August

Ragnar Fagereng (Arkivfoto: Paul Sigve Amundsen)

Mottakelse for Ragnar Fagereng mandag 13. september

Mandag 13. september fratrer Ragnar Fagereng åremålsstillingen som administrerende direktør ved NHH. Rektor ønsker å markere dette ved å invitere venner og kolleger i NHH-miljøet til åpen mottakelse i Stupet mandag 13. september kl. 14.15. Hjertelig velkommen! In English

Publisert: 31.08.2010


Opprykk til professor - søknadsfrist 15. september

Departementet har gitt melding om at ordningen med opprykk til professor etter kompetanse er endret. Kompetansevurderingen av søknader fra egne ansatte er fra inneværende søknadsrunde et lokalt ansvar.

Publisert: 31.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Skoleprosjekt, Forskningsdagene 2010, Kenneth Fjell

På jakt etter priser

Hvorfor er noen varer dyre og andre billige? Nå skal 25 sjetteklassinger forske seg fram til svaret, godt hjulpet av Kenneth Fjell ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Publisert: 31.08.2010
Les hele saken | Nyheter


Michael Kisser (Foto: Hallvard Lyssand)

Ny ansatt ved Institutt for foretaksøkonomi

Michael Kisser er siste tilvekst til fagstaben ved Institutt for foretaksøkonomi. In English

Publisert: 30.08.2010
Les hele saken | Nyheter


NHH-student omkommet

NHH har mottatt det triste budskapet om at student Sondre Jørgen Kvinge Sandnes (19) er omkommet. Sondre døde etter en fallulykke i Åsane natt til søndag 22. august. NHH vil derfor flagge på halv stang i dag. In English

Publisert: 27.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Per Egil Pedersen (Arkivfoto: Siv Dolmen)

Per Egil Pedersen har fylt 50 år

Professor Per Egil Pedersen ved Institutt for strategi og ledelse fylte 50 år onsdag 25. august.

Publisert: 27.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Villaks (Illustrasjon)

Hva skal vi med villaksen?

Innlegg: Villaksen er et leketøy for de bemidlede. Oppdrettslaksen er arbeid og mat for folket, skriver professor Rögnvaldur Hannesson i et innlegg publisert i Dagens Næringsliv 26. august 2010.

Publisert: 26.08.2010
Les hele saken


Fornybar energi er ikke redningen

Kommentar: Nylig fikk vi høre at Statoil antakelig ville kutte ut sin satsing på fornybar energi. Dette falt noen tungt for brystet, og Statoil kom med et dementi. Likevel er det antakelig dette de burde gjøre, skriver Rögnvaldur Hannesson i sin faste spalte i E24 26.8.2010.

Publisert: 26.08.2010
Les hele saken


Administrativ organisasjon

Samarbeid framfor samanslåing

Organisering av dei administrative avdelingane kan i hovudsak halda fram som i dag, men nokre område bør styrkast gjennom omprioritering av ressursar. Samstundes må samarbeidet på tvers bli betre. Det er blant råda frå eit utval som har vurdert den administrative strukturen ved NHH.

Publisert: 26.08.2010
Les hele saken | Nyheter


Nye doktorgradsstudenter høsten 2010

Startet doktorgradsstudiene

13 nye PhD-studenter går dette semesteret i gang med sin fireårige ferd frem mot doktorgrad ved NHH. Mandag ble de ønsket velkommen til høyskolen og fikk presentert litt om hva de kan forvente og hva som blir ventet av dem. In English

Publisert: 24.08.2010
Les hele saken | Nyheter


Victor D. Norman (Arkivfoto: Siv Dolmen)

Kraftlinjer i Blindleia?

Kronikk: På ett eller annet tidspunkt må det bli slutt på å behandle noe av vår flotteste natur som et fritt gode, skriver professor Victor D. Norman i en kronikk publisert i Dagens Næringsliv lørdag 21. august 2010.

Publisert: 23.08.2010
Les hele saken


Prorektor Gunnar E. Christensen og utvekslingsstudent (Foto: Hallvard Lyssand)

Ønskte utvekslingsstudentane velkomne

Veka både byrja og slutta med immatrikuleringar. Fredag var det nær 200 utvekslingsstudentar sin tur til å bli offisielt ønskt velkomne til NHH.

Publisert: 20.08.2010
Les hele saken | Nyheter


Ledige stillinger: Førstekonsulenter i studieadministrasjonen

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig to faste stillinger som førstekonsulent knyttet til studieadministrasjonen.

Publisert: 20.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Svømming (Illustrasjonsfoto)

Svømmetrening for NHH-ansatte

NHH-ansatte har tilbud om bedriftssvømming i enten Åstveithallen eller Slåtthaughallen en til tre ganger i uken høsten 2010 og våren 2011. In English

Publisert: 20.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Personalkantinen stengt fredag

Personalkantinen er stengt fredag 20. august da lokalet skal brukes i forbindelse med immatrikulering av nesten 200 nye utvekslingsstudenter. In English

Publisert: 20.08.2010


Katarina Östergren (Foto: Hallvard Lyssand)

Katarina Östergren på plass som instituttleiar

Katarina Östergren er tilbake frå eitt års forskingsopphald ved Stanford og har overteke jobben som instituttleiar ved RRR frå Trond Bjørnenak. In English

Publisert: 19.08.2010
Les hele saken | Nyheter


Gunnar S. Eskeland og Christian Andersen (Arkivfoto: Paul Sigve Amundsen/Hallvard Lyssand)

Master og armlengde

Innlegg: Vi trenger større avstand mellom energiinteresser og offentlige beslutninger, skriver NHH-professor Gunnar S. Eskeland og SNF-forsker Christian Andersen i et innlegg publisert i Dagens Næringsliv 19. august 2010.

Publisert: 19.08.2010
Les hele saken


Professor william Brochs-Haukedal (Arkivfoto)

Nok en tapt mulighet?

Innlegg: I en situasjon der de er i ferd med å havne i et modent ebokmarked med intens konkurranse og prispress, har norske forlag bestemt seg for å vente og se, samtidig som de signalisere et høyrere prisnivå enn utenlandske tilbydere. Dette er det motsatte av hva de burde gjøre, skriver professor William Brochs-Haukedal ved Institutt for strategi og ledelse i et innlegg i Dagens Næringsliv torsdag 19. august 2010.

Publisert: 19.08.2010
Les hele saken


Professor Terje Hansen (Arkivfoto: Eivind Senneset)

Naivt om barnehager

Innlegg: Kunnskapsminister Kristin Halvorsens forslag om utbyttetak i barnehager er rørende naivt. Det er lett å omgå utbyttebegrensningene, skriver Terje Hansen i Dagens Næringsliv onsdag 18. august 2010.

Publisert: 18.08.2010
Les hele saken


Professor Frode Sættem (Arkivfoto)

Frode Sættem har fylt 50 år

Professor Frode Sættem ved Institutt for foretaksøkonomi fylte 50 år 8. august.

Publisert: 17.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Immatrikulering 2010 (Foto: Eivind Senneset)

- Mangfold og kvalitet gir personlig utvikling og nødvendig kunnskap

- For å løse de globale utfordringene vi står overfor trengs nytenkende og høyt utdannede mennesker som kan bidra. NHH står for mangfold og kvalitet, og gjennom deltakelse og utvikling i studiemiljøet her vil dere få kunnskaper som trengs, sa NHH-alumni og konsernsjef i Storebrand, Idar Kreutzer, da han talte til de nye studentene under immatrikuleringen.

Publisert: 16.08.2010
Les hele saken | Nyheter


Professor Jan Ubøe (Foto: Eivind Senneset)

Jan Ubøe fikk NHHs pris for fremragende lærerinnsats

Professor Jan Ubøe ved Institutt for foretaksøkonomi er årets mottaker av NHHs pris for fremragende lærerinnsats. Ubøe får prisen for sitt arbeid med metodeundervisning i matematikk og statistikk på bachelornivå.

Publisert: 16.08.2010
Les hele saken | Nyheter


Finansiell deltakelse

Kronikk: Finansiell deltagelse brukes betydelig hyppigere i liberale markedsøkonomier enn i koordinerte markedsøkonomier. Det er tendenser til individualisering også i norsk arbeidsliv, blant annet gjennom økt bruk av individuelle belønninger, skriver Odd Nordgaug i Dagens Næringsliv 14. august 2010.

Publisert: 16.08.2010
Les hele saken


Scancor logo

Tilbyr gjesteopphold ved Scancor

NHH-forskere blir invitert til å søke om gjesteopphold ved Scancor, som holder til ved Stanford University i California. Første søknadsfrist er 1. september. In English

Publisert: 13.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Kantinene stengt mandag

Både personal- og studentkantinen i Servicebygget vil være stengt mandag 16. august da lokalene skal brukes til servering av lunsj til deltakerne under immatrikuleringen. In English

Publisert: 13.08.2010


EUs 7. rammeprogram

Søknadskurs for EUs 7. rammeprogram

NHH-forskere er invitert til å delta når UiB arrangerer kurs i å skrive søknader til EUs 7. rammeprogram. In English

Publisert: 12.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Breidablik

Høsttur til Skrott

Årets høsttur i regi av Hyttestyret for Småbruket går til Skrott og Breidablikk 4. september.

Publisert: 12.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Immatrikulering (Arkivfoto: Trond J. Hansen)

Klart for immatrikulering

Måndag 16. august vert opninga av det nye studieåret ved NHH markert med immatrikuleringsseremoni i Aulaen. Talen til studentane vert i år halden av konsernsjef i Storebrand ASA, Idar Kreutzer. In English

Publisert: 10.08.2010
Les hele saken | Arrangement


Telefon (Illustrasjon)

Telefonanlegget blir oppgradert

I forbindelse med videre oppgradering av telefonanlegget vil det være en kort stans i innkommende og utgående trafikk i dag tirsdag 10. august mellom 11.30 og 12.00. In English

Publisert: 10.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Finansiell moro

Kronikk: Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom flere timer i personlig økonomi i skolen og bedre finansielle beslutninger, skriver Trond Døskeland i Dagens Næringsliv 9. august 2010.

Publisert: 09.08.2010
Les hele saken


Nye studieplasser!

Innlegg: Utdanningsbølgen er over oss, og behovet for nye studieplasser er åpenbart, skriver NHH-rektor og leder i Universitets- og høyskolerådet, Jan I. Haaland i Aftenposten 9. august 2010.

Publisert: 09.08.2010
Les hele saken


Strømledninger (illustrasjon)

Høyspentmastene: Vår seier over naturen

Kommentar: Kanskje vi skal se på høyspentmastene som uttrykk for den høyeste skjønnhet, skriver professor Rögnvaldur Hannesson i en kommentar publisert på e24.no 6. august 2010.

Publisert: 09.08.2010
Les hele saken


Småbruket

Hytte på Kvamskogen til leie

Fjellhytte på stor usjenert tomt, til leie for kun kr. 250,- pr helg, eller kr. 500,- for en helt uke.

Publisert: 06.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Oppgradering av CallPilot

Torsdag 5. august blir telefonsvarersystemet ved NHH oppdatert.
- Det er en nødvendig oppgradering som må foretas før semesterstart, sier Roy Myklebust.

Publisert: 04.08.2010
Les hele saken | Interne meldinger


Fjern uføretrygden

Kronikk: I dag er uføretrygden en ren økonomisk ytelse, kombinert med et krav om at man ikke skal jobbe. Kravet om passivitet er en byrde, skriver Victor D. Norman i Med egne ord-spalten i Dagens Næringsliv 17. juni 2010.

Publisert: 03.08.2010
Les hele saken


Netthandel kan være en felle

Kommentar: Er netthandel et gode? For mange er den en felle skriver Rögnvaldur Hannesson i en kommentar i E24 12. juli 2010.

Publisert: 12.07.2010
Les hele saken


NRK for folk flest

Kronikk: Hvorfor er det bare pensjonerte professorer som skal få høre på sine radiofavoritter uten reklame, spør Øystein Foros og Hans Jarle Kind i en kronikk i Dagens Næringsliv 14. juli 2010.

Publisert: 14.07.2010
Les hele saken


Energiforsyning og miljøhensyn

Kronikk: Departementets argumentasjon mot å legge den planlagte kraftlinjen gjennom Hardanger i sjøkabel grenser til det useriøse, skriver professor Einar Hope i en kronikk på forskning.no mandag 26. juli 2010.

Publisert: 26.07.2010
Les hele saken


Carsten Bienz

Enklere gjeldsforhandlinger

Kommentar: Gjeldsforhandlinger for norske selskaper kan bli enklere dersom man tar i bruk annulleringsklausuler for obligasjoner slik de brukes i USA, skriver Carsten Bienz i en kommentar i Dagens Næringsliv 2. august 2010.

Publisert: 02.08.2010
Les hele saken


Spar i trær

Innlegg: Treet skal hugges så snart det vokser saktere enn bankrenten. Skriver Gunnar S. Eskeland i et innlegg Dagens Næringsliv 19. juli 2010.

Publisert: 19.07.2010
Les hele saken


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive