Netthandel kan være en felle

Kommentar: Er netthandel et gode? For mange er den en felle skriver Rögnvaldur Hannesson i en kommentar i E24 12. juli 2010.

12.07.2010 - Rögnvaldur Hannesson


Netthandelen utvider vårt vareutvalg, ikke minst om vi skal kjøpe utenlandske bøker. Det er ikke mange slike i norske bokhandler; selv det engelskspråklige utvalg er meget begrenset, men hos Amazon finner man det meste. Netthandel bør også skjerpe konkurransen i varehandelen.

Hvis man mener internasjonal netthandel er en god ting, bør den gjøres så enkel og billig som mulig. Her mangler det atskillig. Forleden dag kjøpte min sønn tørrfisk fra Island. Den viste seg å være drøy kost. Til en pris på 250 kroner kom det avgifter på 178, eller i overkant av 70 prosent. Hva kunne så dette være? Moms må selvsagt betales, men den er jo «bare» 25 prosent.

På oppkravet stod det noe om tollgebyr. Men import av tørrfisk fra Island er da vitterlig tollfri. En forespørsel til Toll- og avgiftsdirektoratet bekreftet dette kjapt, men opplyste også at tollklareringsgebyr nok var inne i bildet. Tollklareringsgebyr på en tollfri vare? Her må Posten ha funnet en lukrativ inntektskilde i trange tider (omforladels; det heter jo Bring nå, av en eller annen grunn; kanskje en forkortelse av «we bring you bad tidings»).

En studie av Postens prisliste viste at den tar fortollingsgebyr på minimum 110 kroner for varer som koster over 200 kroner. Det er ikke rare greiene man får kjøpt for 200 kroner. Med slike ordninger er det liten konkurranse å frykte fra netthandel med utlandet. Dette gjelder tilsynelatende også EØS-landene. Det er underlig. Tollklareringsgebyr for handel innenfor et felles marked er ikke bare en anakronisme men dessuten en handelshindring, stikk i strid med formålet med et felles marked.

Før vi kom så langt som til Postens prisliste, lurte vi på om Forbrukerrådet kunne opplyse oss. Bedre handelsbetingelser på nett bør jo være i forbrukernes interesse og således en sak for Forbrukerrådet. Det står en del på nettsidene deres om netthandel, men lite eller ingenting om avgiftsregimet i Norge. Svaret på vår e-postforespørsel fortjener å gjengis i sin helhet:

«Forbrukerrådet arbeider aktivt for å ivareta forbrukernes interesser i mange forhold som berører din hverdag. Dette gjør vi ved å arbeide forbrukerpolitisk med rammebetingelsene (for eksempel påvirkningsarbeid), og ved å utarbeide enkel og generell informasjon som kan hjelpe deg som forbruker å ivareta rettighetene dine. Når det gjelder din henvendelse beklager vi å si at vi ikke kan hjelpe deg videre. Forbrukerrådet kan dessverre ikke gi konkrete råd eller behandle saker som ligger utenfor Forbrukertvistutvalgets (FTU) myndighet. FTU behandler forbrukertvister etter kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og angrerettloven».

Det er med en viss ærefrykt jeg gjengir dette sitatet. Vedkommende må kunne påberope seg opphavsrett og kreve beskyttelse efter åndsverksloven. Hadde jeg forsøkt å lage en parodi, kunne jeg ikke gjort det bedre.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive