagens Næringsliv 8.2.2010.

Publisert: 08.02.2010
Les hele saken


Småforsk 2010

Aktive forskere i fast vitenskaplig stilling kan nå søke om midler i størrelsen 15.000-150.000 fra Småforsk. In English

Publisert: 05.02.2010
Les hele saken | Interne meldinger


NHHs styre 2009-2013 (Arkivfoto)

Årets første styremøte

Økonomirapport for 2009, organisering av sentre ved høyskolen og et utkast til dokumentet Rapport og planer er blant sakene som skal behandles når NHHs styre har årets første møte kommende tirsdag.

Publisert: 05.02.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Peter Forrás (foto: Knut André Karlstad)

Nyansatt i biblioteket

Peter Forrás begynte som universitetsbibliotekar ved NHH i januar. Paraplyen tok en liten prat med den nyansatte.

Publisert: 04.02.2010
Les hele saken | Interne meldinger


NHHs nybygg (Ill.: Link Signatur/Sweco)

Nybyggets indre tar form

Forprosjektet til NHHs nybygg er fullført. Nå begynner detaljutformingen av byggets indre for alvor å komme på plass. In English

Publisert: 03.02.2010
Les hele saken | Nyheter


Tor Hugo Hauge (Foto: Hallvard Lyssand)

Disputas: Prisdannelse i auksjonsmarkeder

Tor Hugo Hauge disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 5.februar med avhandlingen "An Empirical Analysis of a Discriminatory, Closed, Simultaneous, Multi-Object Auction." In English

Publisert: 03.02.2010
Les hele saken | Forskning


Den hellige klimaallianse

Kronikk: Det er blitt meg fortalt at den norske kirke i sin tid avskaffet helvete. Det må ha skjedd i et for den tidens kirkefedre svakt øyeblikk, kommenterer professor Rögnvaldur Hannesson 29. januar 2010, i sin faste spalte i E24.no.

Publisert: 02.02.2010
Les hele saken


Eksisterande bygningsmasse vd NHH og påbygg (Skisse: LinkSignatur)

Få siste nytt om nybygget

Tysdag kan alle interesserte ved NHH, SNF og AFF få presentert ei oppdatering på planane for NHH sitt nybygg.

Publisert: 01.02.2010
Les hele saken | Arrangement


Victor D. Norman (Arkivfoto)

Norman i utvalg som skal vurdere attføringsarbeidet

Professor Victor D. Norman er blant medlemmene i et nyutnevnt utvalg som skal vurdere arbeidsmarkedstiltakene overfor personer med nedsatt arbeidsevne.

Publisert: 01.02.2010
Les hele saken | Nyheter


Ragnhild Balsvik (Arkivfoto: Ronny Bertelsen/Bygdanytt)

Ragnhild Balsvik til styret i SSB

Postdok Ragnhild Balsvik ved Institutt for samfunnsøkonomi er utnemnt til styremedlem i Statistisk sentralbyrå.

Publisert: 01.02.2010
Les hele saken | Nyheter


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive